Motivarea absențelor

Legislația privind absențele elevilor se regăsește în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul…

Continue ReadingMotivarea absențelor