Școală

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculară

arie curriculara

Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem anumiți termeni folosiți în educație, iată mai jos o sinteză a celor mai uzuali termeni: arie curriculară, curriculum, planuri cadru, programa școlară.

Curriculum

În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum. Totuşi, majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente definitorii comune:

 • curriculum-ul reprezintã ansamblul documentelor şcolare care fac referire la conținuturile activităţilor de predare-învăţare
 • curriculum-ul integrează totalitatea proceselor educaţionale şi a experienţelor de învăţare concrete, directe şi indirecte, concepute şi preconizate de către şcoală şi prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar
 • el reprezintă ansamblul tuturor experienţelor de învăţare directe şi indirecte ale elevilor implicaţi în situaţii educaţionale implicite şi explicite.

Planul cadru

Planul cadru este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației și are un caracter unic și obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire și tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din țara, de același grad și profil, aceeași pregătire, oferind astfel tuturor elevilor șanse egale în promovarea școlara și profesionala și în ceea ce privește integrarea sociala.

Acest document are caracter oficial și stabilește numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau arie curriculară. Practic putem spune că reprezintă „orarul” unui elev.

Deși planul cadru este văzut adesea ca un instrument de politică educationala ce afectează în primul rând normele profesorilor, în realitate acesta este un instrument de organizare a vieții elevilor.

Vezi aici planurile cadru pentru învățământul primar și pentru gimnaziu.

Arie curriculară

Aria curriculară reprezinta o grupare de discipline școlare care au în comun anumite obiective si metodologii și care oferă o viziune interdisciplinara asupra obiectelor de studiu, ponderea acestora în planul de învăţământ variind în funcţie de vârsta elevilor şi nivelul de studiu. 

Ariile curriculare din invatamantul romanesc sunt:

 • 1.Limbă şi comunicare ( gimnaziu – cca 37%; liceu – cca 28% )
 • 2. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu – cca 20%; liceu – cca 28% )
 • 3. Om şi societate ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 16% )
 • 4. Arte (gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
 • 5. Sport ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
 • 6. Tehnologii ( gimnaziu – cca 8%; liceu – cca8% )
 • 7. Consiliere şi orientare ( gimnaziu – cca 5%; liceu – cca 4% )

Programa școlară

Alături de planul cadru, planificarea calendaristică, manualul și ghidurile auxiliare, programa școlară formează domeniul documentelor curriculare, care vizează finalitățile, conținuturile învățării precum și strategiile, timpul necesar atingerii obiectivelor și evaluarea gradului de succes în atingerea acestor obiective.

Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută  într-o organizare coerentă, oferta educațională a unei discipline, în concordanță cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învățământ (clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparține, numărul de ore alocate prin planul cadru).

Rămâne la latitudinea autorului de manual şi a învăţătorului/profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor.

Există tot atâtea programe școlare câte discipline de învățământ se predau în școli.

Vezi aici programele școlare în vigoare http://programe.ise.ro

Trunchiul comun

Trunchiul comun cuprinde numărul minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul cadru de învățământ. Reprezintă oferta educațională constând din aceleași discipline, cu același număr de ore pentru toate filierele, profilurile și specializările din cadrul învățământului.

Curriculum la decizia scolii (CDS)

CDS (sau opționalele școlare) reprezintă materiile pe care fiecare școală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei curriculare proprii.

Citește aici mai multe despre opționalele școlare.

Manualele şcolare

Sunt cărţi de studiu explicative adresate elevilor, care obiectivează programele scolare prezentând capitolele, temele si subiectele într-o formă discursivă, atractivă, ilustrativă si accesibilă celui ce învaţă.

Manualele şcolare concretizează conţinutul precizat în programa şcolară în relaţia concretă dintre profesor şi elev.

In baza aceleiași programe se pot realiza mai multe manuale. Aici găsiți manualele în format digital https://www.manuale.edu.ro

Planificarea calendaristică

Planificarea calendaristică este un document administrativ alcătuit de profesor care asociază într-un mod personalizat elementele programei cu alocarea de timp considerată optimă de către acesta pe parcursul unui an școlar.

În elaborarea planificării calendaristice este recomandată parcurgerea urmatoareleor etape:

 • realizarea asocierilor dintre obiectivele de referință/  competențe specifice și conținuturi
 • împărțirea în unități de învățare
 • stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare
 • alocarea timpului necesar pentru fiecare unități de învățare în concordanță cu obiectivele de referință / competențele specifice și conținuturile vizate.

Sursa: note de curs „Repere conceptuale si metodologice in curriculum national”

One thought on “Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculară

 1. Mardare Elena spune:

  Mulțumesc frumos foarte bine prezent

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *