Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 4. Şcoala în Finlanda

Școala în Finlanda

Şcoala în Finlanda începe la vârsta de 7 ani și durează 9 ani. Se realizeaza într-un singur ciclu, numit educație de bază. Cuprinde clasele 1-9.

Învățământul secundar este asigurat de instituțiile de învățământ secundar superior și profesional. Vârsta generală a celor care participa la studii este de la 16 la 19 ani.

Școala în Finlanda

Evaluarea elevilor

În învățământul de bază nu există examene naționale. În consecință, evaluarea comportamentului si a activităţii şcolare a tuturor elevilor se face de către profesori, si in cazul în care un elev are mai mulți profesori, împreună de acești profesori.

Conform Legii învățământului evaluarea elevilor vizează îndrumarea și încurajarea studiului și dezvoltarea abilităților de autoevaluare a elevilor. Progresul elevului, abilitățile de lucru și comportamentul elevului sunt evaluate în concordanta cu obiectivele curriculumului.

Principiile și îndrumările generale pentru evaluarea elevilor sunt prezentate în curriculum-ul de bază. În curriculum-ul de bază, evaluarea elevului este împărțită în:

 • evaluarea pe parcursul studiilor
 • evaluării finale.

Acestea două au roluri diferite.

Evaluarea pe parcursul studiilor

În timpul studiilor, rolul evaluării este de a ghida și de a încuraja studiul și de a ajuta elevii în procesul de învățare. Feedback-ul continuu al profesorului sprijină și să ghidează elevii într-o manieră pozitivă. Cu ajutorul evaluării și feedback-ului, profesorii îndrumă elevii să devină conștienți de raţionamentele lor și să înțeleagă ceea ce învață.

Rapoartele reprezintă o modalitate de a oferi feedback. Elevii primesc rapoarte la sfârșitul fiecărui an școlar. In plus, elevii pot primi unul sau mai multe rapoarte intermediare.

În primele 7 clase ale învățământului de bază, evaluarea prin rapoarte poate fi făcuta verbal sau numeric sau o combinație intre cele două.

Evaluarea ulterioară trebuie să fie numerică, dar poate fi completată si verbal. Prin utilizarea evaluării verbale în rapoarte, profesorul poate descrie, de asemenea, progresul și procesul de învățare al elevului în diferite domenii.

Evaluarea numerică (scara 4-10) descrie doar nivelul de performanță în raport cu obiectivele curriculumului. Evaluarea trebuie să se bazeze pe o diversitate de dovezi, nu doar pe examene.

Evaluarea numerică (scara 4-10):

 • 4 este pentru performanțe nereușite
 • 5 performanta adecvată
 • 6 performanta moderată
 • 7 performanta satisfăcătoare
 • 8 performanta bună
 • 9 performanta foarte bună
 • 10 cunoștințe și abilități excelente

Evaluarea finală

A doua etapa a evaluării elevilor este evaluarea finală a educației de bază, pe baza căreia elevii vor fi selectați pentru studii ulterioare atunci când părăsesc școala. Această evaluare trebuie să fie comparabilă la nivel național și trebuie să trateze în mod egal elevii.

O sarcină a educației de bază este dezvoltarea capacității elevului de autoevaluare. Scopul acesteia este de a sprijini creșterea abilităților de auto-cunoaștere, de studiu, de a ajuta elevul să învețe si de a fi conștient de progresul și procesul său de învățare.

Progresul elevilor

Un elev promovat (a obţinut cel puțin nota 5) la toate disciplinele evaluate, poate trece la nivelul  următor. Promovarea și acordarea certificatului de absolvire a școlii sunt stabilite de către director, în colaborare cu profesorii elevului.

Elevii pot promova chiar și atunci când aceștia nu au obţinut calificative bune, dacă se consideră că se pot descurca în mod acceptabil anul următor. Un elev poate repeta un an daca a avut o performanță slaba (4) la una sau mai multe materii. Cu toate acestea, elevul trebuie să aibă posibilitatea de a demonstra că a obținut un nivel acceptabil de cunoștințe și aptitudini.

Un elev poate repeta un an, chiar daca nu a avut performanțe slabe, daca acest lucru este considerat adecvat din punctul de vedere al succesului general al elevului în școală.

Repetarea unui an este un lucru foarte rar în Finlanda. Ideea generala este că, atunci când apar probleme, acestea trebuie rezolvate prin măsuri sporite de sprijin, inclusiv învățământ de remediere și măsuri speciale de susținere.

În cazul în care o decizie privind notele sau promovarea finală a elevului este evident defectuoasă, Oficiul de Stat provincial poate solicita profesorului sau profesorilor să efectueze o nouă evaluare.

Certificatul final

Elevii sunt evaluați prin intermediul unui raport la sfârșitul fiecărui an  şcolar. Se utilizează următoarele tipuri de rapoarte:

 • Raportul de final de an școlar
 • Raportul intermediar, care poate fi întocmit în cursul anului școlar
 • Certificatul educaţiei de bază se acorda elevului care a absolvit întregul program de învățământ
 • Certificatul de completare a programelor suplimentare se acorda unui elev care a absolvit cu succes întregul program de învățământ suplimentar (clasa a 10-a).
 • Certificatul de renunţare se acordă unui elev care renunţa la şcoala, fără să fi absolvit întregul program de învățământ de bază
 • Certificatul de completare a educaţiei de bază se acordă elevului, sau oricărei alte persoane, care a absolvit întreaga programă de învățământ, fără a participa la școală, in baza unui examen
 • Autoritatea responsabilă pentru eliberarea certificatului este furnizorul de educație, în speţa școala.

Citiți aici cum sunt organizate și alte sisteme de învățământ.


Alte date:

 • Finlanda aloca 6.75% din PIB pt educaţie (in 2015)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 511, media 490
  • scris/citit 526, media 493
  • ştiinţe 531, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 14:1
 • Durata anului şcolar este de 188 zile

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *