Ciclurile curriculare în învăţământul preuniversitar sunt:

De achiziţii fundamentale

Clasa pregatitoare clasele I şi a II-a – are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. Acest ciclu curricular vizează asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic), stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat, stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia, formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

De dezvoltare

Clasele a III-a -a VI-a – are ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor. Ciclul de dezvoltare vizează dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare, dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme, familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii, constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă, încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă, formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

De observare şi orientare

Clasele a VII-a–a VIII-a – are ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare. El vizează:descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine positive, formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională, dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate, dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.

De aprofundare

Clasele a IX- a – a X-a – are ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă, asigurând, în acelaşi timp, o pregătire generală pe baza opţiunilor din celelalte arii curriculare. Acesta vizează: dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii, dezvoltarea competenţelor socioculturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri sociale, formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de acţiunile personale cu impact asupra mediului social, exersarea imaginaţiei şi a creativităţii ca surse ale unei vieţi personale şi sociale de calitate.

De specializare

Clasele a XI- a – a XII-a/a-XIII-a – are ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. Acesta vizează: dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale, luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii condiţiilor sociale şi profesionale, înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a societăţii şi de schimbare socială.

 

Poate te mai intereseaza si

Educatie de nota 10 1. Eliminarea mediei generale de absolvire a gimnaziului şi a mediei de la bacalaureat drept criteriu de admitere la liceu, respectiv la facultate. Ad...
Copiii sunt curiosi despre sex. Mai devreme decat suntem noi pregatiti. Copiii sunt interesati de sex.Unii copii descopera, inca de cand sunt bebelusi, ca anumite atingeri le aduc placere. Si apoi repeta gestul datator...
Nota vrajbei noastre. Poziția elevului în școala românească Articol de Anca Chimoiu si Ramona LozianuStai în banca ta. Nu vorbi neîntrebat. Dacă ai ceva de spus ridică două degete. Degetele vorbesc în locul...
Sharing is caring

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *