Blog

starea de bine la scoala

Ce rol joaca scoala în starea de bine a copilului

Școala joacă un rol important în dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și inter-relaționarea lor, în asigurarea stării de bine individuale și colective. Mediul psiho-social școlar se referă la mediul social, relațiile interpersonale în școală și felul în care elevii și personalul interacționează, dar se referă și la experiența elevilor referitoare la procesul de învățare. A […]

Factori de risc în activitatea şcolară – Raport naţional

În condiţiile transformărilor continue din sistemul de învăţământ din ţara noastră, se pune problema efectului pe care modul de desfăşurare a procesului instructiv-educativ îl are asupra noilor generaţii. Suprasolicitarea elevilor este o problemă a timpului ocupat de activităţile obligatorii ce se amplifică prin modul şi gradul de solicitare a elevului la îndeplinirea sarcinilor şcolare. Timpul […]

evaluarea profesorilor

Calitatea educatiei

Calitatea educației Conform Legii nr. 87/2006, privind asigurarea calităţii educaţiei, fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate Beneficiarii direcţi ai educaţiei […]

Structuri subordonate si coordonate de Ministerul Educatiei Nationale

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ având ca parteneri atât instituțiile subordonate cât și instituțiile aflate în coordonare. Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale CNEE – Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) proiectează şi coordonează – sistemul naţional de evaluare şi examinare a elevilor din învăţământul preuniversitar […]

Scrisoare deschisa in ceea ce priveşte auxiliarele şcolare

Am văzut ca in presa a apărut o scrisoare deschisa a unui grup de profesori in ceea ce priveşte auxiliarele şcolare. Ca un drept la replica am dori si noi, părinţii, sa punem câteva întrebări: ♦ Cine achita aceste auxiliare? Le achita ministerul sau le achita părinţii? Daca le achita părinţii care este forma legala? […]

bugetul scolii

Bugetul scolii

Bugetul școlii Finanţarea de baza – de la Ministerul Educaţiei Statul asigura finanţarea de baza pentru toţi elevii din invatamantul obligatoriu. Finanţarea se face in baza costului standard per elev. Acesta este de 3.740 lei/an Ce acoperă costul standard? cheltuielile cu salariile, sporurile si alte drepturi salariale in bani cheltuielile cu formarea continua si evaluarea […]

evaluarea profesorilor

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic Evaluarea activităţii personalului didactic din unităţile învăţământ se realizează în următoarele etape: Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la nivelul comisiei metodice Evaluarea finală a activităţii personalului didactic se face în cadrul consiliului de administraţie. Activitatea desfăşurată pe parcursul anului […]

fisa-postului-profesor

Fișa postului pentru profesor

FISA CADRU A POSTULUI – CADRU DIDACTIC IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR In temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul …….., se incheie astazi……, prezenta fisa a postului: Numele si prenumele ……………………………………………… Specialitatea: ……………………………………………………….. Denumirea postului: ……………………….. […]

Cat plateste ministerul pentru un manual, cat plateste parintele?

Ministerul Educatiei a organizat in 2014 licitatia pentru manuale scolare pentru clasa clasa I si a II-a Licitatia numarul 150520/19.04.2014 Autoritate contractanta: Centrul National de Evaluare si Examinare Denumire contract: Achizitie manuale scolare noi pentru pentru clasa I si a II-a https://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx Meniu – Anunturi – Anunturi de participare – cautare dupa autoritate contractanta: Centrul National de Evaluare si […]

Efectele restructurării şcolii profesionale

In anul 2003 s-au restructurat şcolile profesionale si s-au înlocuit cu şcolile de arte si meserii in mandatul Ecaterinei Andronescu. Restructurarea s-a făcut prin legea nr. 268 din 13 iunie 2003 – pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, unde se stipulează: Art.15 (5) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde următoarele niveluri: a) învăţământ preşcolar: grupa […]

“De ce sunt violenti/agresivi copiii? Cum sa rezolvam accesele de violenta.” cu psiholog clinician Dr. Sandra O’Connor.

Copilul tau are accese de violenta si nu stii cum sa rezolvi? Copilul tau este victima unor acte de violenta din partea altor copii?Dna psiholog a avut amabilitatea sa ne dea niste lamuriri care ne pot ajuta in astfel de situatii. Astazi vom vorbi despre violenta si agresivitate, tot mai des intalnite in societatea noastra, […]

Profa dintr-un sat mic, cu un suflet mare

Autor: Andreea Ionescu În fața mea stau în cerc așezați 15 copii. Băieți și fete. Plâng cam toți. În spatele lor sunt câțiva părinţi, vizibil afectați și ei. În fața lor, le vorbește diriga. Plânge și ea. O parte din băieți, în pline transformări adolescentine, se ridică și se ascund după nişte draperii ca să […]

fisa postului director scoala

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Fișa postului pentru director de școală gimnazială Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul didactic: Obligația de predare: ______ ore/săptămână Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr.: Data numirii în funcția de conducere: Vechime în funcție: Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: inspector […]

Funcţionarul cu catalogul sub braţ

De-a lungul timpului au fost nenumărate discuţii. Părinții au zis una, profesorii alta. Citesc pe grupuri de părinţi, citesc și pe grupuri de profesori și pot afirma: profesorii (unii) sunt nepregătiți din punct de vedere psihopedagogic. Îmi iau Înjurături, asta e, dar haideți să nu ne mai ascundem după cireș. Nu o zic numai eu, o zic […]

smaranda-puscas

Interviu Smaranda Puşcaş: “Părinţii sunt persoane care trebuie ascultate si susţinute moral in drumul educaţiei pe care îl străbat alături de copii.”

Continuăm demersul nostru de a afla punctele de vedere ale unor oameni care ne inspiră prin activitatea și demersurile lor in sistemul de educație românesc. De această dată Smaranda Puşcaş ne-a adus speranța că o schimbare in beneficiul copiilor noștri este posibilă. Smaranda Pușcaș: “predau de 30 de ani. De 17 ani am înființat prima clasa Freinet […]

contract-educational

Contractul educational

Contractul educațional Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – ROFUIP Art. 186. (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. (2) Modelul contractului educațional este particularizat la […]