Evaluări naționale

Ce urmăresc evaluările naționale cls a II-a?

Evaluările naționale clasa a II-a

Evaluările Naționale cls a II-a își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în școala, iar accentul nu se pune pe cunoștințele elevilor, ci pe:

 • cunoştinţele pe care elevul trebuie să le posede
 • aptitudinile, abilitatile pe care el trebuie să si le însuşească
 • contextul în care elevii vor fi puşi în fata unor probleme din viata cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Testele nu vizează „ceea ce se predă la clasă”, deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilitaţi  de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competențele dobândite, NU pe reproducerea de cunoştinţe predate.

Evaluarea este una specifică, diferită de cea curentă la clasă, în urma căreia se acordă note sau calificative.

Elaborarea testelor s-a realizat, încă de la început, după modelul evaluărilor internaţionale (PIRLS, TIMSS şi PISA) și evaluarea acestora trebuia să se apropie de cea a evaluărilor internaţionale.

Acest sistem de evaluare este considerat deja un instrument de evaluare mult mai transparent decât calificativele sau notele acordate în acest moment în urmă evaluării curente la clasă, mai ales dacă se ia în considerare faptul că evaluarea națională nu are drept scop ierarhizarea elevilor, ci evidențierea unor deficiențe/dificultăți de învățare, a căror remediere să conducă la optimizarea învățării.

Evaluarea națională clasa a II-a – Limba română

Ce se evaluează la secțiunea Scris

Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare prin:

 • scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor/confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
 • compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini sau întrebări

Ce se evaluează la secțiunea Citit

Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute prin:

 • formularea unor întrebări și răspunsuri pe baza textului citi,redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un text citit (intelegere si aplicare)
 • formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit (intelegere si aplicare)emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit (analiza)

Evaluarea națională clasa a II-a – Matematică

Ce se evaluează:

Utilizarea numerelor în calcule elementare

 • Compararea numerelor în concentrul 0-1000
 • Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
 • Efectuarea de adunări și scăderi, mintal și în scris, în concentrul 0- 1000, recurgând la numărare și/sau grupare ori de câte ori este necesar
 • Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate

Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător

 • Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte

Evaluarea națională clasa a II-a – Semnificaţia codurilor

 • Codul 10 reprezintă codul care arată rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 • Codurile 11 şi/sau 12 sunt coduri alocate pentru rezolvarea parţială a itemului;
 • Codul 70 este codul care evidențiază un răspuns incorect sau un răspuns care indică greşeli tipice/erori în învăţare;
 • Codul 79 reprezintă codul care indică un răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru, de tipul „Nu ştiu“, „Această întrebare este prea grea“, „Nu mai am timp“, un semn de întrebare, o cratimă sau orice alt semn care arată că elevul a ajuns până la itemul respectiv, prec um şi un răspuns scris, iar apoi şters sau tăiat, fie că este lizibil sau nu;
 • Codul 99 este codul care indică  lipsa oricărui răspuns sau a unei încercări de răspuns.

Vedeti si rezultatele Evaluarii Nationale cls a II-a

Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *