Transferul elevilor

Transferul elevilor este reglementat de regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).  Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la…

Continue ReadingTransferul elevilor

Dreptul la educație

Dreptul la educație constituie unul dintre Drepturile fundamentale ale Convenției internaționale pentru Drepturile Copilului. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.…

Continue ReadingDreptul la educație

Sancționarea elevilor

Sancționarea elevilor din sistemul de învățământ Elevii din sistemul de invatamant de stat, particular si confesional autorizat/acreditat, care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele…

Continue ReadingSancționarea elevilor

Siguranța în școli

Creșterea siguranței în școli Siguranţa în școli se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului…

Continue ReadingSiguranța în școli

Abuzul cadrului didactic

În cazul unui abuz a unui cadru didactic asupra unui elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie…

Continue ReadingAbuzul cadrului didactic

Calitatea educatiei

Fiecare şcoala trebuie sa asigure calitatea educaţiei. Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi…

Continue ReadingCalitatea educatiei