Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 1. Evaluarea în Austria

Școala în Austria

Şcoala obligatorie din Austria este structurată astfel:

 • 6-10 ani – învățământ primar
 • 10-14 ani – învățământ gimnazial. Acesta este de 2 categorii:
  • școala secundară academică – AHS (Allgemeinbildende Höhere Schule). Pentru a putea frecventa AHS elevul trebuie să aibă anumite note.
  • noua școală secundară – NMS (neue Mittelschule). După nouă scoală secundară elevul nu poate urmă decât școala/liceu profesional 
Școala în Austria

Învățământul primar

Informații generale privind evaluarea

Evaluările trebuie să fie distribuite cât mai uniform posibil în perioada de evaluare. Ele trebuie să ajute elevii să își evalueze propria performanță pe baza unor criterii obiective, fără a ii descuraja sau a le afecta stima de sine. Aprecierile și evaluările sunt făcute de către profesori.

Următoarele forme de evaluare pot fi utilizate în școala primară:

 • participarea în clasă a elevilor
 • teste scrise (inclusiv teste informale și dictare)
 • examene scrise (din clasa a IV-a)
 • evaluări practice de performanță.

Examenele orale nu sunt permise la nicio materie la școala primară.

Copiii care nu cunosc limba germană sau o cunosc doar limitat, sunt acceptaţi la şcoală cu titulatura de elevi speciali. Aceștia au la dispoziţie doi ani pentru a acumula cunoştinţele de bază de limbă germană. În acest interval ei nu primesc note, dar cu toate acestea pot promova în anul şcolar următor. Elevii pot participa la un aşa-numit curs intensiv de limbă. Acestora li se predă intensiv limba germană – fie în cadrul unui grup mic, fie în clasă, prin intermediul unui al 2-lea cadru didactic.

Evaluarea elevilor

Începând cu anul școlar 2016/17, fiecare școală primară sau școala speciala poate decide singură dacă performanța elevilor din primele trei clase este evaluată prin:

 • Note
 • sau mai degrabă prin rapoarte despre performanta scolara.

Această decizie trebuie luată de consiliul de administrație al școlii, în primele nouă săptămâni ale fiecărui an școlar și se poate aplica la anumite clase sau la toată școala. În cazul în care consiliul de administrație nu ajunge la un rezultat, directorul școlii este responsabil pentru luarea unei decizii.

În clasa a IV-a, se face o evaluarea prin note și se intocmeste un raport școlar.

Evaluarea elevilor pe baza notelor

Pentru evaluarea performanțelor elevilor se folosesc următoarele note:

 • foarte bune (sehr gut) (1)
 • bine (gut) (2)
 • satisfăcător (befriedigend) (3)
 • suficient (genügend) (4)
 • insuficient (nicht genügend) (5)

Comportamentul elevului la școală nu este relevant pentru evaluarea performanței.

La sfârșitul primului semestru, este emis un raport semestrial. În clasa întâi, acest raport conține doar o notă generala sau o notă generala cu adăugări verbale.Clasa următoare raportul semestrial conține note individuale pe materii.

La sfârșitul anului școlar elevii primesc un raport general. În acest raport se specifica performanța întregului an, cu punctaj pentru fiecare materie.

În clasa a IV-a, performanța trebuie evaluată prin utilizarea notelor în toate cazurile.

Alternativă: rapoarte despre performanța școlară

Ca o alternativă la evaluarea prin utilizarea de note, începând cu anul școlar 2016/17, a fost posibilă descrierea situației școlare, în primele trei clase, prin rapoarte individuale.

Aceste rapoarte se întocmesc la sfârșitul primului semestru și respectiv la sfârșitul anului școlar. Acestea se concentrează asupra performanței , a progresului învățării și a oricăror deficiente de învățare. Înainte de întocmirea rapoartelor au loc consultări, la care participă părintii și elevii, la invitația profesorului. Această procedură are ca scop sa faciliteze progresul individual.

Progresul elevilor

Elevii din primele trei clase au dreptul să promoveze clasa. Este totuși posibilă repetarea unui an, în cazul în care acest lucru este considerat util.

În etapa preșcolară și în primii trei ani ai școlii primare, copiii au dreptul, prin lege, să schimbe nivelul, în cazul în care acest lucru este în concordanță cu modul lor de învățare. Dar această schimbare se face în anumite condiții: elevilor nu trebuie sa le ia mai putin de 2 ani, sau mai mult de 4 ani pentru a finaliza clasa a III-a.

Consiliul de administrație al școlii decide schimbarea clasei, la cererea părinților sau a profesorilor de la clasă.

Apoi, se aplica următoarele prevederi:

 • Elevii au dreptul de a promova anul școlar dacă au fost evaluați la toate disciplinele obligatorii și nu au primit nota 5 „insuficient”. De asemenea, pot trece la un nivel superior, chiar dacă elevii care au primit nota 5 „insuficient”, însa au fost reevaluați și au primit nota 4 „satisfăcător”
 • Elevii au dreptul de a promova, chiar dacă au primit nota 5 „insuficient” la o materie obligatorie, însa consiliul de administrație constată că elevii îndeplinesc cerințele necesare pentru a participa cu succes la nivelul următor.

Elevii cu nevoi educaționale speciale, care frecventează școala primară, au dreptul de a promova, dacă aceasta le îmbunătățește în general posibilitățile de dezvoltare.

Elevii care nu au promovat trebuie să repete anul respectiv. Reexaminarea nu se desfășoară la nivelul școlii primare.

Certificatul final

După absolvirea cu succes a clasei a IV-a a școlii primare, copiii pot să se înscrie la o școală secundară, fără un examen de admitere. Un test de aptitudini este prevăzut doar pentru anumite forme speciale de școală secundară (cum ar fi pentru noua școală secundară cu accent pe sport).

Pentru admiterea la școala secundară academică , pe lângă absolvirea cu succes a clasei a IV-a a școlii primare, elevii trebuie să fi obținut „foarte bine” sau „bine” la disciplinele germană, lectură și matematică. Elevii care au primit „satisfăcător” la una din materii trebuie să susțină un examen de admitere.

La mijlocul clasei a IV-a, părinții  sunt informați de către profesorul de clasă despre calea educațională recomandată, pe baza intereselor și performanțelor elevului respectiv.

În anul școlar 2014/15:

 • 59% dintre absolvenții de școală primară au urmat nouă scoală secundară NMS
 • 35% scoala secundară academică – AHS
 • 1% au participat la programul pilot „școală gimnazială”
 • 5% au repetat clasa a patra, au fost transferati catre o scoală cu nevoi speciale sau la o scoală cu un curriculum străin sau au părăsit Austria.

Învățământul gimnazial

Evaluarea elevilor

Începând cu anul școlar 2012/2013 au fost introduse treptat standarde educaționale în cel de-al 8-lea an școlar la disciplinele germană, o limbă străină modernă și matematică.

Toți elevii din acel an sunt obligați să dea aceste teste standard. Dar rezultatele nu au niciun impact asupra evaluării efective a performanței acelui an școlar.

Scopul este de a determina în mod obiectiv competențele dobândite până în anul 8 de studiu și de a le compara cu standardele vizate. Ele sunt folosite pentru a măsura în ce fel sunt atinse standardele educaționale. Analiza testelor și feedback-ul acestora au scopul de a îmbunătăți învățarea. Rezultatele sunt raportate exclusiv elevilor, profesorilor, directorilor și studenților implicați . Rezultatele sintetice ale testului standard sunt publicate sub forma rapoartelor federale și provinciale.

Informații generale privind evaluarea

În general, toate evaluările trebuie să fie distribuite cât mai uniform posibil în perioada de evaluare respectivă. Sunt disponibile următoarele forme de evaluare individuală a performanțelor:

 • determinarea implicării elevilor în clasă;
 • evaluări ale performanțelor orale (examene și exerciții);
 • evaluări de performanță scrise (teste);
 • examene scrise (teste și dictări);
 • evaluări practice de performanță;
 • aprecieri grafice de performanță.

Scara de clasificare cuprinde cinci note: de la „excelent” (1) la „insuficient” (5).

Reguli specifice de evaluare

Pentru a ține cont de potențialul diferit al elevilor pentru viitoarea lor carieră educațională, evaluarea si estimarea performanțelor se desfășoară în clasele VII-a și a VIII-a, la disciplinele obligatorii de limbă germană, engleză și matematică în modul următor (reglementat de § 18 (2a ) Legea învățământului școlar):

 • Învățământul general aprofundat – corespunde obiectivului educațional al nivelului inferior al AHS
 • Educația fundamentală cuprinde același conținut, dar la un nivel mai puțin complex.

Este esențial ca elevilor sa nu li se predea diferit, însă achizițiile se înregistrează numai în rapoartele de evaluare a performanțelor, în rapoartele școlare și în rapoartele de sfârșit de an ale clasele a VII-a și a VIII-a.

