Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui - Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit…

Continue Reading Atribuțiile dirigintelui

Notarea si evaluarea elevilor

Conform Legii educatiei nationale 1/2011 Dispoziţii generale privind evaluarea Art. 71. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. (2) Toate evaluările se realizează pe…

Continue Reading Notarea si evaluarea elevilor

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară nu este obligatorie Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o…

Continue Reading Uniforma școlară nu este obligatorie

Alimentația în școli

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei…

Continue Reading Alimentația în școli

Tema de vacanță

Atât statutul elevului, cât şi un ordin de ministru, dar şi legea educaţiei stipulează că este interzisa tema de vacanţă la clasele primare şi gimnaziale. Psihologii atrag atenţia că temele…

Continue Reading Tema de vacanță

Dreptul la pauză

Elevii au dreptul la pauză ​Art. 11. (5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o…

Continue Reading Dreptul la pauză

Înscrierea la orele de Religie

Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar ​Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor pentru a…

Continue Reading Înscrierea la orele de Religie

Norme de igienă în școli

Normele de igienă sunt obligatorii în toate școlile. Nerespectarea Normelor de igienă atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii. In…

Continue Reading Norme de igienă în școli

Consiliul de administrație al școlii

Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din școli Funcționarea consiliului de administrație Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi,…

Continue Reading Consiliul de administrație al școlii

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe…

Continue Reading Statutul elevului

Trebuie să scăpăm de TREBUIE!

  • Post category:Confesiuni

Autor: Andreea Ionescu De cand ma stiu am fost o fiinta care functioneaza pasional. Atunci cand am o pasiune nu am limite. Cercetez, studiez, citesc, creez. Imi aduc aminte cum…

Continue Reading Trebuie să scăpăm de TREBUIE!

Sa ne respectam copiii!

  • Post category:Confesiuni

RESPÉCT s. n. Atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau de ceva. Si atunci ma intreb… De ce respectul e doar unidirectional…

Continue Reading Sa ne respectam copiii!

Dragă şcoală

  • Post category:Confesiuni

Draga scoala, Eu sunt Andreea si sunt mama lui Rares, un baietel vesel, empatic si plin de viata. Iti scriu ca sa iti spun ca mi-ar placea ca tu sa…

Continue Reading Dragă şcoală