Legislaţie

Contestarea notelor

Contestarea notelor

Contestarea notelor primite la lucrările scrise este un drept al elevilor, conform Statutului Elevului.

În vederea exercitării acestui drept, elevul (sau, după caz, părintele), poate acționa, astfel:

Elevul sau, după caz, părintele, solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezența elevului și a părintelui, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.

În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele poate solicita, în scris, conducerii unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise.

Contestarea notelor nu se poate face în cadrul probelor orale sau practice

Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învățământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă și care reevaluează lucrarea scrisă.

Media notelor acordate separat de cadrele didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două cadre didactice.

În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin 1 punct, contestația este acceptată.

În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.

Nota obținută în urma contestației rămâne definitivă.

În situația în care în unitatea de învățământ preuniversitar nu există alți învățători sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.

Totodată, notele unui elev sunt confidențiale, întrucât elevii au dreptul la protecția datelor personale.

Extras din Statutului Elevului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *