You are currently viewing Cum vede Comisia Europeană şcoala din România – Monitorul educatiei 2017

Cum vede Comisia Europeană şcoala din România – Monitorul educatiei 2017

Cum vede Comisia Europeană şcoala din România – Comisia Europeană a făcut publice statistici oficiale, care dau dimensiunea reală a sistemului de educatie românesc. ”Monitorul educației și formării” este un raport realizat de Comisia Europeană pe tema Educației.  În respectivul raport învățământul din fiecare dintre statele membre este analizat în detaliu.

„Monitorul educației și formării” este publicația anuală de referință a Comisiei în domeniul educației și formării în UE.

Monitorul educației și formării include date Eurostat, studii și anchete OCDE, precum și analize ale sistemelor de învățământ realizate de rețeaua Eurydice.

Prezentând comparații la scară internațională și analize de țară, Monitorul educației și formării alimentează dezbaterea pe teme prioritare pentru educație și formare și contribuie la discuțiile legate de reformarea sistemelor naționale de învățământ.

1. Indicatori cheie

2. România  – Aspecte principale

 • pune în aplicare o programă de învățământ bazată pe competențe în învățământul școlar. Sunt în curs de elaborare planuri de instruire a profesorilor pentru a preda programa de învățământ modernizată.
 • Ponderea elevilor cu o performanță scăzută în ceea ce privește competențele de bază rămâne una dintre cele mai mari din UE. Acest lucru este cauzat de factori educaționali și de provocări în materie de echitate.  Accesul la educația de masă de calitate este o provocare în special pentru elevii din mediul rural și pentru romi.
 • Finanțarea pentru educație este foarte scăzută. Riscul de părăsir timpurie a școlii rămâne ridicat, cu consecințe pentru piața forței de muncă și pentru creșterea economică.  Relevanța pe piața muncii a studiilor superioare este în curs de îmbunătățire, dar ponderea absolvenților de studii superioare este cea mai scăzută din UE.
 • Sunt în curs de desfășurare eforturi de a introduce educația și formarea profesională duală. Participarea adulților la procesul de învățare continuă rămâne scăzută, în pofida necesității de actualizare a competențelor.

3. Combaterea inegalităților și promovarea incluziunii

 • Performanța elevilor este legată de statutul lor socio-economic
 • Rata ridicată a părăsirii timpurii a școlii este concentrată în zonele rurale și în rândul romilor
 • Participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari este scăzută, dar în curs de îmbunătățire
 • Accesul la educația de calitate reprezintă o provocare în mod deosebit în zonele rurale, unde studiază 45 % din populația școlară a României
 • Provocările privind integrarea romilor în educație împiedică incluziunea lor socială și capacitatea acestora de a găsi un loc de muncă

4. Investiții în educație și formare

 • Cheltuielile pentru educație sunt scăzute, iar mecanismele de direcționare a fondurilor către școlile dezavantajate sunt insuficiente. Cheltuielile publice generale pentru educație ale României rămân cele mai scăzute din UE: 3,1 % din PIB în 2015, în comparație cu media UE de 4,9 %
 • Creșterea cheltuielilor în educație poate contribui la îmbunătățirea rezultatelor educaționale, precum și la susținerea dezvoltării capitalului uman și a creșterii economice
 • Subfinanțarea este evidențiată de povara financiară neobișnuit de mare asupra parintilor, care cheltuiesc 39 % din ceea ce cheltuiește guvernul pentru educație. Aaceasta este cea mai ridicată proporție din UE. La fiecare 100 lei cheltuiti de stat, parintele suplimenteaza cu 39 lei
 • Nu există programe dedicate pentru a canaliza resurse suplimentare către școlile dezavantajate

5. Modernizarea învățământului școlar

 • Procentul mare al elevilor cu o performanță scăzută în ceea ce privește competențele de bază în cadrul PISA se explică printr-o combinație de factori educaționali și provocări legate de echitate
 • Proporția elevilor cu cele mai bune performanțe, cei capabili să rezolve probleme complexe. Acest lucru poate sugera că abordările de predare actuale nu sunt
  adecvate pentru a promova abilități mai complexe și de ordin superior
 • România pune în aplicare o programă de învățământ centrată pe elev, axată pe competențele-cheie. În acest context, este important să fie consolidate standardele de învățare pentru a încuraja schimbări în materie de predare și să fie utilizată evaluarea la clasă și în cadrul testărilor naționale pentru a îmbunătăți noile standarde de învățare
 • Consolidarea formării inițiale a cadrelor didactice rămâne o provocare  Formarea inițială a cadrelor didactice în România oferă mai puțină pregătire decât în alte țări europene, în special în domenii practice, în timp ce subiectele legate de nevoi educaționale speciale și lucrul cu studenții din medii defavorizate nu sunt acoperite în mod suficient. Cu toate că  Legea educației solicită profesorilor să urmeze un program de masterat de doi ani în educație, această cerință legală nu a fost pusă în aplicare
 • Salariile cadrelor didactice sunt în creștere, însă atragerea cadrelor didactice de înaltă calitate în școlile dezavantajate rămâne dificilă

6. Modernizarea învățământului superior

 • Ponderea absolvenților de studii superioare este cea mai scăzută din UE
 • Lipsa personalului calificat începe să se resimtă într-o serie de sectoare economice, iar continuarea emigrării sporește provocarea
 • Relevanța pe piața muncii a studiilor superioare se îmbunătățește, însă rămân provocări
 • Promovarea excelenței în învățământul superior și în cercetare rămâne o provocare

7. Modernizarea educației și formării profesionale și promovarea învățării în rândul adulților

 • Măsuri de îmbunătățire a educației și formării profesionale sunt în curs de realizare, dar persistă provocări. Rata de angajare a proaspeților absolvenți este mai mică decât media UE (63,3 % față de 75 %)
 • Participarea adulților la procesul de învățare continuă rămâne foarte scăzută, în pofida necesității la scară largă de actualizare a competențelor. Participarea adulților la procesul de învățare continuă este în continuare foarte scăzută, cu 1,2 % mult sub media UE de 10,8 %
 • Punerea în aplicare a măsurilor privind învățământul pentru adulți este lentă

 8. Modernizarea educației și formării profesionale și promovarea învățării în rândul adulților

 • Măsuri de îmbunătățire a educației și formării profesionale sunt în curs de realizare, dar persistă provocări
 • Participarea adulților la procesul de învățare continuă rămâne foarte scăzută, în pofida necesității la scară largă de actualizare a competențelor –  Participarea adulților la procesul de învățare continuă este 1,2 %, mult sub media UE de 10,8 %
 • Punerea în aplicare a măsurilor privind învățământul pentru adulți este lentă

În cazul României se desprind urmatoarele concluzii:

 • Ponderea elevilor cu un nivel scăzut de performanță în ceea ce privește competențele de bază rămâne una dintre cele mai mari din UE
 • Accesul la educația generală de calitate este o provocare în special pentru elevii din mediul rural și pentru romi
 • Finanțarea pentru educație este scăzută
 • Riscurile de părăsire timpurie a școlii rămân ridicate, cu consecințe asupra pieței forței de muncă și asupra creșterii economice
 • Ponderea absolvenților de studii superioare este cea mai scăzută din UE
 • Participarea adulților la procesul de învățare continuă rămâne foarte scăzută
Sursa datelor: https://ec.europa.eu/romania/events/20170512_lansare_monitor_educatie_formare_2017_ro

Lasă un răspuns