Școala suntem noi. Mamele

  • Post category:Confesiuni

Ca urmare a intenției Ministerului Educației de a organiza "școală de vară" și "ore remediale" sâmbăta, o mamă a avut de transmis următorul mesaj: „Domnule Ministru, nu știu cum ați…

Continue Reading Școala suntem noi. Mamele

Diana Stănculeanu – Despre bullying

  • Post category:Psihologie

Diana Stănculeanu, psihoterapeut și coordonator de programe la Organizația „Salvați Copiii“, vorbește despre bullying. Se vorbește mult în ultima perioadă despre fenomenul de bullying, despre amploarea pe care a căpătat-o în…

Continue Reading Diana Stănculeanu – Despre bullying

Opționalele școlare

Metodologie privind dezvoltarea opționalelor - curriculumului la decizia scolii.  Prezenta metodologie reglementează regimul opționalelor - curriculumului la decizia școlii (CDS) din învățământul preuniversitar. Regimul opționalelor - curriculumului la decizia școlii…

Continue Reading Opționalele școlare

FSLI anunță proteste legate de majorarea salariilor din învățământ. Penibil.

Federația Sindicatelor Libere din învățământ anunță proteste legate de majorarea salariilor din învățământ. Penibil. Au oamenii ăștia un talent fantastic să facă praf orice șansă de creștere salarială reală. Sustenabilă.…

Continue Reading FSLI anunță proteste legate de majorarea salariilor din învățământ. Penibil.

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Art. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic,…

Continue Reading Motivarea absenţelor

Cerere de informații de interes public

  • Post category:Școală

Cerere de informații de interes public  Stimate domnule director,  Prin prezenta formulăm o cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.…

Continue Reading Cerere de informații de interes public

Studiul IRES – 80% din părinți doresc să fie implicați direct în decizia participării fizice a copilului la școală

Studiul IRES  "Înapoi la școală - Școala în pandemie" Volumul eșantionului a fost de 1175 de părinți cu copii de vârstă școlară (5-19 ani) care vor frecventa cursurile şcolii în anul școlar…

Continue Reading Studiul IRES – 80% din părinți doresc să fie implicați direct în decizia participării fizice a copilului la școală

Un număr de 14.208 note s-au modificat in urma contestațiilor de la Evaluarea Națională 2020, adică 8.9%

Grupul civic Părinții Cer Schimbare a realizat o analiză a contestațiilor depuse după desfășurarea examenelor din cadrul Evaluării Naționale 2020 la fiecare disciplină de examen. Am studiat rezultatele de la…

Continue Reading Un număr de 14.208 note s-au modificat in urma contestațiilor de la Evaluarea Națională 2020, adică 8.9%

Ministrul Copiilor

  • Post category:Școală

Finlanda a organizat o conferință de presă destinată numai copiilor, în care prim-ministrul, împreună cu doi miniștri, le-au răspuns copiilor la întrebări în direct. Ne-am imaginat că acest lucru ar…

Continue Reading Ministrul Copiilor

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile…

Continue Reading Ordin de ministru privind învăţarea online

Temele pentru acasă

ORDIN  privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar In baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Ordinului Ministrului…

Continue Reading Temele pentru acasă

Consiliul clasei

Art. 60. — (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivădin cel puțin un…

Continue Reading Consiliul clasei