Ordin comun privind deschiderea școlilor pe 8 februarie

Ordin comun pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul școlilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 ART. 1 (1) Prezentul ordin reglementează procedura…

Continue Reading Ordin comun privind deschiderea școlilor pe 8 februarie

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale si se comunica numai elevului sau părintelui. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.   Conform prevederilor din Rofuip Art.67…

Continue Reading Notele unui elev sunt confidențiale

Opționalele școlare

Metodologie privind dezvoltarea opționalelor - curriculumului la decizia scolii.  Prezenta metodologie reglementează regimul opționalelor - curriculumului la decizia școlii (CDS) din învățământul preuniversitar. Regimul opționalelor - curriculumului la decizia școlii…

Continue Reading Opționalele școlare

Motivarea absenţelor

Motivarea absenţelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Art. 94 (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic,…

Continue Reading Motivarea absenţelor

Ordin de ministru privind învăţarea online

INSTRUCŢIUNE pentru crearea şi / sau intărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online Secțiunea 1 – Dispoziții generale privind învăţare online Art. 1 (1) Prezenta Instrucțiune reglementează măsurile…

Continue Reading Ordin de ministru privind învăţarea online

Temele pentru acasă

ORDIN privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar Art. 1. (1) Prezentul ordin reglementează rolul temelor pentru acasă, precum şi raţionalizarea timpului necesar efectuării acesteia de către elevi. (2) Prin…

Continue Reading Temele pentru acasă

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din: totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivădin cel puțin un părinte delegat al comitetului…

Continue Reading Consiliul clasei

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate…

Continue Reading Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii…

Continue Reading Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea…

Continue Reading Agresiunea elev contra elev

Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Pe 22 noiembrie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 221/2019. Aceasta reglementează juridic pentru prima dată în România fenomenul sociologic prezent în școli cunoscut drept „bullying”. Potrivit art. 94…

Continue Reading Ce sancțiuni se aplică în cazurile de bullying

Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică este condiţionata de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii.  Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele…

Continue Reading Supravegherea sănătăţii personalului angajat în învăţământ

Conduita morală specifică cadrelor didactice

Norme de comportament Conform art. 280 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011: (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea…

Continue Reading Conduita morală specifică cadrelor didactice

Orarul școlar

Orarul școlar - elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu: - prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și…

Continue Reading Orarul școlar

Procedura desfăşurării cercetării disciplinare a profesorilor

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic 1. Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de…

Continue Reading Procedura desfăşurării cercetării disciplinare a profesorilor

Transferul elevilor

Transferul elevilor ART. 148 Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la…

Continue Reading Transferul elevilor

Mita, Cadourile și Funcționarii Publici

Mita, cadourile și funcționarii publici. Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Adică fac parte dintre acele infracțiuni care…

Continue Reading Mita, Cadourile și Funcționarii Publici