Ca urmare a apelului la consultare publică în ceea ce privește Ordonanța de Urgență privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem punctul de vedere și solicitările grupului civic Părinții Cer Schimbare:

Preambul:

Noi, părinții, ne dorim ca sănătatea și siguranța copiilor noștri să devină prioritare în luarea deciziilor referitoare la educație și învățământ și suntem conștienți că anul școlar 2020-2021 se va desfășura în condiții speciale.

Pentru ca elevii să nu se mai confrunte cu probleme legate de volumul mare de ore de lucru, de supraîncărcarea materiei sau de teme prea solicitante (copiii petrec chiar și 10 ore pe zi rezolvând sarcini legate de școală), solicităm ministerului acțiune imediată pentru aplicarea legilor în vigoare, și anume soluționarea următoarelor:

1.      Urgentarea apariției normelor metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 221/2019 cu privire la numărul de ore alocat disciplinelor pentru toate clasele din învățământul primar și gimnazial. Se impune aplicarea legii prin modificarea urgentă a TUTUROR PLANURILOR CADRU, LA TOATE CLASELE PRIMARE ȘI GIMNAZIALE. Orice altă variantă în care planurile-cadru se modifică doar pentru anumite clase este o variantă discriminatorie, inechitabilă și cu repercusiuni majore asupra sănătății fizice și psihice a copiilor noștri;

2.      Refacerea PROGRAMEI ȘCOLARE, astfel încât procesul de educație să nu fie afectat și mai mult de supraîncărcarea materiei. Solicităm adaptarea programei la numărul de ore din noul plan-cadru și la condițiile actuale, având în vedere că, pe durata ultimului semestru al anului școlar 2019-2020, NU S-A PARCURS ÎNTREAGA MATERIE;

3.      Refacerea cu prioritate a programei pentru Evaluarea Națională 2021, ținând cont de modificările aduse planului-cadru, precum și de faptul că materia din al doilea semestru al anului școlar 2019-2020 nu a putut fi parcursă integral.

Alte argumente ce susțin punctul nostru de vedere și solicitările formulate:

  • Există o lege promulgată, iar legea nu prevede că ea se aplică doar elevilor de 10-11 ani. Legea trebuie aplicată tuturor elevilor, altfel este discriminatorie;
  • Nu e corect ca elevii care sunt acum în clasa a VI-a să mai studieze încă 3 ani pe o programă și un plan-cadru dezastruoase pentru sănătatea lor fizică și psihică, doar pentru că au avut ghinionul să nu fie anul acesta la început de nivel de învățământ;
  • Elevii de clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a vor studia după un plan-cadru și o programă încărcate, în condițiile în care la clasa a IX-a acceptăm faptul că ei trebuie să aibă cel mult 30 ore/săptămână, ceea ce duce la situaţia paradoxală în care copiii de 13-14 ani vor munci mai mult decât cei de liceu.

În concluzie, dacă legea consideră că un elev de ciclu gimnazial poate susține un efort de 25 de ore pe săptămână, acest lucru trebuie aplicat cât mai urgent tuturor copiilor, planurile-cadru aplicându-se tuturor elevilor de gimnaziu, indiferent de clasă.

👉Dacă susțineți și voi acest demers, semnați petiția noastră aici

https://campaniamea.declic.ro/petitions/un-elev-de-gimnaziu-munceste-cat-un-adult

Sharing is caring!