Blog

Cerere legea 544

Cerere de informații de interes public

 Cerere de informatii de interes public  Stimate domnule director,  Prin prezenta formulam o cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. Dorim sa primim o copie de pe urmatoarele documente:  -referatul de necesitate depus la Primaria …….. privind achizitia de materiale igienico-sanitare, echipamente pentru predarea online, […]

Like
Studiu Ires - inapoi la scoala

Studiul IRES – 8 din 10 părinți doresc să fie implicați direct în decizia participării fizice a copilului la școală

Studiul IRES  Înapoi la școală – Școala în pandemie Volumul eșantionului a fost de 1175 de părinți cu copii de vârstă școlară (5-19 ani) care vor frecventa cursurile şcolii în anul școlar 2020-2021; eșantion multi-stratificat, probabilist; eroare maximă tolerată ±2,7%; metoda de culegere – CATI – chestionar cules telefonic, perioada culegerii datelor 10-14 august 2020.  Conform studiului: Pentru […]

Like
evaluarea nationala

Un număr de 14.208 note s-au modificat in urma contestațiilor de la Evaluarea Națională 2020, adică 8.9%

Grupul civic Părinții Cer Schimbare a realizat o analiză a contestațiilor depuse după desfășurarea examenelor din cadrul Evaluării Naționale 2020 la fiecare disciplină de examen. Am studiat rezultatele de la limba și literatură română, matematică și limba maternă. Am analizat care a fost procentul contestațiilor depuse, dacă în urma acestora notele elevilor au crescut sau […]

Like
evaluarea nationala

Analiza rezultatelor de la Evaluarea Națională 2020 în urma contestațiilor

În urma contestațiilor depuse după desfăşurarea examenelor din cadrul Evaluării Naționale 2020, au apărut situații în care diferențele dintre notele obținute la evaluare și notele obținute după contestații au fost chiar și de 2,3 puncte mai puţin sau de 5,65 puncte mai mult. Grupul civic Părinții Cer Schimbare a realizat o statistică a acestor rezultate, […]

Like
Stresul examenelor

Strategii pentru combaterea stresului examenelor. Sfaturi pentru tineri, părinți și profesori.

Având în vedere că, în curând, va începe perioada examenelor, m-am gândit să recomand câteva strategii pentru combaterea stresului. Aș vrea să încep prin a spune că este normal să ne simțim un pic anxioși înaintea unui astfel de eveniment. Aceasta emoție are un rol foarte important în a “ne activa’. Dacă este în ‘doze […]

Like
bullyingul

Bullying. Definiție, forme, metode de combatere și sfaturi pentru părinți, școli și tineri.

Astăzi m-am gândit să scriu despre bullying. Din păcate acesta este vast răspândit, dar nu multă lume vorbește despre consecințele sale sau despre metodele de oprire sau ameliorare a bullying-ului. Trebuie să menționez că nu există termen echivalent in limba română. Ca o mică explicație: ‘bullying’ se referă la comportament și ‘bully’ se referă la […]

Like
Ministrul copiilor

Ministrul Copiilor

Finlanda a organizat o conferință de presă destinată numai copiilor, în care prim-ministrul, împreună cu doi miniștri, le-au răspuns copiilor la întrebări în direct. Ne-am imaginat că acest lucru ar fi posibil și la noi. Așa că am întrebat și noi copiii de vârstă școlară ce întrebări i-ar pune doamnei ministru al Educației, dacă această […]

Like

Ordin de ministru privind învăţare on-line

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line Secțiunea 1 – Dispoziții generale Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educației şi Cercetării, al inspectoratelor școlare şi al unităților de învățământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar. (2) […]

Like
Meeting

Consiliul clasei

Art. 60. — (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din – totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă – din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și – pentru toate clasele, cu excepția celor […]

Like
abuz in scoli

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept: – abuz fizic – emoţional […]

Like
situatii conflictuale

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

In conformitate cu Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant (1)Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu […]

Like

Interzicerea pedepselor fizice şi a tratamentelor umilitoare

Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ori acelea care seaflă în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau […]

Like
bullying elev

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. REGULI GENERALE 1. Demnitatea este o valoare fundamentală caracteristică ființei umane care stă la baza tuturor drepturilor omului. Unul dintre drepturile fundamentale ale omului este dreptul la integritatea psihică […]

Like
cum devii profesor

Cum devii profesor

Ești tânăr absolvent de liceu. Pasiunea ta cea mai mare este matematica. Te-ai hotărât să urmezi facultatea de Matematică din cadrul Universității. Sau Limba și literatură română și dorești să urmezi facultatea de Litere. Între timp, ai descoperi ca ai pasiunea de a educa copiii și astfel te decizi să devii profesor. Iată cum procedezi: […]

Like
scoala

Școala e ca o domnișoară bătrână

Școala e ca o domnișoară bătrână. N-a mâncat nici ceapă și nici gura nu îi miroase. Nu încalcă niciodată legile in vigoare, nici atunci când are clase de 40 de copii, de aceea cere mereu copiilor corectitudine maximă. Nu încalcă niciodată regulile morale, ca atunci când faci meditații cu copiii de la clasă, de aceea […]

Like
programa scolara

Educația pe repede înainte

Ca părinți, am analizat și noi programa școlară pentru clasele V-VII, pentru materiile Matematică și Limba și Literatura Română. Astfel, am constatat că programa prevede foarte multe noțiuni noi și lecții de predat într-un timp foarte scurt. Din analiză ne-am dat seama că există foarte puțin timp alocat fiecărei noțiuni noi și că nu există […]

Like
bullying scoala

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului sunt interzise cinci forme de abuz asupra copilului: – fizic – emotional – […]

Like
competente cheie

Cele 8 competențe cheie

Descriptivul competențelor cheie europene – traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1). Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. […]

Like
curriculum

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculară

Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem anumiți termeni folosiți în educație, iată mai jos o sinteză a celor mai uzuali termeni. Curriculum În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum. Totuşi, majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente definitorii comune: – curriculum-ul reprezintã ansamblul documentelor şcolare care fac referire […]

Like

Petiție pentru planul cadru pentru învățământul gimnazial

Un membru al comunității noastre a trimis o petiție către Ministerul Educației in ceea ce privește planurile cadru pentru învățământul gimnazial. Redam mai jos petiția si răspunsul primit.  Către,                                                                                                                          Ministerul Educației Naționale                                                                              Ministerul Muncii și Justiției Sociale Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție Avocatul poporului – Avocatul Copilului Ministerul Sanatații Având în vedere următoarele […]

Like