Școală

Cum devii profesor

Cum devii profesor

Cum devii profesor? Ești tânăr absolvent de liceu. Pasiunea ta cea mai mare este matematica. Te-ai hotărât să urmezi facultatea de Matematică din cadrul Universității. Sau Limba și literatură română și dorești să urmezi facultatea de Litere. Între timp, ai descoperi ca ai pasiunea de a educa copiii și astfel te decizi să devii profesor. Iată cum procedezi:

Modulele I și II din cadrul DPPD

În cadrul facultății urmezi modulele I și II din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD, care are 2 module:

Modulul I (inițial)

Această îți va da dreptul să profesezi în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. În cadrul modulului, care se întinde pe perioada a 3 ani, studiezi:

Psihologia educației Se învață despre etapele de dezvoltare psihică, metode de cunoaştere şi autocunoaştere a elevilor, educaţia şi dezvoltarea personalităţii elevilor, invăţarea şcolară, atenţia şi rolul ei în învăţare, aspecte afectiv motivaţionale ale învăţării în şcoală 56 de ore
Teoria și metoda curricumului si fundamentele pedagogiei  Se învață despre finalităţile educaţiei: ideal, scopuri şi obiective educaţionale, documente curriculare: plan de învăţământ, programa şcolară, manualul şcolar, alte suporturi curriculare, niveluri şi principii în conceperea curriculumului 56 de ore
Teoria și metodologia evaluării și teoria și metodologia instruiriSe învață despre ştiinta evaluării, funcții şi forme ale evaluării, notarea şi sisteme de notare, metode de evaluare, surse de eroare în evaluarea didactică 56 de ore
Didactica specializării 56 de ore
Managementul clasei de elevi Se învață despre stiluri şi roluri ale cadrului didactic în cadrul clasei de elevi, managementul situaţiilor de criză educaţională, problemele disciplinare, exemple de strategii pentru organizarea activităţii, stiluri de învăţare, managementul timpului educaţiona 28 de ore
Practică pedagogică Se face efectiv practică la clasa 78 de ore

Citește aici mai multe despre ce înseamnă curriculum, planuri cadru, arie curriculara.

Modulul II (de aprofundare)

Acesta îți va da dreptul să profesezi în învățământul liceal, postliceal și universitar.

În cadrul modulului, care se întinde pe o perioada a 2 ani, studiezi:

 • Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, proiectarea şi managementul programelor educaţionale , didactică domeniului şi dezvoltării în didactică specialităţii si alte materii opționale
 • Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar) – 42 ore

Ai urmat programul de formare psihopedagogică, ai susținut un examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, ai dobândit și diplomă de licență și iată că te poți angaja ca profesor.

Practica pedagogică

Practica pedagogică reprezintă activitatea cu caracter didactic, desfășurată în cadrul școlilor cu clase gimnaziale și/sau liceale, în cadrul căreia studentul practicant, viitor profesor, își formează, își dezvoltă, exersează competențele sale practice de proiectare a întregului demers didactic, de realizare a predării-învățării și evaluării/autoevaluării, sub îndrumarea unui profesor didactician și a unui profesor mentor.

Practica pedagogică se încheie cu o evaluare de tip colocviu, în care se analizează activitatea fiecărui student. Totodată, profesorul mentor, împreună cu profesorul didactician, stabilesc media la practică pedagogică. Media minimă de promovare este 7. 

practica pedagogica
Acesta este timpul de practică pedagogică, în ore, în diverse țări din Europa.

Se observă diferențe enorme între țări. Pregătirea practică variază de la 78 de ore în România la 1.065 de ore în UK. (pag 29 – http://media.philenews.com/PDF/keydata.pdf)

În realitate, practica pedagogică se poate reduce numai la 3-4 ore.

România are un parcurs profesional în trei etape pentru profesori

România are, de multă vreme, un parcurs profesional în trei etape pentru cadrele didactice, stabilit în funcţie de vechime şi promovarea evaluărilor. Etapele sunt următoarele:

 1. rolul de profesor debutant, de obicei timp de un an și încheiat cu examenul de definitivat;
 2. gradul didactic II, pentru care cadrele didactice se pot înscrie la patru ani după promovarea examenului de definitivat;
 3. gradul didactic I, pentru care cadrele didactice se pot înscrie la patru ani după obținerea gradului II.
evaluari profesori
Structura carierei didactice – pag 139  Studii OCDE privind evaluările şi examinările în domeniul educaţiei

1. Examenul de definitivat

Definitivarea în învăţământ se poate obţine după  efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin 1 an;  calificativul pentru anul şcolar în curs trebuie sa fie „Bine” sau „Foarte bine”;  media obținuta la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional este minim 8.

Portofoliul profesional personal cuprinde: o scrisoare de intenţie, în care se prezintă̆ obiectivele şi aş̦teptările proprii în formarea personală̆ că profesor, autoaprecierea experienţei caştigate pe parcursul semestrului, un raport de progres şcolar, planifică̆ri, 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite; instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, masuri);

2. Gradul al II-lea

Poți obține gradul II dacă ai o vechime la catedră de 4 ani de la acordarea definitivatului.

Cu un an înainte de înscriere, trebuie să susții o inspecție la clasă. După înscriere, urmează o altă inspecție curentă, apoi inspecția specială (nota minimă este 8). Inspecțiile anterioare inspecției speciale sunt evaluate cu un calificativ.

Gradul II se finalizează cu o probă scrisă și orală în specialitate, didactică și pedagogie. Comisia de evaluare este formată din cadre didactice universitare. Nota minimă peste aceste probe este 7.

Un candidat care nu întrunește condițiile acordării gradului II (calificative nesatisfăcătoare, note mici la probele scrise și orale) poate amâna obținerea gradului cu un an.

3. Gradul I

Poți obține gradul I dacă ai o vechime la catedră de 4 ani de la acordarea gradului II.

Înainte de a te înscrie la gradul I, trebuie să susții o inspecție curentă. După înscriere – dar înainte de inspecția specială – susții o a doua inspecție, pentru care trebuie să obții calificativul foarte bine. În anul în care vei susține colocviul, vei depune documentele de înscriere la gradul I și vei susține inspecția specială. Vei redacta o lucrare științifică pe care o vei susține în fața unei comisii formate din cadre didactice universitare; vei obține calificativul admis/respins.


Definitivatul este esențial pentru un profesor, pentru că fără acest grad nu poți deveni titular. Chiar dacă ești pe un post cu viabilitate de 4 ani, nu poți fi titular pe post până când nu ai obținut cel puțin nota 8 la definitivat.

Celelalte grade didactice îți sporesc salariu cu procente semnificative și îți permit progresul în cariera didactică.

Posturile de metodist/ inspector/ director sunt ocupate numai de profesori care au gradul I (sau doctorat). Numai după multă caznă și călire în sistem, ești primit în poziții de putere ale sistemului.

Titular / Suplinitor

Suplinitor

Ești profesor suplinitor – asta înseamnă ca ești angajat pe perioadă determinată (1 an școlar).

Spre sfârșitul anului școlar, trebuie să îți analizezi situația: dacă postul/ orele sunt disponibile și în anul școlar următor, poți solicita, cu acordul consiliului de administrație al școlii, continuitate pe post. Înscrierea pentru continuitate se face la inspectoratul școlar, cu dosar. În cazul în care orele vor fi ocupate și vrei să obții alt post (de titular sau suplinitor), participi la examenul de titularizare. Nota finală este o medie între nota de la inspecția la clasă și nota de la examenul scris. Examenul se desfășoară în luna iulie și durează 4 ore. Sunt testate cunoștințe de specialitate și aplicarea metodelor de predare.

După afișarea rezultatelor finale, vei participa la ședințe publice, organizate la inspectoratul școlar, unde se acordă posturile în ordinea descrescătoare a mediilor.

Profesorii care dau examen în anul în curs participă la ședințe după etapele de transfer și detașare, corespunzătoare titularilor. De aceea, rămân foarte puține posturi titularizabile (câteva într-un județ) pentru profesorii care vor să intre în sistem. Asta înseamnă că dacă obții o notă foarte mare la titularizare – peste 9.50 – ai mari șanse să obții doar un post de suplinitor, care nu-ți garantează niciun fel de stabilitate, pentru că în anul școlar următor va trebui să o iei de la capăt, să schimbi școală după școală. In sistemul de educație românesc exista si suplinitori cu note mari care rămân fără post, dar și catedre neacoperite și copii care învață cu profesori necalificați.

Ca profesor suplinitor, trebuie să dai titularizarea în fiecare an, pentru că numai așa ai șanse să obții un post, chiar și de suplinitor. Posturile titularizabile sunt extrem de puține și, când apar, ele sunt ocupate prin transfer de către titulari. Pentru cei care vor să intre în sistem, nu rămâne mai nimic la examenul de titularizare din vară, sute de oameni se bat pentru 0 posturi titularizabile.

Evaluarea anuală a profesorilor constă într-o fișa de auto-evaluare, completată astfel încât să rezulte calificativul foarte bine. De regulă profesorii sunt îndemnați să calculeze punctajul astfel încât să obțină acest calificativ. Altfel spus, evaluarea profesorului ia forma unei probe de calcul matematic. Școli întregi înregistrează numai calificative FB. Calificativul bine este primit în cazuri excepționale, atunci când profesorul a avut abateri grave, evidente. 

Citește aici despre evaluarea activităţii personalului didactic.

Titular

Titularizarea este angajarea pe viață. Chiar și atunci când profesorul nu mai este la catedră, pentru că a fost promovat, de exemplu, la funcția de inspector sau pentru că a devenit director, postul rămâne rezervat pe o perioadă nedefinită de timp. Postul va rămâne al său, dar va fi ocupat de numeroși profesori suplinitori. Există cazuri în care posturile rămân rezervate chiar și 10 ani. 

Ceea ce contează în acest sistem de mișcare a cadrelor nu este atât continuitatea la clasă, ci, mai degrabă, respectarea titularizării. Interesul superior al educației, al elevului pare să devină secundar.

angajarea profesorilor in Europa
Angajarea profesorilor în diverse țări din Europa

3 thoughts on “Cum devii profesor

 1. cristina spune:

  Cum asa? Titularii dau totusi examen in fiecare an!! Este o prostie crasa! Plus ca profesorii suplinitori nu ar trebui sa dea nici un examen deoarece au deja FACULTATEA terminata cu xxx.. examene plus diploma DDPD. Acestea toate ajung pentru „nimica” ce trebuie sa predea la clasa. Plus ca aceste examee inutile de suplinitor si titulatura sunt doar „blabla” …nu se dau 3-4 subiecte reale pentru invatare din care sa fie examinati. Si ce note sunt acestea la suplinitori si titulari de 1,… sau 2,…????????? Oameni cu Facultate!!! Cine corecteaza nu stiu ca acesti candidati au depus niste diplome la dosarele de inscriere? Notarile ar tebui sa inceapa de la nota 4 (picat) si restul promovati! Radea toata lumea plus parintii cand aud asa ceva! Revizuiti sistemul va rog!!!!!!!

 2. Diana spune:

  Cred că nu ati avut răbdarea să cititi textul ori nu l-ai înteles.
  Înaintaţi o scrisoare la ministerul educaţiei dacă aşa de deranjată sunteti de sistem şi lăsaţi deoparte vărsarea frustrării pe diverse site-uri de informare

 3. Diana Visan spune:

  Buna ziua! Daca am studii de licenta si master intr-un domeniu (istorie), dar as dori sa predau o alta materie (romana), este suficient sa fac doar masterul de 2 ani la Litere sau este nevoie si de licenta obtinuta la Facultatea de Litere?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *