Legislaţie

Accesul în școală

accesul in scoala

Accesul în școală al elevilor și a personalului școlii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor în perimetrul unităților şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al școlii.

Procedurile privind accesul în școală trebuie aduse la cunoștința membrilor comunității școlare, dezbătute și aprobate conform procedurilor legate, devenind parte a Regulamentului intern al unității de învățământ, și trebuie afișate la avizier pentru informarea tuturor persoanelor interesate.

Accesul în școală al persoanelor străine 

Accesul părinţilor în școală, al rudelor, vizitatorilor, se face prin intrarea stabilite de conducătorul unității, si este permis după verificarea identității acestora de care personalul delegat de conducere.

Vizitatorii au obligaţia sa respecte reglementările interne ale unității de învățământ referitoare la accesul în unitatea de învățământ și sa nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din scoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spatii decât cele stabilite de direcțiune.

Accesul părinţilor în școală

Accesul părinţilor în școală este permis în următoarele cazuri:

  1. la solicitarea invatatorilor / diriginţilor / conducerii unitatilor de invatamant preuniversitar;
  2. la şedinţele / consultaţiei cu părinţii organizate de personalul didactic
  3. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte si documente de studii sau alte situaţii şcolare care implica relaţia directa a părinţilor cu personalul secretariatului, a cabinetului medical, a profesorului sau conducerea unitatii de invatamant;
  4. la întâlnirile solicitate de părinţii, programate de comun acord cu profesorul, conducerea unitatilor de invatamant;
  5. la diferite evenimente publice si activitatea şcolare / extracurricuIare la care sunt invitaţi sa participe părinţii;
  6. pentru sprijinirea deplasării copiilor din invatamantul preşcolar, respectiv a elevilor din clasa pregătitoare si din clasa I, in si din sala de curs;
  7. în cazul unor situaţii speciale, precizate explicit în regulamentele interne ale unităților de învățământ.

Unitățile de învățământ vor stabili locul în care părinţii pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri sau pana la care ii pot conduce pe copii la cursuri și vor informa elevii și părinţii despre aceasta.

Părinții nu au acces în unitățile de învățământ decât în pauze, cu excepția cazurilor de forță majora.

Procedura de acces în școală

Fiecare școală trebuie sa aprobe procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ.

Părintele elevului are acces în școală, în concordanță cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul al unității de învățământ;
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/profesorul diriginte;
e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în unitățile de învățământ.

Citește mai multe despre consiliul de administrație al școlii.

In conformitate cu nota Ministerului Educației nr. 27267/12.11.2012 si Rofuip.