Legislaţie

Alimentația în școli

Alimentația în școli

Alimentația joacă un rol important în dezvoltare fizică și psihică a copilului. Din această cauzaexista chiar o lege prin intermediul căreia sunt restricționate anumite alimente în grădinițe și școli. 

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei potabile cu gaz îmbuteliate. Pe lista neagră sunt incluse şi alimentele cu o valoare nutritivă mai mare de 300 de calorii, produsele neetichetate şi neambalate, alimente de tip pizza, mezeluri grase, chips-uri, snacks-uri sau sandwich-uri neambalate.

Unităţile care asigură prepararea şi distribuirea alimentelor către colectivităţi sunt obligate să respecte prevederile legii.

Alimentația în școli

Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează şi difuzează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice întocmeşte şi actualizează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform recomandărilor specialiştilor în nutritie;

b) inspectoratele şcolare judetene şi al municipiului Bucureşti preiau lista prevăzută la lit. a) şi o comunică tuturor unitătilor de învătământ, mai putin creşelor;

c) creşelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătătii Publice.

Constatarea încălcărilor prezentei legi şi aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

Lista alimentelor interzise în şcoli 

În incinta unitătilor de învătământ sunt interzise prepararea, comercializarea şi distribuirea oricăror alimente continute în lista de mai jos:

Alimentația în școli

LEGEA nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar si Ordinul nr. 1563/2008