Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 13. Evaluarea în Portugalia

Scoala Portugalia

Învățământul de bază durează 9 ani și este împărțit în 3 cicluri secvențiale. Fiecare ciclu trebuie să il completeze și să se bazeze pe cel precedent, într-o perspectivă globală:   

 • Primul ciclu corespunde primilor patru ani de școlarizare (clasele 1-4);     
 • al doilea ciclu corespunde următorilor doi ani (aceste două cicluri reprezintă împreună învățământul primar) (clasele 5 și 6);     
 • al treilea ciclu durează trei ani și corespunde învățământului secundar inferior (clasele 7 până la 9).

scoala portugalia

Evaluarea elevilor

Evaluarea este parte integranta a sistemului de educatie, inlesnind colectarea sistematica de informatii esentiale pentru luarea deciziilor potrivite pentru a imbunatatii calitatea actului de invatare la elevi.

Potrivit legii 55/2018 evaluarea elevilor include atat testari formative cat si sumative.

Evaluarea formativa – continua si sistematica , implica o varietate de mecanisme de colectare a informatiilor potrivite pentru varietatea de moduri de invatare si circumstantele in care se desfasoara testarea, permitand profesorului, elevului, parintelui/tutorelui si/sau altor parti indreptatite legal sa obtina informatii despre procesul de invatare, cu scopul de a remedia/ajusta procesul si strategiile;

Evaluarea sumativa – consta intr-o verificare finala/totala a cunostintelor elevului  in scopul clasificarii si certificarii incluzand:

 • Evaluarea sumativa interna la finalul fiecarui semestru este responsabilitatea profesorilor si al consiliului profesoral si administrativ al scolii;
 • Evaluarea sumativa externa care este responsabilitatea structurilor Ministerului Educatiei. Aceasta evaluare include testarea finala de la sfarsitul clasei a 9 a care cuprinde subiecte bine definite in programa si in concordanta cu cerintele programei standard pentru ciclul 3 de studiu, la materiile Portugheza si matematica si, in cazurile in care Portugheza este considerata limba straina, in concordanta cu continutul definit in programa respectiva.

Examenul extern, care este responsabilitatea structurilor ministerului, consta in:

 • Testarea cu mize mici/pe capitole; teste standard;
 • Examene de final de ciclu;
 • Examen national final.

Testarile standard se dau in clasa a 2 a (ciclul 1 de studiu), clasa a 5a (ciclul 2 de studiu) si clasa a 8 a (ciclul 3 de studiu) pentru a evalua nivelul de cunostinte al elevilor si a imbunatati ritmul/sistemul de invatare in timp util. Pentru examinarile standard urmatoarele testari au fost date in anul academic in curs:

 • Portugheza si cunostinte de mediu, expresii/exprimare matematice/a artistice/a si exprimare fizico-motorie (clasa a 2 a);
 • Istoria si geografia Portugaliei, matematica si stiintele naturii (clasa a 5 a);
 • Portugheza, istorie si geografie (clasa a 8 a)

Rezultatele si performantele elevilor si ale scolilor la testele standard sunt inregistrate in Raportul individual de testare (RIPA) si in Raportul de testare al scolii (REPA).

Raportul RIPA descrie performanta elevului tinand cont de parametrii relevanti de la fiecare materie, capitol si domeniu de studiu.

Datorita naturii sale descriptive si calitative raportul REPA sprijina scolile deoarece evidentiaza strategiile didactice si pedagogice ce trebuie folosite pentru a depasi eventualele dificultati aparute la nivel de clasa.

Aceste rapoarte sprijina autonomia si administrarea programei precum si luarea de decizii la nivel de scoala pentru a fi in concordanta cu caracteristicile specifice propriilor elevi.

Testarea sumativa interna din primul ciclu al educatiei de baza este descriptiva in toate aspectele la fel ca si o testare calitativa (Foarte bine, Bine, Suficient, Insuficient).

In ciclurile 2 si 3 toate informatiile colectate in urma evaluarii sumative sunt prezentate pe o scara de la 1 la 5 la toate materiile, unde 3 este nota minima de trecere.

Inainte de inceperea fiecarui an scolar, consiliul profesoral al fiecarei scoli defineste criteriile de testare pentru fiecare ciclu si pentru fiecare an de studiu luand in calcul propunerile fiecarei catedre in concordanta cu instructiunile programei Ministerului Educatiei.

Evaluarea sumativa interna este facuta la finalul fiecarui semestru si este responsabilitatea profesorilor si consiliului director al fiecarei scoli, o mai mare raspundere pentru clasa avand invatatorul la ciclul primar si profesorii de la clasa in ciclul 2 si 3 de studiu.

Examenele de la final de ciclu 3 (clasa a 9 a) al invatamantului de baza la matematica, portugheza, portugheza ca a doua limba (pentru elevii care urmeaza programa bilingva in scolile etalon) si portugheza ca limba straina (pentru elevii nivel incepator A1, A2 si nivel intermediar B1) determina nivelul la care se situeaza elevii la finalul acestui ciclu de invatare.

In diferite momente pe parcursul vietii scolare a fiecarui elev, si/sau oricand elevii intampina dificultati in invatare la orice materie, diversitatea testarilor inlesneste definirea strategiilor de invatare si luarea de decizii. Masurile avute in vedere includ, printre altele, schitarea de planuri de invatare care tin seama de caracteristicile fiecarui elev, suport de studiu, asistenta pedagogica la clasa, schimbarea temporara a profesorului/invatatorului la ciclu primar, punerea la dispozitia elevilor de profesori indrumatori sau formarea de grupuri de elevi cu aceleasi nevoi si /sau capacitati pentru scurte perioade de timp.

Progresul elevilor

Conform legislatiei in vigoare, elevii din invatamantul de baza progreseaza in concordanta cu nivelul de cunostinte si abilitati dobandite, prevazute in programa.

Promovarea la un nivel superior de studiu sau nu este indicata prin notarea cu admis/respins la finalul fiecarui an de studiu si aprobat/refuzat/respins la finalul fiecarui ciclu de studiu. Decizia promovarii in urmatorul an de studiu este strict pedagogica iar repetarea anului este considerata exceptionala in anii intermediari ai ciclurilor de invatare. Decizia de repetare a anului poate fi luata numai dupa o atenta monitorizare pedagogica, dupa aplicarea tuturor mijloacelor si masurilor de remediere a dificultatilor observate.

In clasa I nu se repeta anul, cu exceptia copiilor ai caror invatatori iau aceasta decizie in baza numarului foarte mare de absentelor nejustificate/nemotivate.

La finalul ciclului 1 de studiu, un elev nu promoveaza si obtine calificativul ‘respins’ daca obtine ‘insuficient’ la portugheza sau PLNM  sau PL2 si matematica; ‘insuficient’ la portugheza sau matematica si la celelalte doua materii.

In clasele a 2 a si a 3 a decizia ca un elev poate fi lasat repetent se poate lua doar dupa ce i s-a acordat sprijin pedagogic  si se intampla doar in mod exceptional. Se poate lua o asemenea hotarare, cu acordul consiliului clasei, daca elevul a depasit numarul de absente nemotivate admis.

La finalul ciclurilor 2 si 3 de invatare elevii nu promoveaza in ciclul urmator daca obtin note sub 3 la Portugheza (sau PNNL/PL2) si matematica sau la oricare trei sau mai multe materii.

Repetentia in oricare an din invatamantul de baza inseamna ca elevul trebuie sa repete clasa respectiva frecventand cursurile tututot materiilor din programa.

Scolile trebuie sa se asigure ca parintii/tutorii sunt implicati in procesul de evaluare a cunostintelor . Ramane la latitudinea fiecarei scoli sa hotarasca modul in care face acest lucru.

In situatiile in care elevii dovedesc capacitati exceptionale de invatare si un grad de maturitate corespunzator pot progresa mai repede si pot termina cilcul 1 la 9 ani (impliniti pana la 31 Decembrie al anului respectiv) si/sau pot promova mai repede in orice clasa o singura data pe parcursul ciclurilor 2 si 3.

In ceea ce priveste Cursurile Artistice de specialitate, completarea cu succes a instruirii vocationale nu este luata in considerare in luarea deciziilor privind repetarea unui an in invatamantul de baza sau la examenele de final de ciclu in clasele a 6 a si a 9 a.

Certificatul final

Elevii care promoveaza cu succes clasa a 9 a primesc o diploma de absolvire si un certificat care detaliaza materiile si modulele studiate cu notele aferente dar si notele obtinute la examenele de final de ciclu.

Diplome pentru calificarile dobandite, certificate separate pentru materiile studiate si rezultatele evaluarilor se elibereaza la cerere.

Eliberarea diplomelor este responsabilitatea consiliilor de conducere ale scolilor.

In ceea ce priveste Cursurile Artistice de specialitate, cursantii care promoveaza cu succes primul nivel la dans, muzica sau muzica gregoriana pot obtine o diploma si un atestat echivalent nivelului doi de studiu in Registrul National de diplome (QNQ).

***

Alte date:

 • Olanda aloca 5.3% din PIB pt. educaţie
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 492, media 490
  • scris/citit 498, media 493
  • ştiinţe 501, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 11:1
 • Durata anului şcolar este de 176 zile
 • Numărul total de ore pt. invatamantul primar si gimnazial:

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *