Transportul școlar

Regulament-cadru privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul școlar CAPITOLUL I - SCOPUL Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea…

Continue Reading Transportul școlar

Accesul în școală

Accesul în școală al elevilor si a personalului scolii se face prin intrările stabilite, securizate, păzite corespunzător. Asigurarea securităţii si a siguranţei elevilor in perimetrul unitatilor şcolare constituie o responsabilitate…

Continue Reading Accesul în școală

Notarea rezultatelor de la simulările naţionale

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională pot să fie trecute în catalog, la cererea elevilor sau a părinților. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor. Procedura privind…

Continue Reading Notarea rezultatelor de la simulările naţionale

Hotărârile consiliului de administrație

Hotărârile consiliului de administrație Ce ar trebui sa știm: ​1. Hotărârile luate in consiliul de administraţie trebuie făcute publice, fiind afişate la avizier sau pe site-ul școlii, conform Metodologiei-cadru de…

Continue Reading Hotărârile consiliului de administrație

Atribuțiile dirigintelui

Atribuțiile dirigintelui - Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte ​Cap.1 Dispoziţii generale ​Art.1. (1)Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte, numit…

Continue Reading Atribuțiile dirigintelui

Notarea si evaluarea elevilor

Conform Legii educatiei nationale 1/2011 Dispoziţii generale privind evaluarea Art. 71. (1) Scopul evaluării este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. (2) Toate evaluările se realizează pe…

Continue Reading Notarea si evaluarea elevilor

Uniforma școlară

Uniforma școlară – în sensul celor stipulate de articolele de mai jos concluzia este că uniforma şcolară nu este obligatorie. Conform prevederilor Statutului elevilor​ Elevii au următoarele îndatoriri: Art. 14…

Continue Reading Uniforma școlară

Alimentația în școli

Ministerul Sănătăţii a publicat lista alimentelor permise si interzise în magazinele şi chioşcurile din şcoli. Sunt eliminate orice tip de băuturi răcoritoare cu excepţia apei potabile îmbuteliate şi a apei…

Continue Reading Alimentația în școli

Temele de vacanță

Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanţa este o perioadă de relaxare pentru elevi. Astfel că, temele de vacanță nu sunt obligatorii.  Având în vedere prevederile din ordinul ministerului învățământului…

Continue Reading Temele de vacanță

Dreptul la pauză

Elevii au dreptul la pauză ​Art. 11. (5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o…

Continue Reading Dreptul la pauză

Înscrierea la orele de Religie

Înscrierea la orele de Religie Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar ​Art. 1. Prezenta metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, inclusiv modalitatea de…

Continue Reading Înscrierea la orele de Religie

Norme de igienă în școli

Normele de igienă sunt obligatorii în toate școlile. Nerespectarea Normelor de igienă atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii. In…

Continue Reading Norme de igienă în școli

Consiliul de administrație al școlii

Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din școli Funcționarea consiliului de administrație Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi,…

Continue Reading Consiliul de administrație al școlii

Statutul elevului

​Statutul elevului reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România. Art. 4 Invăţământul preuniversitar este centrat pe…

Continue Reading Statutul elevului