Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 12. Evaluarea în Polonia

scoala in Polonia

Odata cu transformarile politice (caderea regimului communist) din 1989, sistemul de educatie din Polonia a trecut prin schimbari majore, in aproape toate aspectele, incluzand structura, organizarea, managementul si curricula/programa de baza. Ca rezultat s-au dezvoltat anumite aspecte descrise mai jos:

 • Combinarea guvernarii centralizate (legi/reguli pentru care sunt responsabili Ministrul educatiei si Ministrul Stiintei si invatamantului superior) si descentralizarea administratiei scolilor (pentru care sunt acum responsabile administratiile locale);
 • Un sistem de examinare externalizat care are loc la finalul anumitor cicluri de invatare, in anumite scoli. Elevii din invatamantul secundar mediu (si elevii din sistemul nou structurat pe 8 ani de studiu – scoala primara) sunt obligati sa sustina aceste examinari, dar pentru absolventii de invatamant secundar superior aceste examinari sunt optionale. Oricum, toti elevii care doresc sa continue ciclul de invatare trebuie sa sustina examenul final de ciclu secundar numit si examenul maturitatii (egzamin maturalny). Ambele variante de examen sunt foarte importante si au o mare influenta in alegerea drumului pe care-l vor urma elevii in continuare.
 • Definirea exacta a statutului cadrului didactic. Meseria de profesor este reglementata de legislatie speciala/separata (Ghidul profesorului) care include conditiile de admitere in invatamant, indatoririle, remuneratia precum si conditiile de renuntare la aceasta profesie.
 • Dominatia sistemului public de invatamant asupra sistemului privat. Numarul de scoli publice si de elevi care urmeaza aceste scoli depaseste cu mult numarul de scoli private si de elevi ce urmeaza aceasta forma de invatamant. Si in cazul invatamantului secundar superior (liceu) numarul licelor de stat este cu mult mai mare.

Reforma structurala din 2017

Reforma educatiei in Polonia a fost implementata de la inceputul anului 2017. Scopul principal al reformei este sa ofere elevilor din invatamantul general o baza  solida de cunostinte necesara pentru buna dezvoltare ulterioara precum si in concordanta cu cerintele actuale de pe piata muncii.

Elementele cheie ale reformei sunt:

 • Schimbari in structura scolii: introducerea unui lung ciclu primar de 8 ani, 4 ani de invatamant general (secundar) si 5 ani de invatamant tehnic superior;
 • Obligativitatea inscrierii copiilor de 6 ani intr-un an de invatamant pre-scolar in vederea dobandirii cunostintelor de baza pentru inceperea scolii la 7 ani; aceasta forma de invatamant, la fel ca si invatamantul scolar obligatoriu este finantata de catre bugetul de stat;
 • Punerea la dispozitie de manuale gratuite;
 • Consolidarea invatamantului secundar, atat cel general (teoretic) cat si cel tehnic, prin prelungirea ciclului de studiu cu un an (vezi punctul 1);
 • Introducerea invatamantului vocational de 3 ani pe sectiuni pentru obtinerea unei calificari profesionale, cu posibilitatea continuarii studiului pentru inca 2 ani pentru a aprofunda cunostintele dobandite si pentru a se pregati pentru sustinerea examenului vocational.
 • Promovare invatamantului vocational dual cu ajutorul mediului privat/de afaceri;
 • Extinderea participarii angatorilor la co-finantarea invatamantului vocational prin infiintarea Fondului pentru Dezvoltarea Invatamantului Vocational.

Reforma trebuie sa fie implementata total pana in anul scolar 2022/2023. La 1 septembrie 2017 elevii care au absolvit anul 6 de invatamant primar au ajuns elevi de clasa a 7-a. In acelasi timp, invatamantul secundar primar – gimnaziu (gimnazja) va fi eliminat gradual. In anul scolar 2018/2019 gimnaziul va fi eliminat total pe masura ce ultima serie de elevi va absolvi.

Noua structura include:

 • Scoala primara de 8 ani;
 • 4 ani invatamantul secundar superior;
 • 5 ani invatamant tehnic superior;
 • 3 ani invatamant tehnic/vocational – stagiul I;
 • 3 ani scoala speciala de pregatire in vederea angajarii;
 • 2 ani invatamant tehnic/vocational – stagiul II;
 • Scoala post-secundara/postliceala.

Restructurarea sistemului de invatamant are la baza un act din 16 Decembrie 2016 ‘Legea educatiei scolare’  si a legislatiei elaborate impreuna cu acest act ‘Actul legislativ introductiv pentru Legea educatiei scolare’.

Stagiul I al invatamantului vocational a fost introdus din septembrie 2017 iar introducerea stagiului al II lea este prevazuta sa aiba loc in anul scolar 2020/2021.

In textul urmator se va face referire la doua structuri diferite ale sistemului de invatamant (cea veche si cea noua, initializata in septembrie 2017).

Educatia obligatorie

In vechea structura invatamantul obligatoriu avea o durata de 10 ani si cuprindea ultimul an de invatamant  pre-scolarar, 6 ani de invatamant primar si 3 ani de invatamant secundar/gimnazial. Incepand cu 2017 a fost implementata noua structura in care durata invatamantului obligatoriu este de 9 ani si cuprinde ultimul an de educatie pre-scolara si 8 ani de scoala generala/primara.

In sistemul de invatamant polonez sunt bine definite atat invatamantul obligatoriu cu frecventa continua cat si invatamantul obligatoriu cu frecventa redusa.

 • Invatamantul obligatoriu cu frecventa continua (obligativitatea frecventarii cursurilor scolii primare si gimnaziale din vechiul sistem si obligativitatea frecventarii scolii primare din noul sistem) se aplica elevilor cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani (7-15 in noul sistem).
 • Invatamantul obligatoriu cu frecventa redusa (care face obligatoriu parte din sistemul de educatie) se adreseaza elevilor cu varste intre 16 si 18 ani (15-18 in noua structura) si se poate desfasura atat in scoli (elevul frecventeaza cursuri secundare superioare) sau in afara scolilor ( elevii se sepcializeaza in invatamant vocational in locuri puse la dispozitie de catre viitorii angajatori).

Etape ale procesului educational

1. Institutii pentru copii de la 0 la 3 ani

Acestea cuprind: crese, cluburi pentru copii. Frecventarea unei crese nu este obligatorie, aceasta perioada nu este inclusa in invatamantul obligatoriu iar cresele sunt supervizate de Ministerul familiei, muncii si politicii sociale.

2. Institutii pentru copii intre 3 si 6 ani:

 • Gradinite(pre-school)
 • Clase de pre-scolari in cadrul scolilor primare
 • Unitati pre-scolare
 • Centre pentru pre-scolari

Si aceasta etapa de invatamant este optionala pentru elevii intre 3 si 5 ani dar, odata cu implinirea varstei de 6 ani incadrarea intr-o forma de invatamant pre-scolar devine obligatorie. Orice copil intre 3 si 5 ani are dreptul de a fi incadrat intr-o forma de invatamant pre-scolar.

Incepand cu anul scolar 2016/2017 invatamantul obligatoriu pentru clasa I din invatamantul primar incepe la varsta de 7 ani. Parintii copiilor de 6 ani au posibilitatea de a alege daca-I inscriu in primul an de invatamant primar – clasa I sau ii mai lasa un an intr-o unitate de invatamant pre-scolar.

3. Invatamantul primar

Sistemul vechi

Scoala primara de 6 ani era obligatorie pentru elevii intre 6/7 si 13 ani. Includea doua etape:

 • Clasele 1-3 (educatie scolara timpurie/primara)
 • Clasele 4-6 predare pe materii.

Un examen externalizat obligatoriu care se sustinea la finalul anului 6 de studiu a fost eliminat odata cu introducerea noii structuri.

Noua structura (educatia intr-un singur ciclu ISCED 1 + ISCED 2)

Scoala primara de 8 ani (un singur ciclu/modul) este obligatorie pentru toti elevii intre 6/7 si 15 ani. Si acesta include doua etape:

 • Clasele 1-3 (educatie scolara timpurie/primara)
 • Clasele 4-6 predare pe materii.

La finalul anului 8 de studiu toti elevii sustin un examen externalizat obligatoriu iar rezultatele/notele de la ecest exmen influenteaza admiterea lor in urmatorul ciclu de invatamant.

4. Invatamant secundar mediu si superior

Sistemul vechi

Invatamant secundar mediu

3 ani de gimnaziu pentru elevii cu varste intre 13 si 16 ani era un alt ciclu de invatamant  obligatoriu. La finalul acestui ciclu de invatare elevii sustineau un examen externalizat si rezultatele acestui examen influentau admiterea lor in invatamantul secundar superior.

Incepand cu anul 2017 cei trei ani de gimnaziu au fost eliminati. Elevii care au promovat anul 6 de scoala primara au devenit elevi in clasa a 7-a de scoala primara de 8 ani.

Invatamant secundar superior

Desi acest ciclu de educatie nu este obligatoriu (sau obligatoriu cu frecventa redusa pana la implinirea varstei de 18 ani), marea majoritate a elevilor isi continua studiile in invatamantul superior.

In vechiul sistem erau trei tipuri de scoli pentru invatamantul superior:

 • 3 ani invatamant superior general/teoretic (liceu)
 • 4 ani invatamant superior tehnic
 • 3 ani invatamant vocational de baza (deja inlocuit de faza I a invatamantului vocational pe domenii/sectoare)

Elevii urmeaza cursurile invatamantului superior intre 16 si 19 ani(20 de ani in cazul invatamantului tehnic de 4 ani).

Noua structura

Noua structura va fi introdusa gradual incepand cu anul 2019/2020 si terminand cu anul 2023/2024.

La nivel de invatamant mediu (ISCED 2) va fi introdusa o noua structura de 8 ani de invatamant primar.

Noua structura reformata pentru invatamantul secundar superior (ISCED 3) mentioneza urmatoarele tipuri de scoli:

 • 4 ani invatamant superior general/teoretic (liceu)
 • 5 ani invatamant superior tehnic
 • Faza I 3 ani invatamant vocational pe sectoare/grupe/specializari
 • Faza II 2 ani invatamant vocational pe sectoare/grupe/specializari

Evaluarea elevilor

Elevii din scolile vocationale – si cei din invatamantul tehnic superior cat si cei din invatamantul vocational pe specializari – pot sustine teste si examinari care verifica pregatirea pentru o ocupatie/meserie anume atat in timpul cursurilor cat si la finalul acestora, in urma carora vor obtine o diploma de calificare in meseria aleasa.

Elevii scolilor superioare generale/licee cat si elevii din scolile de 5 ani de invatamant superior tehnic pot sustine la finalul acestora examenul externalizat pentru finalizarea ciclului secundar – examenul maturitatii in urma caruia pot obtine diploma de bacalaureat (Matura) care le permite accesul in invatamantul superior.

5. Invatamantul post-secundar/postliceal

Educatia post secundara este considerata ca parte integranta a invatamantului secundar. Scolile post secundare/postliceale sunt gandite in special pentru elevii scolilor secundare medii care doresc sa obtina o diploma care sa le ateste aptitudinile vocationale.

Aceste scoli ofera cursuri intre 1 si 2.5 ani. Elevii scolilor postliceale sustin acelasi tip de examinare vocationala la final ca si elevii scolilor tehnice superioare si cei din invatamantul vocational.

Scolile postliceale vor continua sa functioneze si in noua structura a invatamantului.

6. Invatamantul superior

Sunt doua tipuri de institutii pentru invatamantul superior

 • Universitati
 • Institutii de invatamant de tip nonuniversitar

Ambele tipuri de institutii ofera doua cicluri de invatare precum si ciclu prelungit cu posibilitatea obtinerii diplomei de masterat dar numai cele de tip universitar ofera posibilitatea continuarii cu ciclul trei de studiu si sunt autorizate sa elibereze diplome de doctorat.

In toate institutiile de invatamant superior studiile pot fi atat cu frecventa continua cat si cu frecventa redusa/fara frecventa.

Dupa primul ciclu de studiu din invatamantul superior cursantii pot obtine 2 tipuri de diplome:

 • Diploma de licenta 3-4 ani de studiu
 • Diploma de inginer 3.5 -4 ani de studiu

Detinatorii diplomelor de mai sus pot alege sa continue cu ciclul doi si sa obtina diplome de master in 1.5 -2 ani, in functie de domeniul de studiu.

Exista cateva domenii in care programul de studiu pentru master poate dura mai mult, pana la 4-6 ani. Toti absolventii ciclului unu si doi de studii superioare sustin la final examene petru a obtine diplome in concordanta cu studiile.

Diplomele de master acorda posibilitatea titularilor sa practice meseria pentru care au diploma precum si sa urmeze cursurile pentru obtinerea diplomei de doctorat. Cursurile de doctorat sunt organizate in institutiile de tip universitar precum si in institute de cercetare si dezvoltare pe perioada de 3-4 ani.

Colegii pentru servicii sociale

Aceste colegii opereza in aria sistemului de invatamant (nu invatamant superior) si ofera studii de nivel tertiar (echivalent cu primul ciclu din invatamantul superior).

Educatia pentru adulti

Educatia pentru adulti se adreseaza tuturor adultilor care doresc sa-si continue studiile de nivel primar si secundar precum si celor ce doresc obtinerea de noi calificari profesionale din motive profesionale sau personale.

Aceasta forma de educatie este organizata in structuri scolare si non-scolare precum:

 • Institutii pentru continuarea invatarii
 • Institutii pentru formare practica
 • Institutii pentru formare continua
 • Institutii de studii superioare in programe de studiu postuniversitar fara diploma

Se ofera de asemenea cursuri pentru persoanele fara ocupatie sau alte categorii de persoane in cautarea unui loc de munca.

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *