Drepturile copilului

Drepturile copilului includ dreptul la sănătate, educație, viața de familie, joacă și recreere și la un nivel de trai adecvat.  Fiecare copil are dreptul de a trăi, de a crește…

Continue Reading Drepturile copilului

Ordin comun privind deschiderea școlilor pe 8 februarie

Ordin comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul școlilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ART. 1 (1) Prezentul ordin reglementează procedura…

Continue Reading Ordin comun privind deschiderea școlilor pe 8 februarie

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale si se comunica numai elevului sau părintelui. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.   Conform prevederilor din Rofuip Art.67…

Continue Reading Notele unui elev sunt confidențiale

Opționalele școlare

Opţionalele şcolare diferă că număr de la un ciclu de învăţământ la altul, de la o specializare la altă. Opţionalele se aleg din oferta pusă la dispoziţie de către şcoală.…

Continue Reading Opționalele școlare

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Art. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic,…

Continue Reading Motivarea absenţelor

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea online Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile…

Continue Reading Ordin de ministru privind învăţarea online

Temele pentru acasă

ORDIN privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar Art. 1. (1) Prezentul ordin reglementează rolul temelor pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. (2) Prin…

Continue Reading Temele pentru acasă

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din: totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivădin cel puțin un părinte delegat al comitetului…

Continue Reading Consiliul clasei

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Abuz asupra copilului înseamnă orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea…

Continue Reading Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii…

Continue Reading Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea…

Continue Reading Agresiunea elev contra elev

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Legea însă nu…

Continue Reading Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Evaluarea psihologică a profesorilor

Evaluarea psihologică a profesorilor și a educatorilor se realizează anual. Aceste testări sunt obligatorii pentru personalul didactic din școli, iar obligativitatea este prevăzută atât de hotărârea de guvern privind supravegherea…

Continue Reading Evaluarea psihologică a profesorilor

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Norme de comportament Conform art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea…

Continue Reading Conduita morală specifică cadrelor didactice

Orarul școlar

Orarul școlar reprezintă un document de planificare aplicabil în cadrul fiecărei școli în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și de organizare a activităților didactice, la nivel zilnic, săptămânal, semestrial, anual.…

Continue Reading Orarul școlar

Procedură cercetare disciplinară învățământ

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic 1. Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de…

Continue Reading Procedură cercetare disciplinară învățământ

Transferul elevilor

Transferul elevilor ART. 148 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la…

Continue Reading Transferul elevilor