Contestarea notelor

Contestarea notelor primite la lucrările scrise este un drept al elevilor, conform Statutului Elevului. În vederea exercitării acestui drept, elevul (sau, după caz, părintele), poate acționa, astfel: Elevul sau, după…

Continue ReadingContestarea notelor

Feedback-ul semestrial

Feedback-ul semestrial reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare — învățare — evaluare și despre relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecați de valoare, este specific activității…

Continue ReadingFeedback-ul semestrial

Motivarea absențelor

Legislația privind absențele elevilor se regăsește în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul…

Continue ReadingMotivarea absențelor

Consiliul clasei

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din: totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivădin cel puțin un părinte delegat al comitetului…

Continue ReadingConsiliul clasei

Orarul școlar

Orarul școlar reprezintă un document de planificare aplicabil în cadrul fiecărei școli în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și de organizare a activităților didactice, la nivel zilnic, săptămânal, semestrial, anual.…

Continue ReadingOrarul școlar

Procedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic

Pentru a se putea declanşa procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic trebuie să existe o sesizare/petiţie/reclamaţie adresată instituţiei de învăţământ. Sesizarea/petiţia/reclamaţia trebuie să fie formulată în scris și trebuie…

Continue ReadingProcedura declanşării şi desfăşurării cercetării disciplinare a personalului didactic