You are currently viewing Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara

Ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara

 • Post category:Școală

Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem anumiți termeni folosiți în educație, iată mai jos o sinteză a celor mai uzuali termeni: arie curriculara, curriculum, planuri cadru, programa scolara.

Curriculum

În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum. Totuşi, majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente definitorii comune:

 • curriculum-ul reprezintã ansamblul documentelor şcolare care fac referire la conţinuturile activităţilor de predare-învăţare
 • curriculum-ul integrează totalitatea proceselor educaţionale şi a experienţelor de învăţare concrete, directe şi indirecte, concepute şi preconizate de către şcoală şi prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar
 • el reprezintă ansamblul tuturor experienţelor de învăţare directe şi indirecte ale elevilor implicaţi în situaţii educaţionale implicite şi explicite.

Planul cadru

Planul cadru este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din tara, de același grad si profil, aceeași pregătire, oferind astfel tuturor elevilor șanse egale in promovarea școlara si profesionala si in ceea ce privește integrarea sociala.

Acest document are caracter oficial si stabileste numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau arie curriculară. Practic putem spune că reprezintă „orarul” unui elev.

Deşi planul cadru este văzut adesea ca un instrument de politică educaţională ce afectează în primul rând normele profesorilor, în realitate acesta este un instrument de organizare a vieţii elevilor. (Vezi aici planurile cadru pentru gimnaziu).

Arie curriculară

Reprezinta o grupare de discipline scolare care au in comun anumite obiective si metodologii si care ofera o viziune interdisciplinara asupra obiectelor de studiu, ponderea acestora în planul de învăţământ variind în funcţie de vârsta elevilor şi nivelul de studiu. 

Ariile curriculare din invatamantul romanesc sunt:

 • 1.Limbă şi comunicare ( gimnaziu – cca 37%; liceu – cca 28% )
 • 2. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu – cca 20%; liceu – cca 28% )
 • 3. Om şi societate ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 16% )
 • 4. Arte (gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
 • 5. Sport ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
 • 6. Tehnologii ( gimnaziu – cca 8%; liceu – cca8% )
 • 7. Consiliere şi orientare ( gimnaziu – cca 5%; liceu – cca 4% )

Programele şcolare

Programele scolare sunt documente centrale în alcătuirea cărora intră obiectivele generale, o listă de conţinuturi (teme, capitole, subiecte) obligatorii și facultative ce urmează a fi studiate la o disciplină dată, pe durata unui an scolar. Acestea descriu oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs.

Rămâne la latitudinea autorului de manual şi a învăţătorului/profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor.

Există tot atâtea programe scolare câte discipline de învăţământ se predau în scoli.

http://programe.ise.ro

Trunchiul comun

Cuprinde numărul minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul cadru de învăţământ. Reprezinta oferta educationala constand din aceleasi discipline, cu acelasi numar de ore pentru toate filierele, profilurile si specializarile din cadrul invatamantului.

Curriculum la decizia scolii (CDS)

CDS reprezinta materiile pe care fiecare scoala le propune in mod direct elevilor sai in cadrul ofertei curriculare proprii. Citește aici despre opționalele școlare.

Manualele şcolare

Sunt cărţi de studiu explicative adresate elevilor, care obiectivează programele scolare prezentând capitolele, temele si subiectele într-o formă discursivă, atractivă, ilustrativă si accesibilă celui ce învaţă.

Manualele şcolare concretizează conţinutul precizat în programa şcolară în relaţia concretă dintre profesor şi elev.

In baza aceleiaşi programe se pot realiza mai multe manuale. https://www.manuale.edu.ro

Planificarea calendaristică

Planificarea calendaristică este un document administrativ alcătuit de profesor care asociază într-un mod personalizat elementele programei cu alocarea de timp considerată optimă de către acesta pe parcursul unui an școlar.

În elaborarea planificării calendaristice este recomandată parcurgerea urmatoareleor etape:

 • realizarea asocierilor dintre obiectivele de referință/  competențe specifice și conținuturi
 • împărțirea în unități de învățare
 • stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare
 • alocarea timpului necesar pentru fiecare unități de învățare în concordanță cu obiectivele de referință / competențele specifice și conținuturile vizate.

Sursa: note de curs „Repere conceptuale si metodologice in curriculum national”

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?