Sistemul de învățământ românesc: o radiografie

De-a lungul timpului au existat o multitudine de cercetări naționale și internaționale, care au analizat sistemele de învățământ din mai multe țări, printre care și România. Am sintetizat rezultatele câtorva dintre aceste cercetări, iar acestea sunt câteva concluzii desprinse din aceste rapoarte. Rezultatele elevilor ♦  Dacă în clasa a doua evaluările naţionale arată că 86% […]

temele pentru acasa

Temele pentru acasă – Primul studiu din România care validează regula “10 minute pe nivel școlar”

Utilitatea temelor pentru acasă a fost subiectul multor ani de dezbateri, iar în ultimii ani această idee și-a găsit locul și în spațiul public din România. Se ridică astfel întrebarea „Cât de multă temă pentru acasă este prea multă?” Iată că a apărut și în România primul studiu care investighează utilitatea temelor pentru acasă la […]

Talis 2018 – Studiul internațional centrat pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în școli

Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare inițiat de OCDE (Teaching and Learning International Survey – TALIS) este cel mai amplu studiu comparativ internațional centrat pe mediul de învățare și pe condițiile de lucru asigurate profesorilor în școli din 46 de țări de pe 5 continente. În același timp, reprezintă o ocazie pentru profesori și directori de a contribui […]

Ce este studiul Talis

Prezentare TALIS Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare (TALIS) este primul studiu internațional centrat pe mediul de învățare și pe condițiile de lucru asigurate profesorilor în școli. Acest studiu reprezintă o ocazie pentru profesorii și directorii instituțiilor de învățământ de a contribui la analiza sistemului educațional și dezvoltarea politicii educaționale. Analiza transnațională realizată în cadrul […]

Scenarii-Romania-Educata

Cele două scenarii din proiectul „România educată”

Proiectul „România Educată” propune două scenarii pentru structura sistemului educațional, vizând toate ciclurile de învățământ. Ambele scenarii propun dezvoltarea învățământului de tip dual, prevăd un rol crescut portofoliilor educaționale, care devin operaționale si tranziții mai flexibile între ciclurile de invatamant. Mai jos va prezentam o sinteza din raportul „România Educată” Scenariul 1 Educația timpurie 1. […]

Evaluarea elevilor

Evaluarea elevilor și studenților – Raportul „România Educată”

Evaluările naționale din România sunt de mai multe feluri și au mai multe roluri, astfel: Evaluarea de final de clasă pregătitoare are rol de orientare și optimizare a actului educativ, în vederea integrării corespunzătoare și responsabile a copiilor în sistemul educațional. Nu este o evaluare în sensul clasic, ci o cartografiere a nivelului de dezvoltare […]

Timpul total de instruire in Europa, in invatamantul obligatoriu 2017/2018

Timpul de instruire reprezintă durata pe parcursul căreia o școală publică trebuie să asigure instruirea elevilor la toate disciplinele integrate în curriculumul obligatoriu și opțional, în cadrul școlii și în activități în afara școlii, care sunt părți formale din programele obligatorii. Timpul de instruire nu include pauzele dintre ore sau alte întreruperi, timpul opțional în afara […]

Pisa

Ce este PISA?

Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor OECD / PISA este o evaluare standardizată internaţional, cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii de 15 ani să facă faţă provocărilor societăţii cunoaşterii, vieţii active sau vieţii educaţionale, fie că se vor confrunta curând cu piaţa muncii, fie că îşi vor continua studiile. Vârsta de 15 […]

iscde

Clasificarea internationala standard a educatiei

Clasificarea Internațională Standard a Educației – ISCED a fost elaborată de UNESCO pentru a facilita compararea statisticilor și indicatorilor naționali privind educația, pe baza unor metode și definiții convenite la nivel internațional. ISCED permite colectarea, elaborarea și prezentarea, într-o manieră uniformă, a statisticilor privind educația. Informaţiile compilate în conformitate cu ISCED pot fi utilizate pentru […]

temele pentru acasa

Temele? La ce sunt bune?

Conform ultimelor date PISA 2015 , elevii de 15 ani petrec în medie 17 ore pe săptămână pe activități cum ar fi teme, proiecte sau pregatire suplimentara. Datele din publicația Eurydice privind timpul de instruire ne arată că durata medie a unei săptămâni școlare în Europa pentru același grup de vârstă este de aproximativ 26 de ore. In total inseamna 43 […]

Cum vede Comisia Europeana scoala din România

Cum vede Comisia Europeană şcoala din România – Monitorul educatiei 2017

Comisia Europeană a făcut publice statistici oficiale, care dau dimensiunea reală a sistemului de educatie românesc. ”Monitorul educației și formării” este un raport realizat de Comisia Europeană pe tema Educației.  În respectivul raport învățământul din fiecare dintre statele membre este analizat în detaliu. “Monitorul educației și formării” este publicația anuală de referință a Comisiei în […]

Timpul total de instruire in Europa, in invatamantul obligatoriu 2015/2016

Timpul de instruire reprezintă durata pe parcursul căreia o școală publică trebuie să asigure instruirea elevilor la toate disciplinele integrate în curriculumul obligatoriu și opțional, în cadrul școlii și în activități în afara școlii, care sunt părți formale din programele obligatorii. Timpul de instruire nu include pauzele dintre ore sau alte întreruperi, timpul opțional în afara […]

Trebuie schimbata paradigma de evaluare a elevilor

Autor Constantin Lomaca De curând a fost lansat public în România, Raportul “România 2017 – Studii OCDE privind evaluarea şi examinarea în domeniul educaţiei”. El este rodul unei analize a OCDE şi UNICEF (colaborare în premieră dintre cele două instituţii pe această tema) şi a fost făcut “la cererea şi în strânsă colaborare cu Ministerul Educaţiei […]

Evaluarea scolilor din România: de la conformare la îmbunatatiri

Evaluarea unitatilor de învatamânt urmăreşte, de obicei, doua scopuri: îmbunatatiri si responsabilizarea. Evaluările şcolilor în scopul îmbunatatiri sunt, în general, formative si asociate autoevaluării. Acestea pot contribui la dezvoltarea procesului de predare si învăţare, îndreptând atenţia spre structurile si procesele ce influenţează unităţile  şcolare si stând la baza formulării obiectivelor si a planurilor şcolare.  Evaluările […]

Evaluarea profesorilor – Studii OCDE

Evaluarea personalului didactic se refera la modul în care sunt evaluate cadrele didactice si primesc feedback referitor la performantele lor. Evaluările bine structurate pot contribui la îmbunatirea activităţii didactice, care poate creste rezultatele elevilor. Astfel de procese combina diferite tipuri de evaluare si se bazează pe mai multe surse de informaţii pentru a ajuta cadrele […]

Evaluarea elevilor – Studii OCDE

Sistemele de educaţie eficiente prezintă un nivel ridicat de calitate si echitate, oferind tuturor elevilor sprijin pentru a reuşi. Pentru asigurarea unei dezvoltări incluzive este crucial ca toţi tinerii români sa aibă acces egal la educaţie de calitate. România oferă doar unui număr redus de elevi şansa de a excela. Cei din vârf dau dovada […]

Talis 2013 – Studiul international centrat pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în scoli

Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învătare (TALIS) al OCDE este primul studiu internaţional centrat pe mediul de învăţare si pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în scoli. Studiul pune accent pe temele care, conform cercetărilor, pot influenta procesul efectiv de predare. Cadrele didactice vorbesc despre formarea lor inițială și formarea profesională de care beneficiază, feedbackul […]