curriculum

Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem anumiți termeni folosiți în educație, iată mai jos o sinteză a celor mai uzuali termeni.

Curriculum

În literatura pedagogică actuală nu există încã un consens privind definirea conceptului de curriculum. Totuşi, majoritatea definiţiilor actuale încorporează câteva elemente definitorii comune:

  • – curriculum-ul reprezintã ansamblul documentelor şcolare care fac referire la conţinuturile activităţilor de predare-învăţare
  • – curriculum-ul integrează totalitatea proceselor educaţionale şi a experienţelor de învăţare concrete, directe şi indirecte, concepute şi preconizate de către şcoală şi prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar
  • – el reprezintă ansamblul tuturor experienţelor de învăţare directe şi indirecte ale elevilor implicaţi în situaţii educaţionale implicite şi explicite

Planurile cadru

Sunt documente care stabilesc ariile curriculare, obiectele de studiu si resursele de timp care sunt necesare abordarii acestora.

Acest document are caracter oficial si stabileste numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau arie curriculară. Practic putem spune că reprezintă „orarul” unui elev.

Deşi planul de învăţământ este văzut adesea ca un instrument de politică educaţională ce afectează în primul rând normele profesorilor, în realitate acesta este un instrument de organizare a vieţii elevilor.

Aria curriculara

Reprezinta o grupare de discipline scolare care au in comun anumite obiective si metodologii si care ofera o viziune interdisciplinara asupra obiectelor de studiu, ponderea acestora în planul de învăţământ variind în funcţie de vârsta elevilor şi nivelul de studiu. 

Ariile curriculare din invatamantul romanesc sunt:

  • 1.Limbă şi comunicare ( gimnaziu – cca 37%; liceu – cca 28% )
  • 2. Matematică şi ştiinţe ( gimnaziu – cca 20%; liceu – cca 28% )
  • 3. Om şi societate ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 16% )
  • 4. Arte (gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
  • 5. Sport ( gimnaziu – cca 10%; liceu – cca 8% )
  • 6. Tehnologii ( gimnaziu – cca 8%; liceu – cca8% )
  • 7. Consiliere şi orientare ( gimnaziu – cca 5%; liceu – cca 4% )

Programele şcolare

Programele scolare sunt documente centrale în alcătuirea cărora intră obiectivele generale, o listă de conţinuturi (teme, capitole, subiecte) obligatorii și facultative ce urmează a fi studiate la o disciplină dată, pe durata unui an scolar. Acestea descriu oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs.

Rămâne la latitudinea autorului de manual şi a învăţătorului/profesorului să organizeze instruirea în funcţie de obiectivele şi conţinuturile prevăzute în programele şcolare şi de propriile opţiuni privind progresia, abordarea metodologică şi interesele elevilor.

Există tot atâtea programe scolare câte discipline de învăţământ se predau în scoli.

http://programe.ise.ro

Manualele şcolare

Sunt cărţi de studiu explicative adresate elevilor, care obiectivează programele scolare prezentând capitolele, temele si subiectele într-o formă discursivă, atractivă, ilustrativă si accesibilă celui ce învaţă.

Manualele şcolare concretizează conţinutul precizat în programa şcolară în relaţia concretă dintre profesor şi elev.

In baza aceleiaşi programe se pot realiza mai multe manuale.

 https://www.manuale.edu.ro 

Trunchiul comun

Cuprinde numărul minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul cadru de învăţământ. Reprezinta oferta educationala constand din aceleasi discipline, cu acelasi numar de ore pentru toate filierele, profilurile si specializarile din cadrul invatamantului.

Curriculum la decizia scolii (CDS)

CDS reprezinta materiile pe care fiecare scoala le propune in mod direct elevilor sai in cadrul ofertei curriculare proprii.

Sursa: note de curs „Repere conceptuale si metodologice in curriculum national”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *