Studii și rapoarte

Durata anului școlar în Europa

Durata anului școlar în Europa variază de la țară la țară. Anual, Eurydice, instituție coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Uniunii Europene, elaborează un raport care analizează sistemele de învățământ din Europa.

Durata anului școlar în Europa variază între 162 de zile în Franța și 200 de zile în Danemarca și Italia. În aproape jumătate din țările europene anul școlar are între 170 și 180 de zile. În 15 țări numărul zilelor de școală variază între 181 și 190 de zile.

Raportul de la Eurydice arată că, în general, numărul de zile de școală este același pentru clasele primare și pentru gimnaziu și liceu, dar sunt și câteva excepții. In unele tari numărul zilelor de școală este mai mare la gimnaziu și liceu decât la clasele primare. Există și țări unde numărul de zile de școală este mai mare în educația secundară decât în cea primară.

Învățământul obligatoriu poate dura între 8 și 12 ani, în funcție de țară. În 20 de sisteme educaționale, acesta acoperă învățământul primar și gimnazial. În celelalte 23, acesta include și una sau mai multe clase de învățământ liceal.

Durata totală de instruire pentru întregul învățământ obligatoriu în fiecare țară este, de obicei, legată de numărul de ani: cu cât mai mult durează învățământul obligatoriu, cu atât este mai mare numărul de ore.

Care este numărul total de ore pe care elevii îl petrec la școală 

Timpul total reprezintă durata pe parcursul căreia școala asigura instruirea elevilor la toate disciplinele din curriculumul obligatoriu și opțional, în cadrul școlii și în activități în afara școlii, care sunt părți formale din programele obligatorii.

Timpul total nu include pauzele dintre ore sau alte întreruperi, timpul opțional în afara zilei de școală, timpul dedicat temelor pentru acasă sau de studiu privat. De asemenea, nu include zilele în care școlile sunt închise pentru festivități (de exemplu, zile naționale) și zilele în care elevii nu frecventează școala ca urmare a perioadelor de pregătire destinate cadrelor didactice sau zilelor de examinare.

Astfel, timpul total pe elevii îl petrec la școală, pe niveluri de învățământ, este următorul:

Durata anului școlar în Europa

Care este numărul total de ore pentru tot învățământul obligatoriu

Per total, pentru toți anii de învățământ obligatoriu, câte ore petrec efectiv elevii în școală, situația se prezintă în felul următor:

Durata anului școlar în Europa

Pe arii curriculare

Pe arii curriculare situatia se prezinta astfel.

Citirea, scrierea și literatura

Citirea, scrierea și literatura reprezintă domeniul disciplinar care, în general, ocupă cea mai mare parte a timpului de instruire la toate nivelurile educaționale, fiind în special predominant în învățământul primar. La acest nivel, timpul minim de instruire recomandat pentru această materie acoperă, în medie, 25 % din curriculum, variind de la 15 % la 38 %, în funcție de țară.

În învățământul gimnazial, citirea, scrierea și literatura acoperă o medie de 14 % din curriculum, ceea ce este similar cu ponderea altor discipline de bază, cum ar fi matematica și științele naturii.

Durata anului școlar în Europa

Matematica

Matematica, ca disciplină obligatorie, ocupă a doua cea mai mare parte a timpului de instruire în învățământul primar. Ca și în cazul citirii, scrierii și literaturii, ponderea sa în curriculum-ul școlar scade, de asemenea, la nivel gimnazial în favoarea altor discipline, precum științele naturii sau limbile străine. În învățământul primar, aproximativ 17% din timpul minim de instruire este alocat în medie matematicii, variind de la 12% la 22%.

În învățământul gimnazial, matematica ocupă între 10 și 16% din timpul total de instruire recomandat pentru acest nivel de învățământ în aproape toate țările.

Durata anului școlar în Europa

Științele naturii

Științele naturii includ discipline precum fizica, chimia, biologia, științele mediului și ecologia. În multe țări, timpul minim de instruire dedicat acestui domeniu disciplinar adesea îl include pe cel pentru alte discipline precum studiile sociale, tehnologie sau TIC, în special la nivelul primar.

Spre deosebire de domeniile citire, scriere și literatură și matematică, predarea științelor naturale devine mai importantă în învățământul secundar obligatoriu.

În medie, 7% din timpul minim de instruire furnizat pentru învățământul primar este alocat acestui domeniu disciplinar, în timp ce procentul se ridică la 13% la nivel gimnazial.

Timpul minim de instruire recomandat pentru științele naturii include predarea studiilor sociale în opt țări: Cehia, Franța, Croația, Austria, Bosnia și Herțegovina, Liechtenstein, Muntenegru și Serbia. În șase sisteme de învățământ, include predarea tehnologiei: Irlanda, Franța, Cipru, Malta, Austria și Muntenegru. De aceea este puțin mai dificila comparația la aceasta arie curriculara.

Durata anului școlar în Europa

Durata anului școlar în Europa

În medie durata anului școlar în Europa este de 190 de zile lucrătoare. In România, durata cuprinde, de regulă, 167 de zile lucrătoare.

Durata anului școlar în Europa

Data de începere a anului școlar în Europa

Anul școlar începe în luna august în următoarele state:

 • Danemarca – 10 august
 • Germania – 1 august
 • Olanda -17, 24 și 31 august, în funcție de regiune
 • Finlanda – între 10 și 18 august
 • Scoția – 15 august
 • Elveția – între 10 și 31 august, în funcție de fiecare canton în parte
 • Islanda – între 21 și 24 august
 • Liechtenstein -17 august
 • Norvegia – între 17 și 21 august

La 1 septembrie anul școlar începe în următoarele state:

 • Belgia
 • Bosnia și Herțegovina
 • Republica Cehă
 • Estonia
 • Macedonia
 • Franța
 • Ungaria
 • Irlanda
 • Letonia
 • Lituania
 • Muntenegru
 • Polonia
 • Serbia
 • Slovenia
 • Anglia.
Durata anului școlar în Europa

Bibliografie:

 • Hotnews.ro
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2017 / 2018
 • Recommended Annual InstructionTime in Full-time Compulsory Education in Europe 2018 / 2019
 • Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2020 / 2021 pag 10 si 21.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *