Studii naționale și internaționale

ISCED – Clasificarea internațională standard a educației

ISCDE

ISCED – Clasificarea Internațională Standard a Educației – a fost elaborată pentru a facilita compararea statisticilor și indicatorilor naționali privind educația. Deoarece sistemele de educaţie diferă din punct de vedere al structurii şi al conţinutului programei de învăţământ, poate fi dificil de comparat performanţele ţărilor în decursul timpului. Pentru a înţelege şi a interpreta corect rezultatele sistemelor educaţionale, este esenţial să ne asigurăm că datele sunt comparabile. Lucrul acesta poate fi realizat prin aplicarea Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED).

Informaţiile pot fi utilizate pentru alcătuirea de statistici referitoare la multiplele aspecte ale învăţământului, ca înscrierea, frecventarea, resursele umane sau financiare investite în învăţământ şi nivelul de educaţie absolvit al populaţiei.

NIVELURILE ISCED

Învăţământ superior

Nivelul ISCED 0 – Educaţia timpurie

Programele din nivelul 0, sau educaţia timpurie, sunt de obicei proiectate pentru a veni în sprijinul dezvoltării cognitive, fizice, sociale şi emoţionale timpurii a copilului şi pentru a-i obişnui pe copiii mici cu o instruirie organizată, în afara contextului familiei. Acestea urmăresc dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale necesare în şcoală şi societate. Ajută, de asemenea, şi la dezvoltarea altor aptitudini necesare pentru pregătirea academică şi îi pregătesc pe copii pentru învăţământul primar.

Programele sunt caracterizate de un mediu de învăţare stimulator din punct de vedere vizual şi cu un vocabular bogat. Aceste programe favorizează auto-exprimarea, cu accent pe dezvoltarea limbajului şi folosirea acestuia în comunicare. Acestea sunt oportunităţi pentru joaca activă, astfel încât copiii să-şi poată exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul.

Programele sunt caracterizate de interacţiunea cu colegii şi educatorii, interacţiune prin care copiii îşi îmbunătăţesc utilizarea limbajului şi aptitudinile sociale, încep să-şi dezvolte abilităţi logice şi de raţionare şi vorbesc prin intermediul proceselor de gândire. Ei sunt de asemenea familiarizaţi cu concepte alfabetice şi matematice şi încurajaţi să exploreze mediul înconjurător. Activităţile motorii supravegheate (exerciţii fizice prin jocuri şi alte activităţi) şi activităţile bazate pe joacă pot fi văzute ca oportunităţi de învăţare pentru a promova interacţiunea socială cu colegii şi pentru a dezvolta aptitudini, autonomie şi pregătirea pentru şcoală.

ISCED recomandă ca durata minimă să însumeze cel puţin echivalentul a 2 ore pe zi şi 100 de zile pe an de activităţi educaţionale pentru a putea fi clasificate în ISCED 0.

Clasificarea nivelului nivelului 0 este utilizată pentru persoanele care:

 • nu au participat niciodatăla un program educaţional;
 • au participat la o formă de educaţie timpurie (ISCED 0);
 • au participat la o formă de învăţământ primar dar nu au absolvit nivelul ISCED 1 (cu sau fără să fi participat la ISCED 0).

Nivelul ISCED 1 – Învăţământul primar

Programele din nivelul 1, sau învăţământul primar, sunt făcute în aşa fel încât să le dezvolte elevilor aptitudinile fundamentale de citire, scris şi matematică şi să le formeze o bază solidă pentru învăţarea şi cunoaşterea domeniilor de bază, de dezvoltare personală şi socială, în pregătirea pentru învăţământul secundar inferior. Se concentrează pe învăţarea la un nivel de bază de complexitate cu specializare puţină.

De obicei, un profesor principal este responsabil pentru un grup de copii şi facilitează procesul de învăţare, deseori organizat în jurul unităţilor, proiectelor cu o abordare integrată (în special în primii ani de educaţie primară). Totuşi, o clasă poate avea şi alţi profesori, în special pentru anumite subiecte specializate. Profesorii de la nivelul ISCED 1 sunt de obicei instruiţi în abordări pedagogice pentru disciplinele de bază, pe când în programele din nivelul ISCED 2, pot fi mai mulţi profesori care să predea diferite discipline, deseori cu o instruire mai aprofundată în anumite materii.

La programele clasificate în nivelul 1 se poate face referire în mai multe moduri, de exemplu: învăţământul primar, elementar sau de bază. Pentru comparabilitate internaţională, termenul de „învăţământ primar” este utilizat pentru a denumi nivelul ISCED 1.

Vârsta este de obicei singura cerinţă de admitere la acest nivel. Vârsta obişnuită sau legală de admitere este de obicei intre 5 si 7 ani. Acest nivel durează, de obicei, 6 ani, deşi durata acestuia poate varia si între 4 şi 7. Învăţământul primar durează până la vârsta de 10 sau 12 ani. După terminarea programelor de învăţământ primar, copiii îşi pot continua educaţia la nivelul ISCED 2, învăţământul gimnazial. (Citește aici mai multe despre timpul total de instruire în Europa, în învățământul obligatoriu).

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 1 sunt: cunoştinţe generale de bază; abilităţi de bază necesare pentru a executa sarcini simple; munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat.

Nivelul ISCED 2 – Învăţământul gimnazial

Programele din nivelul 2, sau învăţământul gimnazial, sunt proiectate să continue construcţia pe baza rezultatelor învăţării de la nivelul ISCED 1. De obicei, scopul este stabilirea bazelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea umană, pe baza cărora sistemele educaţionale pot dezvolta ulterior alte oportunităţi educaţionale.

Programele din acest nivel sunt de obicei organizate în jurul unui plan de învăţământ (curriculum) mai orientat către subiect, introducând concepte teoretice într-o gamă largă de discipline.

Nivelul 2 se termină după 8 sau 11 ani de învăţământ, durata de 9 ani fiind cea mai răspândită. La sfârşitul nivelului 2, elevii au de obicei 14 sau 16 ani (deseori 15 ani).

Programele clasificate la nivelul ISCED 2 pot fi denumite în mai multe feluri, de exemplu: şcoala secundară, liceu de juniori sau gimnaziu. Pentru comparabilitate internaţionale, pentru a denumi nivelul ISCED 2 este utilizat termenul de ‘învăţământ secundar inferior’.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 2 sunt: cunoştinţe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu; abilităţi cognitive şi practice de baza necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli şi instrumente simple; muncă sau studiul sub supraveghere cu un anumit grad de autonomie.

Nivelul ISCED 3 – Învăţământul liceal

Programele din nivelul 3, sau învăţământul liceal, sunt proiectate pentru a completa învăţământul gimnazial, în vederea pregătirii pentru învăţământul superior sau să ofere calificări necesare pentru angajare, sau ambele.

Tranziţia de la ISCED 2 la ISCED 3 coincide cu punctul de tranziţie dintr-un sistem educaţional în care programele le oferă elevilor o instruire mai variată, specializată şi aprofundată în anumite materii sau domenii. Programele sunt mai diferenţiate şi există o gamă mai mare de opţiuni şi fluxuri.

Nivelul 3 începe după 8 sau 11 ani de şcolarizare. De obicei, elevii încep acest nivel între 14 şi 16 ani. Programele din nivelul ISCED 3 se încheie de obicei după 12 sau 13 ani de la începutul scolarizarii (in jurul vârstei de 17 sau 18 ani), 12 ani fiind durata cumulată obişnuită.

La programele clasificate în nivelul ISCED 3 se poate face referire în mai multe moduri, de exemplu: şcoală secundară, gimnaziu superior sau liceu. În scopuri de comparabilitate internaţională, termenul de “învăţământ liceal” este utilizat pentru a denumi nivelul ISCED 3.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 3 sunt: cunoştinţe faptice, cunoasterea unor principii, procese şi concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru executarea sarcinilor şi rezolvarea problemelor prin selectarea şi aplicarea de metode, instrumente, materiale şi informaţii de bază; asumarea responsabilităţii pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanţe pentru rezolvarea problemelor.

Următoarele patru sub-categorii de finalizare şi de acces sunt definite pentru nivelul ISCED 3:

 • Nefinalizarea nivelului ISCED 3 (şi deci fără acces direct la primele programe de învăţământ superior la nivel ISCED 5, 6 sau 7): programe scurte, terminale cu durata sub 2 ani la nivel ISCED 3 sau care să se termine după mai puţin de 11 ani cumulaţi de la începutul nivelului ISCED 1. Aceste programe nu permit accesul direct la nivelurile ISCED 5, 6 sau 7. Finalizarea unor astfel de programe nu echivalează cu finalizarea nivelului ISCED 3. Aceste programe nu permit nici accesul la nivelul ISCED 4.
 • Finalizarea parţială a nivelului ISCED 3 fără acces direct la primele programe de învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: programe de cel puţin 2 ani la nivel ISCED 3 şi cu o durată cumulată de cel puţin 11 ani de la începerea nivelului ISCED 1 şi care fac parte dintr-o secvenţă de programe la nivel ISCED 3 dar nu sunt ultimele din această secvenţă. Aceste programe nu oferă acces direct la nivelurile ISCED 5, 6 sau 7. Finalizarea unor astfel de programe este echivalentă doar cu finalizarea parţială a nivelului (doar ultimul program din secvenţă poate permite accesul la învăţământul superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7). De notat este şi faptul că aceste programe nu permit accesul direct nici la nivelul ISCED 4.
 • Finalizarea nivelului ISCED 3 fără acces direct la primele programe de învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: programe de o durată de cel puţin 2 ani la nivel ISCED 3 şi care să se termine după cel puţin 11 ani cumulaţi de la începutul ISCED 1. Aceste programe pot fi terminale sau pot permite accesul direct la nivelul ISCED 4. Finalizarea unor astfel de programe echivalează cu finalizarea nivelului ISCED 3.
 • Finalizarea nivelului ISCED 3 cu acces direct la primele programe de învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7: orice programe ce oferă acces direct la primele programe de învăţământ superior de nivel ISCED 5, 6 sau 7, indiferent de durata acestora la nivelul 3 sau durata cumulată de la începutul ISCED 1. Şi aceste programe pot oferi acces direct la nivelul ISCED 4.

Nivelul ISCED 4 – Învăţământul postliceal

Învăţământul postliceal oferă dobândirea de experienţă pe baza învăţământului secundar, în vederea pregătirii pentru intrarea pe piaţa forţei de muncă şi pentru învăţământul superior. Are ca scop acumularea de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe sub nivelul de complexitate caracteristic învăţământului superior.

Citește aici mai mult despre cele 8 competențe cheie

Programele de nivel 4 (învăţământul postliceal) sunt special realizate astfel încât să le ofere absolvenţilor nivelului ISCED 3 calificări sub nivelul învăţământului superior, necesare pentru avansarea către învăţământul superior sau pentru angajare atunci când calificarea de nivel ISCED 3 nu le garantează accesul.

De exemplu, absolvenţii de programe generale de nivel 3 pot opta să obţină o calificare profesională; sau absolvenţii de programe profesionale de nivel ISCED 3 pot opta să-şi crescă nivelul de calificare sau să se specializeze mai departe. Conţinutul programelor de nivel ISCED 4 nu este destul de complex pentru a fi considerat învăţământ superior, deşi este în mod clar învăţământ postliceal.

La programele clasificate în nivelul 4 se poate face referire în mai multe moduri, de exemplu: diplomă de tehnician, învăţământ profesional primar sau préparation aux carrières administratives. Pentru comparabilitatea internaţională, termenul de ‘învăţământ postliceal’ este utilizat pentru a denumi nivelul ISCED 4.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 4 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de studiu; o gamă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru găsirea de soluţii la problemele specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu; autogestionare cu ajutorul unor indicaţii în general previzibile în cadrul situaţiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activităţii de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea şi îmbunătăţirea activităţilor de muncă sau de studiu.

Nivelurile ISCED 5, 6, 7 şi 8 – Invăţământul superior

Învăţământul superior are ca scop învăţarea la un nivel înalt de complexitate şi specializare. Învăţământul superior include ceea ce este înţeles ca învăţământ academic dar şi un învăţământ profesional avansat. Cuprinde nivelurile 5, 6, 7 şi 8, care sunt etichetate drept învăţământ superior de scurtă durată, studii de licenţă, masterat sau, respectiv, doctorat. Conţinutul programelor de nivel superior este mai complex şi mai avansat decât în nivelurile ISCED inferioare.

 • programe ale învăţământului superior de scurtă durată la nivel ISCED 5 (cel puţin doi ani);
 • programe pentru studiile universitare de licenţă la nivel ISCED 6 (de la trei la patru ani);
 • programe pentru licenţă sau studii de lungă durată la nivel ISCED 6 (mai mult de patru ani);
 • programe pentru master sau studii de lungă durată echivalente la nivel ISCED 7 (cel puţin cinci ani).

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5 sunt: cunoştinţe faptice şi teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu şi conştientizarea limitelor cunoştinţelor respective; o gamă amplă de abilităţi cognitive şi practice necesare pentru conceperea de soluţii creative la probleme abstracte; gestionare şi supraveghere în situaţii de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea şi dezvoltarea performanţelor proprii şi ale altora.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 6 sunt: cunoştinţe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor; abilităţi avansate care denotă control şi inovaţie necesare pentru a rezolva probleme complexe şi imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat; gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea deciziilor în situaţii de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi grupurilor.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 7 sunt: cunoştinţe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinte dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale; conştientizare critică a cunoştinţelor dintr-un domeniu şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performenţei strategice a echipelor.

Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 8 sunt: cunoştinţe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu şi cunoştinţe aflate la graniţa dintre diferite domenii; abilităţile şi tehnicile cele mai avansate şi specializate, inclusiv abilitatea de sinteză şi evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare şi/sau inovaţie şi pentru extinderea şi redefinirea cunoştinţelor existente sau a practicilor profesionale; demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovaţie, autonomie, de integritate ştiinţifică şi profesională şi a unui angajament susţinut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situaţii de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea.

ISCED

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *