You are currently viewing Ciclurile curriculare în învăţământ

Ciclurile curriculare în învăţământ

  • Post category:Școală

Ciclurile curriculare în învăţământ reprezinta perioade ale scolaritatii pe mai multi ani de studiu, care au in comun anumite finalitati educationale si sisteme metodologice. Din punct de vedere structural si functional, periodizarea scolaritatii pe cicluri curriculare a stat la baza generarii planurilor de invatamant, programelor si manualelor scolare pentru fiecare ciclu de invatamant. Citeste aici mai multe despre ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara.

Acestea sunt:

De achiziţii fundamentale

Clasa pregatitoare clasele I şi a II-a – au ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială.

Acest ciclu curricular vizează asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic), stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat, stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei acestuia, formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

De dezvoltare

Clasele a III-a -a VI-a – au ca obiectiv major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

Ciclul de dezvoltare vizează dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare, dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme, familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii, constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă, încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă, formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.

De observare şi orientare

Clasele a VII-a–a VIII-a – au ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare.

Acest ciclu curricular vizează: descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive, formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională, dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate, dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. Citeste aici mai multe despre cele 8 competente cheie.

De aprofundare

Clasele a IX- a – a X-a – au ca obiectiv major adâncirea studiului în profilul şi specializarea aleasă, asigurând, în acelaşi timp, o pregătire generală pe baza opţiunilor din celelalte arii curriculare.

Ciclul de dezvoltare vizeaza dezvoltarea competenţelor cognitive ce permit relaţionarea informaţiilor din domenii înrudite ale cunoaşterii, dezvoltarea competenţelor socioculturale ce permit integrarea activă în diferite grupuri sociale, formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de acţiunile personale cu impact asupra mediului social, exersarea imaginaţiei şi a creativităţii ca surse ale unei vieţi personale şi sociale de calitate.

De specializare

Clasele a XI- a – a XII-a/a-XIII-a – au ca obiectiv major pregătirea în vederea integrării eficiente în învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii.

Ciclul de dezvoltare vizează dobândirea încrederii în sine şi construirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale, luarea unor decizii adecvate în contextul mobilităţii condiţiilor sociale şi profesionale, înţelegerea şi utilizarea modelelor de funcţionare a societăţii şi de schimbare socială.

Sharing is caring!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?