Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 11. Evaluarea in Elveţia

Scoala Elvetia

Sistemul elvetian de invatamant este descentralizat si autonom. Constitutia Elvetiei deleaga cantoanelor autoritatea asupra sistemului de invatamant. Limba de predare in cantonul respectiv stabileste limba de predare in scoli.

Învățământul obligatoriu in Elveţia începe la 4 ani, durează 11 ani si se finalizează la vârsta de 15/16 ani.

  • invățământul primar (Primarschule / école primaire / scuola elementare) cuprinde doi ani de grădiniță sau un prim ciclu de 8 ani.
  • invățământul secundar (Sekundarstufe I / secondaire I / scuola media) durează 3 ani.

În învățământul secundar inferior predarea se realizează la diferite niveluri de performanță. Învățământul secundar superior este împărțit în programe de

  • învățământ general – programele de educație generală cuprind școlile care se finalizează cu un bacalaureat si pregătesc elevii pentru programe de învățământ terțiar.
  • programe de educație și formare profesională (VET) – adolescenții învață o meserie. Pregatirea este alcatuita din practica (ucenicie), combinat cu educație la o școală profesională.

Adolescenții finalizează învățământul secundar superior la vârsta de 18/19 ani.

scoala Elvetia

Invățământul primar

Evaluarea elevilor

Forma de evaluare este stabilită de fiecare canton in parte. Corpul didactic se raportează la obiectivele învăţării care au fost cuprinse în planul de studiu. Pe lângă performanţele realizate la diversele disciplinele, evaluarea ia în calcul şi atitudinea faţă de învăţare şi de muncă, precum şi comportamentul personal şi social.

Atunci când performanţele şcolare sunt notate, notarea merge, în general, de la 1 la 6 (6 = cea mai bună notă; 4 = suficient; mai puţin de patru = insuficient). Evaluarea cu note nu se întâlneşte în toate cantoanele în timpul şcolarizării. Atunci când nu există încă note, elevii primesc rapoarte de învăţătură fără note sau alte modalităţi de evaluare. Cel mai adesea, elevii primesc de două ori pe an un buletin cu note sau un raport de evaluare semestrial.

Formele globale de evaluare ţin de cont de mai multe aspecte: sprijin, formare, diagnostice, obiective de învăţare, condiţii individuale de învăţare, diversitatea clasei.

Unele cantoane organizează, în mod facultativ sau obligatoriu, examene de sfârşit de an, probe de orientare şi teste comparative, sau evaluări ale nivelului de performanţă pe clase, în anumiţi ani şcolari şi pentru anumite discipline. Probele comparative sau testele de performanţă de acest tip pot fi indicatori ai nivelului de cunoştinţe şi de cunoaştere pe care l-au atins elevii, la un moment dat, la anumite discipline. Acestea permit realizarea unor bilanţuri şi furnizarea de sprijin direcţionat către elevii care au nevoie, în domeniile în care au nevoie. În plus, învăţătorii îşi pot face astfel o idee asupra nivelului clasei lor în raport cu performanţele altor clase.

În baza acordului HarmoS referitor la şcolaritatea obligatorie, cantoanele elaborează, în fiecare regiune lingvistică, bilanţul competenţelor individuale, cu scop formativ. Aceste bilanţuri permit situarea  fiecărui elev în raport cu obiectivele de învăţare propuse şi stabilirea, acolo unde e cazul, a sprijinului individual necesar. Acestea se bazează pe standardele naţionale de formare (competenţe fundamentale) şi pe planurile de studii din regiunile lingvistice.

Progresul elevilor

Trecerea clasei este reglementată de către cantoane prin legi şcolare cantonale, la fel ca şi condiţiile în care un elev trebuie să repete clasa. În general, hotărârea de a promova sau nu clasa este luată la sfârşitul anului. Evaluarea performanţelor şcolare este criteriul de trecere provizorie sau definitivă în clasa superioară (promovare) sau în gradul următor. De obicei, sunt consultaţi şi părinţii în momentul hotărârii de trecere în clasa superioară, la fel ca şi direcţia instituţiei de învăţământ şi elevii înşişi. Hotărârea definitivă este luată, în majoritatea cazurilor, de către forurile de supraveghere a şcolilor sau corpul didactic. Pe lângă repetenţie, mai pot fi luate măsuri de sprijin care ţin de pedagogia specială, în unele cazuri.

Certificatul final

Elevii nu primesc certificate de sfârşit de ciclu în cadrul gradului primar. Toţi elevii îşi continuă şcolarizarea în gradul secundar I.

Invatamantul gimanizal

Evaluarea elevilor

Pentru informaţii generale privitoare la evaluarea elevilor, la probele sau testele de performanţă comparativă, precum şi la instrumentele de evaluare cu scop formativ la nivelul şcolarităţii obligatorii, a se vedea informaţiile referitoare la ciclul primar.

Ca regulă generală, elevii primesc de două ori pe an un buletin şcolar cu note. Scara de notare merge de la 1 la 6 (6 = cea mai bună notă; 4 = suficient; mai puţin de 4 = insuficient). În plus, se organizează de obicei o întâlnire de evaluare cu elevul şi părinţii săi. Sunt rare cazurile în care se recurge la rapoarte de învăţare scrise.

Cantoanele iau diferite măsuri la nivelul ultimilor ani de grad secundar I, în scopul de a pregăti mai bine elevii care îşi încheie şcolarizarea pentru a începe o formare profesională iniţială sau a intra într-o şcoală de formare generală de grad secundar II. Una dintre aceste măsuri poate fi, de exemplu, stabilirea unui bilanţ de competenţe în vederea acordării unui sprijin elevilor, sub forma unor măsuri individuale personalizate, care sunt puse în practică în timpul ultimului an şi care au drept scop îmbunătăţirea competenţelor acestora şi acoperirea lacunelor. Sau realizarea unor proiecte şi lucrări de sfârşit de şcolarizare, sau a unor portofolii de competenţe personale. Aceste instrumente permit mai ales instituţiilor formatoare să îşi facă o idee mai bună asupra aptitudinilor tinerilor care candidează pentru un loc la cursurile acestora.

Progresul elevilor

Trecerea clasei este reglementată de către cantoane prin legi şcolare cantonale, la fel ca şi condiţiile în care un elev trebuie să repete clasa. În general, hotărârea de a trece sau nu clasa către anul şcolar superior este luată la sfârşitul anului. Evaluarea performanţelor şcolare este criteriul de trecere provizorie sau definitivă în clasa superioară (promovare). Dacă un elev obţine note insuficiente, el este admis, în general, în mod provizoriu în clasa superioară. Dacă şi următorul buletin este insuficient, acesta nu poate trece în clasa superioară. El trebuit să mai facă un an în ultima clasă pe care a frecventat-o sau să îşi continue şcolarizarea într-o filieră sau un grup de nivel mai puţin exigent.

În general, în momentul deciziei de a trece la o clasă superioară, sunt consultaţi părinţii şi, deseori, înşişi elevii. Hotărârea definitivă este luată, în majoritatea cazurilor, de către direcţia instituţiei sau corpul didactic. Pe lângă repetenţie, mai pot fi luate măsuri de sprijin care ţin de pedagogia specială, în unele cazuri.

Certificatul final

Nu există examen final naţional pentru şcolarizarea obligatorie şi, în consecinţă, nici brevet naţional de finalizare a studiilor. Un mic număr de cantoane organizează un examen final la disciplinele principale, la sfârşitul gradului secundar I.

Din dorinţa de a îmbunătăţi trecerea de la gradul secundar I la gradul secundar II, unele cantoane intenţionează să introducă un certificat obligatoriu de finalizare a studiilor. Acesta ar putea cuprinde trei părţi: rezultatele testelor de performanţă din anii 2 şi 3 de grad secundar I, notele semestriale obţinute la disciplinele din ultimul an şi evaluarea unui proiect individual. Din 2015, într-un canton există şi un „portofoliu de sfârşit de şcolarizare”, cu un conţinut asemănător. Aceste noutăţi au scop de orientare, şi nu de selecţie, scopul lor fiind acela de a furniza instituţiilor care oferă formare profesională şi şcolilor ulterioare informaţii comparabile asupra capacităţilor elevilor. În acelaşi timp, e vorba de menţinerea motivaţiei elevilor care se află în ultimul lor an de şcolarizare obligatorie.

Există cantoane în care adulţii care nu au terminat gradul secundar I pot să urmeze a posteriori o formaţie de grad secundar I.

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *