You are currently viewing Alimentația în școli

Alimentația în școli

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei potabile cu gaz îmbuteliate. Pe lista neagră sunt incluse şi alimentele cu o valoare nutritivă mai mare de 300 de calorii sau produsele neetichetate şi neambalate.

Alimentația în școli

Art. 9

Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează şi difuzează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice întocmeşte şi actualizează lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform recomandărilor specialiştilor în nutritie;

b) inspectoratele şcolare judetene şi al municipiului Bucureşti preiau lista prevăzută la lit. a) şi o comunică tuturor unitătilor de învătământ, mai putin creşelor;

c) creşelor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 10

În incinta unitătilor de învătământ sunt interzise prepararea, comercializarea şi distribuirea oricăror alimente continute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).

Art. 15

Constatarea încălcărilor prezentei legi şi aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

LEGEA nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

Listea alimentelor interzise preşcolarilor şi şcolarilor 

Alimentația în școli

Ordin nr. 1563/2008

Sharing is caring!