Contractul educațional

Contractul educațional se încheie între școală și părinți, tutori sau susțînătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor / preșcolarilor/elevilor și unde sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul contractului…

Continue ReadingContractul educațional

Transportul școlar

Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul școlar CAPITOLUL I - SCOPUL Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea…

Continue ReadingTransportul școlar

Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor si a personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate…

Continue ReadingAccesul în școală

Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui - Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit…

Continue ReadingAtribuțiile dirigintelui

Tema de vacanță

Tema de vacanţă este interzisă la clasele primare şi gimnaziale. Acest lucru este stipulat atât în statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea educației naționale.…

Continue ReadingTema de vacanță

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe…

Continue ReadingStatutul elevului