Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 5. Evaluarea în Franța

Şcoala în Franța

Şcoala în Franța este structurata astfel:

 • 6-11 ani – învățământ primar
 • 11-15 ani – învățământ secundar.

Şcoala în Franța – învățământul primar

Evaluarea elevilor

Există două tipuri de evaluare a elevilor: evaluări periodice și evaluări standardizate

Evaluările periodice

In școala primară, cadrele didactice fac evaluări periodice, la fiecare ciclu, pentru a testa abilitățile dobândite de elevi. Aceste evaluări nu utilizează teste naționale standardizate, ele se bazează pe instrumente convenționale, cum ar fi teste scrise, verificarea lecțiilor etc.

Aceste evaluări periodice sunt incluse în „portofoliul școlar” (livret şcolare), care urmărește evoluţia școlară a elevului de la sfârșitul grădiniței până la sfârșitul școlii elementare și a abilităților dobândite. Acest livret este folosită pentru a informa părinții în mod regulat cu privire la progresul copiilor lor și asigura comunicarea între profesorii de școală primară și colegii lor, pentru a asigura continuitatea predării.

Portofoliul școlar include următoarele:

 • Documentele de evaluare periodică utilizate de școală pentru monitorizarea regulata a progresului elevului
 • Rezultatele la limba franceză și matematică, a testelor naționale CE1 și CM2 (al doilea și ultimul an din învățământul primar);
 • Certificarea cunoștințelor de prim ajutor si educație rutieră
 • Dacă este cazul, certificatele de competență ale unei limbi străine moderne
 • Propunerile făcute de consiliul profesoral și deciziile luate la sfârșitul anului școlar cu privire la continuarea studiilor.

La sfârșitul școlii elementare, portofoliul şcolar este transmis părinților.

Scolii pe care o va urma elevul ii sunt transmise: informațiile referitoare la cunoștințele și competențele din CM2, rezultatele testelor naționale CM2.

Evaluări standardizate

Evaluarea cunoștințelor și abilităților comune este subiectul unei evaluări naționale standardizate, care este organizată în trei etape:

 • Prima etapa evaluează dobândirea abilitaţilor la scriere/citire, precum și elemente matematice de baza. Acest test se da in al doilea an de școală primară, la vârsta de 7 – 8 ani;
 • a doua etapă oferă o evaluare a achizițiilor elevilor în cele șapte domenii majore de calificare si se da in ultimul an de școală primară, la vârstă de 10-11 ani.
 • a treia etapă se referă la elevii de la gimnaziu si evaluează stăpânirea celor șapte domenii de competență, in ultimul an de învățământ secundar inferior, la 14-15 ani.

Portofoliul şcolar

Portofoliul şcolar este un instrument instituțional care certifică dobândirea celor șapte competențe de bază, de la școală primară până la sfârșitul învățământului obligatoriu. Acesta a fost utilizat în școlile primare începând cu 2008, iar în școlile secundare din 2009. Portofoliul şcolar este astfel format din certificări privind abilitățile de baza, stabilite in urma evaluărilor, evaluări care se desfasoara astfel:

 • Nivelul 1, la sfârșitul celui de-al doilea an al școlii elementare (CM1). Se evaluează: stăpânirea limbii franceze, matematica, abilități sociale și civice;
 • Nivelul 2, la sfârşitul scolii elementare (CM2). Se evaluează: stăpânirea limbii franceze, o limba străina moderna, matematica, ştiinţe si tehnologie, stăpânirea tehnicilor de informare si comunicare, cultura umanistă, abilităţi sociale si civice, autonomie si iniţiativă.
 • Nivelul 3, la sfârșitul ultimului an de învățământ secundar sau la sfârșitul învățământului obligatoriu. Se evaluează dobândirea de către elev a celor șapte abilități de bază.

Progresul elevilor

Progresul unui elev este stabilit in urma propunerii profesorului si analizat de către consiliul cadrelor didactice. După examinarea situației fiecărui copil, consiliul cadrelor didactice hotaraste promovarea unui elev și timpul necesar fiecărui elev pentru dobândirea cunoştinţelor: timpul poate fi prelungit sau scurtat cu un an, în funcție de ritmul de învățare.
Directorul școlii informează părinții despre propunerea făcuta. Părinții pot contesta decizia în termen de 15 zile, depunând recurs.

Certificatul final

La absolvirea învățământului primar toţi elevii se înscriu in învățământul gimnazial, indiferent de nivelul lor. Nu există un document care să ateste sfârșitul învățământului primar.


Şcoala în Franța – învățământul gimnazial

Evaluarea elevilor

În prezent, nu există o reglementare speciala in ceea ce priveşte evaluarea elevilor. În general, elevii isi fac temele sau sunt evaluaţi si notaţi individual, in funcţie de aprecierea profesorilor.

Evaluarea rezultatelor elevilor se reflectă, în primul rând, în note care sunt trecute intr-un carnet trimis trimestrial părinților. Aceste note sunt însoțite, pentru fiecare disciplină, de evaluări detaliate ale profesorului asupra muncii și progresului elevului. Informarea părinților mai consta in întâlniri cu profesorii de la clasă și, în special, cu directorul și consilierul de orientare, precum și şedinţe cu părinții.

Raportul școlar

Din septembrie 2016, a fost lansat un nou raport școlar unic, care urmează elevului pe toată perioada de școlarizare. Oferă o analiză cuprinzătoare a rezultatelor lui, precum și o privire asupra progresului său.

În gimnaziu exista două tipuri de documente care reflectă progresul elevilor aprecierea muncii lor de către profesori:

 1. Rapoarte periodice : prezintă pentru fiecare materie progresele și dificultățile elevului, precum și calificativul elevului. Calificativul poate fi o notă sau poate prezintă progresul realizat de elev fata de e obiectivele de învățare
 • nerealizat
 • realizat parțial
 • realizat
 • depășit

Această listă este obligatorie, dar nu limitează şcolile dacă doresc să includă si alte metode de evaluare.

2. Rapoartele la sfârșitul ciclului de învățământ: acesta indică nivelul de stăpânire a cunoștințelor si abilităților, în funcție de scară:

 • nerealizat
 • realizat parțial
 • realizat
 • depășit

Aceste rapoarte trebuie să includă, de asemenea, o evaluare a realizărilor educaționale și, după caz, consiliere pentru continuarea școlarizării.

Progresul elevilor

Promovarea clasei

In funcție de raportul de evaluare, părinții elevilor înaintează o solicitare de a promovarea a clasei, de orientare sau repetare. Aceasta solicitare este examinată de consiliul clasei, care ia în considerare toate informațiile și, la rândul său, emite o propunere de promovare sau repetare.

Când hotărârea este in concordanta cu cererea părinţilor, directorul transmite decizia părinților. Atunci când hotărârea nu este in concordanta cu cererea părinţilor, directorul are o întâlnire cu părinții elevului, îi informează despre hotărârea luata si notează observațiile, apoi ia decizia. Dacă dezacordul persistă, părinții au posibilitatea de a face un recurs în fața unei comisii, prezidată de un inspector, care ia decizia finala.

Orientarea spre învățământul secundar superior

Decizia de orientare spre liceul general si tehnologic sau cel profesional este luată de consiliul clasei, aşa cum a fost descris mai sus. Pe de altă parte, alegerea uneia din variante aparține familiei. In acest sens se propune un interviu personalizat de orientare tuturor elevilor din ultimul an, care se bazează pe expertiza profesioniștilor in orientare.

Certificatul final

Diplomele și certificatele eliberate de Ministerul Educației Naționale se acorda elevilor de gimnaziu. Continuarea studiilor la liceu nu este condiționata de aceste diplome.

 • Diploma pentru invățământul general (CFG)
 • Diploma națională (DNB)
 • Certificat de competente digitale (B2i);

Diploma pentru învăţământul general (CFG)

Diploma pentru învățământul general (CFG) atesta stăpânirea competențelor de baza (franceză, matematică, științe sociale). Aceasta este destinata elevilor care au absolvit învățământul general, vocațional sau școlile speciale.

Diploma națională (DNB)

Începând cu luna iunie 2017, elevii sunt evaluați pe parcursul a 3 zile cu două zile de teste scrise la:

 • matematică, ştiinţe și tehnologie, fizică-chimie în prima zi
 • franceză, istorie-geografie, educaţie civica si morala a doua zi
 • un examen oral de 15 minute in care elevul prezintă un proiect interdisciplinar

În total, scorul este de 700 de puncte:

 • 400 de puncte sunt atribuite evaluării ariilor de competente
 • 300 de puncte la:
  • Franceză, istorie-geografie, educație civică și morală;
  • matematică, fizică-chimie, ştiinţe și tehnologie;
  • prezentarea orală a proiectului.

Calificativele sunt următoarele: „destul de bine” pentru 420 pct., „bine” pentru 490 pct. și „foarte bine” pentru 560 de pct.

Certificat de competente digitale (B2i)

Nu este un examen, ci un certificat de competențe în stăpânirea instrumentelor multimedia și a internetului. Evaluează aptitudinile elevilor in ceea ce priveşte: lucrul cu calculatorul, atitudinea responsabilă, procesarea datelor, obţinerea informațiilor, comunicare.

Citiți aici cum sunt organizate și alte sisteme de învățământ.

***

Alte date:

 • Franţa aloca 5.5% din PIB pt. educaţie
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 493, media 490
  • scris/citit 499, media 493
  • ştiinţe 495, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 20:1
 • Durata anului şcolar este de 162 zile
 • Numărul total de ore pt. invatamantul primar si gimnazial:

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *