Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor și a personalului școlii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor în perimetrul unităților şcolare constituie o responsabilitate…

Continue ReadingAccesul în școală

Tema de vacanță

Tema de vacanţă este interzisă la clasele primare şi gimnaziale. Acest lucru este stipulat atât în statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea educației naționale.…

Continue ReadingTema de vacanță

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe…

Continue ReadingStatutul elevului