Scrisoare

  • Post category:Confesiuni

Eu sunt Andreea. Si sunt mama lui Rares. Nu, nu sunt speciala. Nu, nu am bani multi, nu am sponsori si nici pe nimeni care sa imi tina spatele. Sunt…

Continue ReadingScrisoare

Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor si a personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate…

Continue ReadingAccesul în școală

Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui - Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit…

Continue ReadingAtribuțiile dirigintelui

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe…

Continue ReadingStatutul elevului