Blog

Ferestre de oportunitate

Ultimii zece ani au fost marcați de o explozie în neuroștiință. Mijloace de analiză moderne și entuziasmul unor oameni de știință în a ajuta la evoluția omenirii au făcut sustenabilă științific ideea conform căreia primii ani din viața unui copil sunt decisivi în dezvoltarea lui emoțională, socială și intelectuală. În primii 3 ani, creierul face […]

Like
bullying scoala

Bullyingul in randul copiilor – Studiu Salvati Copiii

În primul rând, trebuie menționat faptul că nu există nici un cuvânt românesc pentru bullying (cuvinte cum ar fi „umilire”, „hărțuire” sunt utilizate uneori, dar acestea nu pot acoperi întregul sens a fenomenului). În plus, există o conștientizare scăzută a problemei, chiar și în rândul profesioniștilor din protecție socială sau din domeniul educațional. Bullying-ul este […]

Like

Ce Urmăresc Evaluările Naţionale Cls A VI-A?

Combinaţia de teste limba română – limba moderna În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare: evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare. raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite […]

Like

Evaluarea scolilor din România: de la conformare la îmbunatatiri

Evaluarea unitatilor de învatamânt urmăreşte, de obicei, doua scopuri: îmbunatatiri si responsabilizarea. Evaluările şcolilor în scopul îmbunatatiri sunt, în general, formative si asociate autoevaluării. Acestea pot contribui la dezvoltarea procesului de predare si învăţare, îndreptând atenţia spre structurile si procesele ce influenţează unităţile  şcolare si stând la baza formulării obiectivelor si a planurilor şcolare.  Evaluările […]

Like
abuz in scoli

Copilul tau este victima a abuzului la scoala – Ce trebuie sa faci si ce risca profesorii vinovati

Legea prevede sanctiuni aspre pentru cadrele didactice care supun elevii la rele tratamente, insa putini parinti stiu cum isi pot proteja copiii in cazul in care acestia sunt jigniti, batuti sau nedreptatiti in mod repetat de invatatori sau profesori. In presa apar din cand in cand asemenea cazuri, dar cu siguranta ele sunt mult mai […]

Like

Evaluarea profesorilor – Studii OCDE

Evaluarea personalului didactic se refera la modul în care sunt evaluate cadrele didactice si primesc feedback referitor la performantele lor. Evaluările bine structurate pot contribui la îmbunatirea activităţii didactice, care poate creste rezultatele elevilor. Astfel de procese combina diferite tipuri de evaluare si se bazează pe mai multe surse de informaţii pentru a ajuta cadrele […]

Like

Evaluarea elevilor – Studii OCDE

Sistemele de educaţie eficiente prezintă un nivel ridicat de calitate si echitate, oferind tuturor elevilor sprijin pentru a reuşi. Pentru asigurarea unei dezvoltări incluzive este crucial ca toţi tinerii români sa aibă acces egal la educaţie de calitate. România oferă doar unui număr redus de elevi şansa de a excela. Cei din vârf dau dovada […]

Like
Evaluari Nationale Cls A IV-A

Ce urmaresc evaluarile nationale cls a IV-a?

Aceste testări își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în școala, iar accentul nu se pune pe cunoștințele elevilor, ci pe: cunoştinţele pe care elevul trebuie să le posede aptitudinile, abilitatile pe care el trebuie să si le însuşească contextul în care elevii vor fi puşi în fata unor […]

Like

Părinții care vor să aibă copii „de succes” sfârșesc prin a avea niște copii foarte obosiți

Autor: Mirela Horumba Mai mult! Mai mult! Mai mult! – ne sună familiar, nu-i aşa ? Zilnic, acesta este mesajul pe care mass-media ni-l prezintă cu o frecvenţă atât de ameţitoare, încât chiar am ajuns să credem că mai mult înseamnă neapărat mai bine. Oare chiar aşa să fie? Societatea modernă a reuşit să construiască […]

Like

Talis 2013 – Studiul international centrat pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în scoli

Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învătare (TALIS) al OCDE este primul studiu internaţional centrat pe mediul de învăţare si pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în scoli. Studiul pune accent pe temele care, conform cercetărilor, pot influenta procesul efectiv de predare. Cadrele didactice vorbesc despre formarea lor inițială și formarea profesională de care beneficiază, feedbackul […]

Like

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

Încă din momentul introducerii Evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, evaluarea testelor administrate în cadrul acestei evaluării a reprezentat o adevărată provocare, dorindu-se a fi o evaluare specifică, diferită de cea curentă la clasă. Astfel, din acest punct de vedere și ținând cont, de asemenea, de faptul că elaborarea testelor pentru acest tip […]

Like
mirela horumba

Vreau o şcoală cu faţă umană! „Cât de plăcut a fost pentru tine astăzi la şcoală?”

Dacă întrebi 100 de români, ca să parafrazez titlul unei emisiuni ce se difuzează pe un post TV, care este primul gând care le vine în minte când aud cuvântul şcoală care credeţi că ar fi: note sau teme ? Din pură curiozitate psihologică m-am apucat de realizarea experimentului, întrebând o categorie de persoane pe […]

Like

Scrisoare

Eu sunt Andreea. Si sunt mama lui Rares. Nu, nu sunt speciala. Nu, nu am bani multi, nu am sponsori si nici pe nimeni care sa imi tina spatele. Sunt vulnerabila. La fel ca tine. La fel ca noi toti. Dar am un vis. Un vis mare. Vreau sa trezesc constiinte. Vreau ca scoala sa […]

Like

De ce nu-mi laşi copilul să crească?

Autor: Escu Claudia Scoală, de ce nu-mi laşi copilul să crească?! De ce prin propriile frustrări de adult rigid, care a uitat curiozitatea, inocența si bucuria copilăriei, îi oferi copilului meu credinţe limitative? De ce ar trebui ca el sa te asculte si să îți urmeze exemplul, atunci când acesta nu este unul demn de […]

Like

Accesul în școală

Accesul în școală In conformitate cu nota Ministerului Educatiei nr. 27267/12.11.2012: Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate esenţiala a conducerii acesteia, pentru evitarea riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere ordinii, siguranţei si demnitarii elevilor sau personalului didactic al scolii. Procedurile vor fi aduse la cunoştinţa membrilor comunitarii […]

Like
notarea-elevilor

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională Procedura privind organizare si desfăşurarea simulării evaluării naţionale  Art. 15 Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptării masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor şcolare. […]

Like

Hotărârile consiliului de administrație

Hotărârile consiliului de administrație Ce ar trebui sa știm: ​1. Hotărârile luate in consiliul de administraţie trebuie făcute publice, fiind afişate la avizier sau pe site-ul școlii, conform Metodologiei-cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învățământ preuniversitar, aprobata prin OMEN 4619/2014 – art. 14 pct.2. ​​ 2. Bugetul scolii trebuie […]

Like

Atribuțiile dirigintelui

Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte Ordinul MEN 5132/10.09.2009 ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică, care predau la clasa respectivă. (2) Directorul unităţii de învăţământ nume […]

Like
notarea-elevilor

Notarea elevilor

Notarea elevilor Conform Legii educatiei natiionale 1/2011 Dispoziţii generale privind evaluarea Art. 71. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. (2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplina, domeniu de studiu, respectiv modul de pregătire. (3) Rezultatele evaluării se exprima, după caz, prin calificative, […]

Like
uniforma-scolara

Uniforma școlară

Uniforma școlară Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară […]

Like