Studii și rapoarte

Efectele restructurării şcolii profesionale

Efectele restructurării şcolii profesionale

Școlile profesionale s-au restructurat în două etape

  1. În 2003 au fost transformate în școli de arte și meserii de către Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu
  2. În 2009 Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a hotărât să nu mai aloce cifre de şcolarizare acestor instituţii de învăţământ.

2003

În anul 2003 s-au restructurat şcolile profesionale și s-au înlocuit cu şcolile de arte și meserii prin legea nr. 268 din 13 iunie 2003 – pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, unde se stipulează:

Art.15

(5) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde următoarele niveluri:

1. învăţământ preşcolar: grupa mică; grupa mijlocie; grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;

2. învăţământ primar: clasele I-IV;

3. învăţământ secundar, care cuprinde:

4. învăţământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed:

  • gimnaziu, clasele V-VIII
  • si ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;

5. învăţământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;

6. învăţământ postliceal;

7. învăţământ superior: învăţământ universitar şi învăţământ  postuniversitar.

Iniţiatorii legii – 26 deputaţi, din care: Andronescu Ecaterina, Andea Petru, Antonescu Niculae, Baltă Mihai, Gingaraş Georgiu, Marineci Ionel, Miron Vasile, Moldovan Petre, Petruş Octavian Constantin, Roşculeţ Gheorghe

Cu toate acestea Dna Ecaterina Andronescu a afirmat de nenumărate ori, chiar pe pagina dânsei de Facebook, ca ea niciodată nu a desființat școlile profesionale, si ca nu a inițiat și nu a susținut NICIODATĂ o asemenea lege.

Ecaterina Andronescu a precizat că nu ea a fost cea care a desfiinţat şcolile profesionale, menţionând că de fapt a „regândit şcoala profesională transformând-o în şcoala de arte şi meserii”.

http://www.politicaromaneasca.ro/video_ecaterina_andronescu_scoala_nu_mai_are_nici_respectul_nici_locul_pe_care_il_merita-10286

Extras din stenograma şedinţei prin care s-a modificat legea educaţiei 268/2003

D-nul Valer Dorneanu: Am înţeles că, în numele iniţiatorilor, prezintă propunerea doamna deputat Andronescu Ecaterina care, totodată, este şi ministrul învăţământului.

Dna Ecaterina Andronescu:   De asemenea, un segment căruia îi dăm o atenţie deosebită îl reprezintă învăţământul profesional şi tehnic, care se restructurează în şcoala de arte şi meserii, nu neapărat schimbându-i denumirea, ci schimbându-i modalitatea de abordare, filosofia după care este realizat. În esenţă, este vorba de o rută de profesionalizare, rută de profesionalizare care se realizează în 2 ani de zile pe un curriculum cu un segment de cultură generală şi pe o parte de instruire practică pe care ne-o dorim să o realizăm în cea mai mare parte la firme, pentru că aceşti specialişti racordaţi la piaţa muncii trebuie să se adapteze cât mai rapid după absolvirea şcolii în firma în care îşi vor găsi locurile de muncă.

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5482&idm=5

2009

În ședința de Guvern din 11 februarie 2009 Ecaterina Andronescu prezintă Hotărârea de Guvern 77, privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar 2009-2010.

În nota de fundamentare se stipulează: ”Analizând evoluţia demografică şi fluxurile de intrări-ieşiri ale elevilor pe niveluri de pregătire pentru anul şcolar 2009-2010, neluând în calcul rata de repetenţie, faţă de anul 2008-2009, propunem creşterea cifrei de şcolarizare la învăţământul liceal, clasa a IX-a învăţământ de zi, cu 72.000 locuri, prin preluarea locurilor care se şcolarizau în cadrul şcolilor de arte şi meserii (clasa a IX-a SAM).

Aceste majorări vor fi acoperite/compensate prin diminuarea cifrelor de şcolarizare la alte niveluri şi forme de învăţământ astfel:
– reducerea cifrei de şcolarizare la învăţământul liceal, clasa a XI-a învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă, cu 28.000 de locuri;
– reducerea cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional, clasa a IX-a SAM, cu 90.000 de locuri.”

Locurile destinate acestui tip de invatamant au fost transformate in locuri pentru liceele profesionale si tehnice, pentru a caror absolvire elevii trebuiau sa sustina examenul de Bacalaureat. Asta s-a observat şi în rezultatele de la bacalaureat, 50% dintre elevii care au intrat la liceu nu erau pregătiţi pentru un astfel de sistem de învăţământ.

Evoluția numărului de elevi în învățământ profesional la nivel național

Dacă în anul 2002 în şcolile profesionale erau înscrişi peste 270.000 de elevi, numărul celor care au vrut să obţină o certificare în a scăzut până la aproape 12.000 de tineri in 2012, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Angajatorii din sectoare ca electro­nică, construcţii, metalurgie, transporturi sau industria alimentară au mari dificultăţi în a-şi asigura forţa de muncă necesară.

Deficitul de forţă de muncă creşte pe segmentul de calificare medie si se se va accentua până în 2023 pana la 21%.

Suntem deja pe primul loc in Europa la deficitul de forţă de muncă, iar 72% dintre companiile româneşti au dificultăţi să ocupe posturile vacante.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *