Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 3. Evaluarea în Danemarca

Școala în Danemarca

În Danemarca, invățământul obligatoriu începe la vârsta de 6 ani și durează 10 ani. Se realizează într-un singur ciclu si constă dintr-un an preșcolar (gradul 0) și nouă ani școlari (clasele 1-9). Este posibilă prelungirea învățământului obligatoriu cu o clasă a zecea, dar aceasta rămâne opțională.

În urma absolvirii învățământului primar și secundar elevii sunt liberi să aleagă calea educațională pe care o doresc. Pe scurt, alegerea se face între învățământul secundar superior academic sau profesional.

Școala în Danemarca

Evaluarea elevilor

Elevii sunt evaluați în trei moduri diferite:

 • Planuri individualizate
 • Teste naționale
 • Examene

Planurile individualizate

Planurile individualizate au fost introduse în anul școlar 2006/07. Toți elevii de la clasele 0-9 trebuie să aibă un plan individualizat, in care se monitorizează sistematic evoluţia elevului și îmbunătățirea continuă a rezultatelor lui. Acestea trebuie să conțină obiectivele individuale ale elevilor, stadiul in care aceştia se afla si se concentrează pe clarificarea alegerilor educaționale ale elevilor.

Planul individualizat ale elevilor trebuie să conțină trei părți: obiective, status și urmărire:

 1. Obiectivele – conțin obiectivele individuale ale elevilor pe baza Obiectivelor Comune
 2. Status – demonstreaza progresul elevului în raport cu obiectivele de învățare stabilite
 3. Urmărire – descrie cum și când elevul, profesorul și, eventual părinții ar trebui să urmărească obiectivele

Începând cu clasa a VIII-a planul individualizat trebuie să ajute la clarificarea opțiunilor educaționale ale elevului și să îl ajute pe acesta sa finalizeze învățământul secundar superior. Planul elevilor din clasele a VIII-a si a IX-a rrebuie să conțină următoarele:

 • Ce program educațional dorește elevul să continue?
 • evaluarea faptului dacă elevul are sau nu are cerințele personale și sociale necesare pentru a începe și a finaliza un program educațional dupa clasa a IX-a
 • O descriere a planului individualizat pentru acei elevi care în clasa a VIII-a  au fost evaluați ca nefiind pregătiți pentru o educație ulterioară

Planul individualizat este in format digital, se elaborează o dată pe an și cuprinde toate disciplinele. Acesta trebuie să fie scurt și concis, astfel încât să fie util și ușor accesibil profesorilor, elevilor și părinților.

Testele naţionale

În 2007, în Danemarca au fost introduse o serie de teste naționale, iar începând cu februarie 2010, aceste teste au devenit obligatorii. Scopul acestor teste este de a oferi cadrelor didactice o mai bună evaluare generală a nivelului academic al elevilor. Testele sunt individuale, se susţin pe calculator, sunt auto-scoring și adaptabile. Durează aproximativ 45 de minute.

De-a lungul școlii, elevii susţin 10 teste naționale obligatorii în cadrul diferitelor discipline.

Particularitatea acestor teste naționale consta in faptul că se adaptează continuu la nivelul elevului. Dacă elevul răspunde corect la prima întrebare, următoarea întrebare este în mod automat mai dificilă. Dacă răspunsul este incorect, următoarea întrebare este mai uşoara. Doi elevi nu vor avea același test. Când testul este finalizat, computerul tipăreşte un raport care descrie nivelul elevului. În acest fel, profesorii nu vor petrece timp pentru corectarea testelor.

Când testul este finalizat, profesorul va informa elevul despre rezultate obţinute. Rezultatele vor fi, de asemenea, un subiect inclus în discuțiile pe care profesorul și elevul le au cu privire la parcursul educaţional. Școala va informa părinții despre rezultatele testelor elevului, nu sub forma unei note, ci a unei descrieri a rezultatelor.

Testul național se susţine la următoarele materii:

Școala în Danemarca

Testele și rezultatele testelor sunt confidențiale, ceea ce înseamnă că profesorii, directorii, membrii consiliului de administraţie, angajații municipalităţii etc. sunt obligați să păstreze secretul în ceea ce privește aceste informații.

În principiu, numai profesorii care predau materia la care s-a susţinut testul, au dreptul să vadă rezultatele. Cu toate acestea, directorul poate permite si altui profesor să vadă rezultatele testelor, dacă are un scop educațional.

Părinților le este permis să vadă numai rezultatele testelor, care sunt extrase din sistemul informatic. Nu li se permite să vadă conținutul testelor. De asemenea, testele nu pot si publicate pe intranetul școlii.

Examenele

Examinările se desfășoară la două niveluri:

 • examenul de maturitate, după clasa a IX-a si a X-a
 • după clasa a X-a

Au fost elaborate teste standard, în vederea asigurării uniformității în întreaga țară. Din același motiv, întrebările scrise sunt stabilite la nivel central.

Testările sunt doar unul din instrumentele pedagogice. Împreună cu rezultatele evaluării, pe care cadrele didactice le utilizează, aceste testări vor fi folosite în planificarea educației ulterioare. Rezultatele sunt, de asemenea, utilizate în îndrumarea elevului.

Toți elevii vor susține cinci examene la următoarele materii:

Școala în Danemarca

Elevii vor mai susţine un examen si la una din materiile de mai jos, prin tragere la sorti:

Școala în Danemarca

Elevii mai pot susţine, daca doresc, un examen la următoarele materii:

scoala Danemarca

Notele obţinute sunt următoarele:

 • 12 – performanță excelentă care demonstrează un nivel înalt de cunoastrere a tuturor materiilor relevante, fără greşeli sau greşeli minore
 • 10 – performanță foarte bună care demonstrează un nivel înalt de cunoastrere a tuturor materiilor relevante, cu câteva greşeli
 • 7 – performanță bună care demonstrează o buna cunoastrere, dar si cu deficiențe
 • 4 – performanță medie, demonstrând cunoasterea materiilor, dar și cu deficiențe majore
 • 02 – performanță care îndeplinește cerințele minime de acceptare
 • 00 – performanță care nu îndeplinește cerințele minime de acceptare
 • -3 – performanță inacceptabilă din toate punctele de vedere.

Examenul de maturitate după clasa a X-a este opţional. Elevii decid daca participa sau nu la acest examen, după consultarea cu profesorii și părinții. Examinarea în acest stadiu impune cerințelor academice mai ridicate decât examinarea de la clasa a IX-a.

Progresul elevilor

La sfârșitul anului școlar poate avea loc o evaluare finală pentru admiterea în anul următor. Acest lucru se întâmplă numai în cazuri excepționale, atunci când un elev se considera ca nu a dobândit abilitatile necesare. Dacă nu au existat observații cu privire la aptitudinile unui elev, promovarea se face automat.

Repetarea unui an școlar este un fenomen aproape inexistent în şcoala daneza. Cu toate acestea, legea educaţiei permite posibilitatea (cu consimțământul părinților) ca elevul sa repete un an școlar, de ex. dacă elevul a fost plecat pentru o perioadă mai lungă de timp sau din alte motive considerate relevante.

Certificatul final

Deoarece şcoala nu este împărțită în învățământ primar și gimnazial, nu există teste sau examinări între aceste două etape. La finalul scolii se eliberează un certificat de absolvire, care conține informații despre activitățile educaționale la care a participat elevul, precum și competenele obţinute. Acesta include, de asemenea, si nota de la examenele naţionale.

Alte date:

 • Danemarca aloca 7% din PIB pt. educaţie
 • Salariile profesorilor pt. învățământul primar si gimnazial sunt intre 44.000 si 52.000 euro/an (min si max.)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 511, media 490
  • scris/citit 500, media 493
  • ştiinţe 502, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 10:1
 • Durata anului şcolar este de 200 zileȘcoala în Danemarca

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *