You are currently viewing Cele 8 competențe cheie

Cele 8 competențe cheie

 • Post category:Școală

Cele 8 competențe cheie reprezintă suma cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-și îndeplini eficient sarcinile și responsabilitățile pe care le are. De competențele-cheie au nevoie toți cetățenii pentru dezvoltarea personală, precum și pentru ocuparea unui loc de muncă. Aceste competențe se dezvoltă pe tot parcursul vieții, din copilărie și pe toată perioada vieții adulte.

Soluționarea problemelor, gândirea critică, capacitatea de a coopera, creativitatea, sunt mai esențiale decât oricând în contextul societății noastre aflate în schimbare rapidă.

Competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini.

 • Cunoștințele – sunt formate din fapte și cifre, concepte, idei și teorii deja stabilite și care sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect.
 • Aptitudinile – sunt definite ca abilitatea și capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza cunoștințele existente pentru obținerea de rezultate.
 • Atitudinile – descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa la idei, persoane sau situații.

Cele 8 competențe cheie

 1. comunicarea într-o limbă maternă
 2. comunicarea în limbi străine
 3. competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii
 4. competența digitală
 5. a învăța să înveți
 6. competențe sociale și civice
 7. spirit de inițiativă și antreprenoriat
 8. sensibilizare și exprimare culturală.

1. Comunicare în limba maternă

Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.

Capacitatea de a citi și înțelege diferite texte adoptând strategia potrivită scopului citirii (informare / instruire / de plăcere) și diferitelor tipuri de text.

Capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” până la „bun de tipar”.

Capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă.

Capacitatea de a-ți formula propriile argumente într-o manieră convingătoare și a lua în considerație alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât și în scris.

2. Comunicare în limbi străine

Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în situații variate.

Capacitatea de a iniția și susține conversații pe subiecte familiare.

Capacitatea de a citi și înțelege texte scrise de nespecialiști într-o gama variată de subiecte sau texte specializate într-un domeniu familiar.

Capacitatea de a utiliza elemente ajutătoare (diagrame, hărți, notițe) pentru a înțelege sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversații, instrucțiuni, interviuri, discursuri).

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii

Competenţe matematice

Capacitatea de a urmări și evalua argumentele oferite de ceilalți și de a descoperi ideile de baza în aceste argumente.

Capacitatea de a gândi și raționa matematic, de a înțelege și utiliza diferite reprezentări ale obiectelor, fenomenelor și situațiilor matematice.

Capacitatea de a distinge între concepte matematice (de exemplu: distincția între afirmație și supoziție).

Capacitatea de a utiliza elemente și instrumente ajutătoare (inclusiv tehnologii informaționale).

Competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii

Capacitatea de a utiliza și manipula instrumente tehnologice.

Capacitatea de a recunoaște trăsăturile esențiale ale fenomenelor studiate.

Capacitatea de a comunica concluziile și raționamentele care au stat la baza acestora.

4. Competenţa digitală (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei)

Capacitatea de înţelegere şi cunoaştere a naturii, a rolului şi a oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală, socială, profesională.

Inţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea) în contexte de: muncă, petrecerea timpului liber.

Abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică şi sistematică, apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual.

Abilităţi de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii complexe.

Abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet.

Atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă.

5. A învăţa să înveţi

Capacitatea de a aloca timp învățatului.

Autonomie, disciplină, perseverență în procesul de învățare.

Capacitatea de concentrare pe termen scurt și pe termen lung.

Capacitatea de a reflectă critic asupra obiectului și scopului învățării.

Capacitatea de a comunica, că parte de procesului de învățare, utilizând mijloacele potrivite (intonație, gestică, mimica etc.).

6. Competenţe sociale şi civice

Capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care afectează comunitatea locală sau comunitatea largă.

Capacitatea de a relaționa eficient cu instituții din domeniul public.

Capacitatea de a profita de oportunitățile oferite de UE.

Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă).

Capacitatea de a crea încredere și empatie în alți indivizi.

Capacitatea de a separa între viața personală și cea profesională.

Capacitatea de a conștientiza și înțelege identitatea culturală națională în interacțiune cu identitatea culturală a Europei și a restului lumii.

Capacitatea de a observa și înțelege puncte de vedere care țin de contexte culturale diferite.

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

Capacitatea de a elabora și implementa un proiect.

Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe.

Capacitatea de inițiativă și capacitatea de a răspunde pozitiv la schimbări.

Abilitatea de a-ți identifica punctele slabe și punctele forte.

Capacitatea de a evalua și a-ți asuma riscuri în diverse situații.

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

Capacitatea de a te exprima artistic printr-o gama variată de mijloace media, în concordanță cu abilitățile individuale.

Capacitatea de a aprecia și a te bucura de arta diferitelor culturi.

Capacitatea de a identifica oportunități economice și de le utiliza în cadrul activităților culturale.

Capacitatea de a-ți manifesta creativitatea și a-ți exprimă punctele de vedere față de ceilalți.

Descriptivul competențelor cheie europene – Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (2006/962/EC1).

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?