Mita, Cadourile și Funcționarii Publici

Mita, cadourile și funcționarii publici. Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Luarea și darea de mită sunt infracțiuni de corupție. Adică fac parte dintre acele infracțiuni care…

Continue Reading Mita, Cadourile și Funcționarii Publici

Comitetul de părinți

În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți. Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea…

Continue Reading Comitetul de părinți

Codul de etică din învățământ

Codul de etică este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional, responsabile cu instruirea și educația și care îndeplinesc funcția de personal didactic…

Continue Reading Codul de etică din învățământ

Dreptul la educație

Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale. Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul…

Continue Reading Dreptul la educație

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele…

Continue Reading Sancționarea elevilor

Excursii și tabere școlare

Organizarea si desfășurarea excursiilor și taberelor școlare. Regulament cadru de organizare și desfășurare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber Art. 1. Prezentul regulament se aplică…

Continue Reading Excursii și tabere școlare

Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Adunarea generală a părinților Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu. Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a…

Continue Reading Parintii pot convoca sedinta cu parintii?

Documente solicitate de ARACIP

Documente solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar Documentele solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar în diferite etape ale evaluării externe, conform legislației specifice a calității: Actul constitutiv al…

Continue Reading Documente solicitate de ARACIP

Siguranța în școli

Creșterea siguranței în școli Siguranţa în școli se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului…

Continue Reading Siguranța în școli

Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic In cazul in care un profesor abuzează un elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu…

Continue Reading Abuzul cadrului didactic

Calitatea educatiei

Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi…

Continue Reading Calitatea educatiei

Evaluarea activităţii personalului didactic

Evaluarea activităţii personalului didactic Evaluarea activităţii profesorului se realizează în următoarele etape: Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare Evaluarea activităţii personalului didactic este realizată la…

Continue Reading Evaluarea activităţii personalului didactic

Fișa postului pentru profesor

Ministerul Educației a publicat în fisa postului pentru profesor. Noile atribuții prevăd obligații ce țin de predarea în mediul online. FIȘA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR…

Continue Reading Fișa postului pentru profesor

Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru pentru gimnaziu este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip…

Continue Reading Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru pentru învățământul primar este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si…

Continue Reading Planul cadru pentru învățământul primar

Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Document oficial obligatoriu, fişa postului este un act care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi…

Continue Reading Fișa postului pentru director de școală gimnazială

Contractul educational

Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale…

Continue Reading Contractul educational