Legislaţie

Siguranța în școli

siguranta-scoli

Creșterea siguranței în școli

Siguranţa în școli se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare.

La nivelul municipiului Bucureşti şi al fiecărui judeţ, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic de către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, care se aprobă de prefect.

Fiecare școală emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală

In fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor, elevilor şi al vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispoziţia Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratului de poliţie judeţean şi a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratului de jandarmi judeţean.

Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităţilor de învăţământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri prin care creşte siguranţa unităţilor şcolare, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţilor şcolare, cu sprijinul de specialitate acordat de poliţie, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliile profesorale, cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru elevii unității de învățământ respective cel puțin un semn distinctiv

Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinților și cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru elevii unității de învățământ respective cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea. Semnele distinctive vor fi comunicate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori inspectoratului de jandarmi judeţean.

Prefecţii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului şcolar, ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori ai inspectoratului de poliţie judeţean, ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti sau ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ, elaborând şi derulând programe sau proiecte de prevenire a violenţei în mediul şcolar.

LEGEA Nr. 29 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamant.