Cerere de informații de interes public

Cerere de informații de interes public

Cerere de informații de interes public 

Stimate domnule director, 

Prin prezenta formulăm o cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Dorim să primim o copie de pe următoarele documente: 

– referatul de necesitate depus la Primăria …….. privind achiziția de materiale igienico-sanitare, echipamente pentru predarea online, precum și de materiale didactice necesare bunei desfășurări a activității didactice și/sau lucrări de amenajare / renovare;

– răspunsul primit din partea Primăriei privind alocarea / nealocarea de fonduri conform referatului de necesitate.

Va rugăm, de asemenea, să ne aduceți la cunoștință dacă s-a calculat cubajul de aer și care este acesta pentru sala de clasa alocată clasei a …… . Conform Ordinului de Ministru menționat mai sus , la capitolul II, art 24 litera a, ”în sălile de clasa și cursuri se asigura un cubaj de aer de 5-8 mc pentru o persoană“. 

Dorim că informațiile solicitate să ne fie furnizate pe email la adresa ……..

Va mulțumim pentru solicitudine. 

Spread the love

Lasă un răspuns