alimentatie-scoli

Alimentația în școli

LEGEA nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

Art. 9

Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează şi difuzează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice întocmeşte şi actualizează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform recomandărilor specialiştilor în nutritie;

b) inspectoratele şcolare judetene şi al municipiului Bucureşti preiau lista prevăzută la lit. a) şi o comunică tuturor unitătilor de învătământ, mai putin creşelor;

c) creşelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 10

În incinta unitătilor de învătământ sunt interzise prepararea, comercializarea şi distribuirea oricăror alimente continute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).

Art. 15

Constatarea încălcărilor prezentei legi şi aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.


Ordin nr. 1563/2008 din 12/09/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

Documentele integrale poate fi gasite aici:

http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cantine/restauration_roumain.pdf

http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/anpc_junior/ordin_1563_150218.pdf

Like
Sharing is caring!