Noua școală secundară – NMS

În școlile secundare noi, pe lângă evaluarea cu note, este prevăzută și o formă alternativă de evaluare a motivării performanței (evaluarea verbală, cataloage cu obiectivele învățării, portofolii etc.), care trebuie realizate de cel puțin două ori pe an .

Împreună cu raportul școlar, elevilor le este înmânata un EDL (Ergänzende Differenzierende Leistungsbeschreibung), care cuprinde o descriere detaliata a performanțelor, care sunt orientate spre calitățile și potențialul elevilor.

Școala secundară academică – AHS

Se aplică același tip de evaluare (a se vedea mai sus ).

Progresul elevilor

Progresul de la o clasă și / sau de la o etapă la alta este, în general, reglementat în Legea învățământului școlar § 25.

Noua școală secundară – NMS

Elevii dreptul de a promova clasa dacă raportul lor de la sfârșitul anului conține evaluări la toate disciplinele obligatorii, fără ca nici una dintre acestea să fie notata cu 5 „insuficient”.

Cu toate acestea, consiliul profesoral (toți profesorii unei clase) poate decide că elevii au dreptul să promoveze clasa, chiar dacă au fost notați cu „insuficient” la o materie obligatorie (cu excepția cazului în care aceștia au fost deja notați cu „insuficient” la aceeași materie în raportul din anul școlar precedent) și dacă, pe baza restului performanței lor, se așteaptă ca aceștia să îndeplinească condițiile necesare pentru a promova cu succes anul următor la toate materiile.

Elevilor li se preda conform acelorași obiective educaționale .

În clasele VII și VIII, cu toate acestea, limba germană, matematica și o limbă străină modernă sunt predate diferențiat: mai aprofundat pt. AHS si mai puțin complex pentru NMS.

Realizarea obiectivelor educaționale este înregistrată în rapoartele de sfârșit de an din clasele VII și VIII, cu diferențierea între educația generală academica și cea generală.

Școala secundară academică – AHS

Elevii dreptul de a promova clasa dacă raportul lor de la sfârșitul anului conține evaluări la toate disciplinele obligatorii, fără ca nici una dintre acestea să fie notata cu 5 „insuficient”.

Cu toate acestea, consiliul profesoral (toți profesorii unei clase) poate decide că elevii au dreptul să promoveze clasa, chiar dacă au fost notați cu „insuficient” la o materie obligatorie (cu excepția cazului în care aceștia au fost deja notați cu „insuficient” la aceeași materie în raportul din anul școlar precedent) și dacă, pe baza restului performanței lor, se așteaptă ca aceștia să îndeplinească condițiile necesare pentru a promova cu succes anul următor la toate materiile.

Repetarea examenului

Dacă un elev este notat cu „insuficient” la una sau două discipline obligatorii la sfârșitul anului, el poate da un examen din aceste la începutul anului școlar următor. În cazul în care elevul nu reușește, acesta nu are dreptul să avanseze la următoarea clasă superioară.

Certificatul final

Noua școală secundară – NMS

La sfârșitul clasei a VIII-a, elevilor li se eliberează un raport de sfârșit de an și un certificat final, dacă au absolvit cu succes toate materiile. Aceasta este o condiție prealabilă pentru admiterea la învățământul secundar superior.

Când elevii părăsesc NMS au absolvit, de obicei, 8 ani de școlarizare. Pentru a îndeplini perioada de școlarizare obligatorie (9 ani), trebuie să urmeze cel puțin un an de învățământ secundar superior.

Începând cu anul școlar 2016/17, Legea privind formarea obligatorie (Ausbildungspflichtgesetz) urmărește să sprijine toate persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani să finalizeze, pe cât posibil, o formă de educație sau de formare care depășește nivelul de calificare obligatorie obținut în școala.

Școala secundară academică – AHS

Elevii care au terminat nivelul inferior al AHS nu primesc un certificat final, dar primesc un raport la sfârșitul anului. Ei își continuă cariera educațională fie la nivelul superior al AHS, fie la un alt tip de școală.

*****

Alte date:

 • Austria aloca 5.43% din PIB pt educatie (in 2015)
 • Salariile profesorilor sunt intre 33.000 si 58.500 euro/an (min si max)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 497, media 490
  • scris/citit 485, media 493
  • stiinte 495, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 13:1
 • Durata anului scolar este de 180 zile
 • Numarul total de ore pt invatamantul primar si gimnazial:

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *