Învățământul in lume

Evaluarea elevilor, episodul 6. Şcoala în Germania

Şcoala în Germania

Şcoala în Germania este structurată astfel:

 • 6-10 ani – învățământ primar – după acesta elevii se vor orienta către alte tipuri de școli, în funcție de abilitățile academice si de aspirațiile acestora și ale părinților.
 • 10-16 ani – învățământ secundar

Învățământul secundar este de mai multe forme:

 • Gymnazium – de la 10 la 16 ani – școala secundara superioara, este nivelul inferior al liceului
 • Realschule – de la 10 la 16 ani – școala secundara intermediara, combina latura academica cu cea practica, iar la sfarsitul perioadei se obtine un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesionala, dar elevii cu un nivel academic ridicat se pot transfera la un (Gymnasium)
 • Hauptschule  – de la 10 la 16 – școala secundara inferioara, elevii studiază materii comune cu elevii din celelalte tipuri de scoli, doar ca la un nivel mai putin competitiv si combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocationala. La finalizarea acesteia, elevii obtin un certificat care permite continuarea studiilor intr-o scoala profesionala.
Şcoala în Germania

Şcoala în Germania – învățământul primar

Evaluarea elevilor

Baza evaluării este feedback-ul în timpul procesului de învățare, care oferă o perspectivă asupra măsurii în care copilul a progresat. Instrumentele de feedback sunt: rapoarte bazate pe competențe, foi de observație, rapoarte cu evoluția învățării, jurnale de învățare, portofolii. În timpul  discuțiilor de consiliere, copiii și părinții primesc în mod regulat informații despre următorii pași de învățare. Aceste feedback-uri se bazează pe criterii transparente și ilustrează progresul individual al elevului și nivelul de competențe atins.

Profesorii familiarizează elevii cu instrumente de autoevaluare și ii încurajează pe aceştia sa reflecteze asupra rezultatelor lor, intr-o maniera potrivita vârstei. În consecință, elevii își consolidează treptat abilitățile de autoevaluare și reușesc să iși stabilească propriile obiective și să vadă evaluările externe ca o oportunitate de învățare.

Accentul se pune pe încurajarea fiecărui elev în parte de a-și atinge potenţialul maxim. Pentru a face acest lucru, este necesar să se monitorizeze în mod constant evoluția și performanța fiecărui elev in parte, precum și comportamentul lui social.

Progresul educațional este urmărit prin monitorizarea constantă și prin utilizarea evaluărilor orale și scrise. În clasele 1 și 2, accentul se pune pe observarea directă a elevilor. În clasa a 3-a, elevii încep să fie familiarizați cu teste scrise la anumite discipline, în special în limba germană și matematică.

Evaluarea se bazează întotdeauna pe standardele indicate în curriculum și pe cunoștințele si abilitățile dobândite în clasă. Evaluarea este efectuată de către profesorul de la clasa, care este responsabil în mod direct pentru decizia sa.

În majoritatea landurilor din Germania, pentru primele două clase ale școlii primare, această evaluare are forma unui raport la sfârșitul anului școlar, care descrie în detaliu progresele, punctele forte și punctele slabe ale elevilor. La sfârșitul clasei a 2-a sau uneori mai târziu, elevii încep să primească rapoarte la sfârșitul fiecărui semestru, in care se indica performanțe elevului în contextul întregii clase și, prin urmare, si o evaluare comparativă. În plus față de notele acordate la fiecare materie, rapoartele pot conține, de asemenea, evaluări privind participarea la cursuri, precum și comportamentele sociale în cadrul școlii.

Elevii care întâmpină dificultăți la citire/scriere sau matematică sunt, în general, supuși acelorași standarde de evaluare care se aplică tuturor elevilor. Masurile de remediere se iau, în general, în școlile primare.

Progresul elevilor

Toți copii promovează automat din clasa I în clasa a II-a la școala primară. Începând cu clasa a II-a, fiecare elev este repartizat la o clasa adecvata, in funcţie de nivelul la care se afla, fie prin promovarea unei clase, fie prin repetarea unei clase. Decizia de a promova sau nu un elev în clasa următoare se bazează pe notele obținute în raportul școlar al elevului (Zeugnis) la sfârșitul anului școlar.

Certificatul final

Nu există examen de absolvire la sfârșitul școlii primare și, de regulă, elevilor nu li se acordă un certificat de absolvire. Cu toate acestea, la sfârșitul clasei a 4-a, elevii primesc un raport pentru acel an. Trecerea de la școala primara la una din școlile secundare este reglementată diferit în fiecare land in parte.

În a doua jumătate a clasei a patra copiii primesc o recomandare de continuare a studiilor. Pentru această recomandare se iau în considerare notele obținute în prima jumătate a clasei a patra la limba germană, matematică, și stiintele naturii. Tinând cont de această recomandare și de alte calitați pe care le are copilul părinții, împreună cu cadrele didactice, decid ce școală secundară va urma copilul. De exemplu, pentru a putea merge la Gymnasium copilul trebiue să aibă o medie generală minima «bine» la obiectele mai sus menționate


Şcoala în Germania – învățământul gimnazial

Evaluarea elevilor

Evaluarea elevilor se bazează pe toată munca desfăşurata, în special lucrări scrise, evaluări orale și practice. Lucrările scrise sunt împărțite uniform pe parcursul anului școlar. Lucrările scrise evaluează standardele stabilite în planurile de învățământ, examinările orale se efectuează în clasă, iar cele practice se refera domenii precum sportul, muzica, artele și meseriile.

Evaluările se realizează, în general, în conformitate cu un sistem de notare:

 • foarte bine = 1
 • bine = 2
 • satisfăcător = 3
 • suficient = 4
 • slab = 5
 • insuficient = 6

Performanța fiecărui elev este stabilită într-un raport școlar, care se întocmeşte de două ori pe an. Notele pentru fiecare disciplină sunt date fie de către profesorul respectiv, fie, la recomandarea profesorului, de consiliul profesoral (Klassenkonferenz) . Pe lângă notele de la diferitele discipline, raportul poate conține observaţii privind participarea în clasă și comportamentul social la școală.

Evaluarea performanței elevului este un proces pedagogic; dar se bazează, de asemenea, pe reglementări legale și administrative, prin care cadrele didactice și personalul didactic în ansamblul său au o anumită marjă de apreciere.

Progresul elevilor

Promovarea unui elev la următoarea clasă depinde de nivelul său la sfârșitul anului școlar, așa cum este documentat în raportul școlar. În general, este necesara nota 4 (ausreichend). Performanțele nesatisfăcătoare la o materie pot fi, de regulă, compensate, într-o anumită măsură, de performanțe cel puțin satisfăcătoare la alte discipline.

Promovarea sau nepromovarea sunt de obicei decise de consiliul profesoral al clasei, la care participă toți profesorii clasei. Promovarea sau nepromovarea sunt înregistrate in raportul școlar.

În unele landuri elevii care nu au promovat pot, în anumite condiții, să sustina o evaluare.

Dacă un elev nu a promovat, el trebuie să repete clasa. În anul școlar 2015/2016, în funcție de tipul de școală, între 0,8% și 4,6% dintre elevii din învățământul secundar inferior au repetat o clasă. Dacă realizările unui elev sunt cu mult peste nivelul clasei, el poate sări o clasa.

Dacă există riscul ca un elev să nu fie promovat, în majoritatea landurilor, școala trebuie să raporteze acest lucru părinților, menționând în raportul semestrial sau trimitand o notificare scrisa,  înainte ca decizia să fie luată luata. Unele landuri au introdus obligația școlii de a oferi asistență în cazurile în care promovarea unui elev este în pericol. Elevii expuși riscului de a nu fi promovați sunt susținuți prin programe individuale de invatare sau cursuri de vacanță.

Certificatul final

La absolvirea cursurilor de învățământ secundar inferior, elevii primesc un certificat de absolvire, cu condiția ca aceștia să fi absolvit cu succes clasa a 9-a sau a 10-a. În majoritatea landurilor, elevii sunt evaluati pentru a obține o diploma de absolvire.

De regulă, elevii de la Gimnaziu, care cuprinde și nivelul secundar superior, nu primesc certificate de absolvire la sfârșitul ciclului secundar inferior, ci o calificare pentru a participa la gymnasiale Oberstufe, nivelul superior al Gimnaziului .

Elevii care nu au absolvit primesc în schimb un certificat de părăsire a școlii (Abgangszeugnis), eliberat de Ministerul Educației și Culturii din fiecare Land. Certificatele și rapoartele sunt eliberate de fiecare școală și semnate de catre directorul scolii și de profesorul de la clasă. Etapele de învățământ încheiate cu succes și calificările dobândite pentru continuarea studiilor sunt notate pe certificatele de absolvire.

Diploma de clasa a IX-a

La sfârșitul clasei a 9-a, toti elevii au posibilitatea de a obține o prima diploma de absolvirea de învățământului general, care este numit în majoritatea landurilor certificat de absolvire a școlii secundare (Hauptschulabschluss).

Acest prim certificat este de obicei folosit pentru admiterea la formarea profesională în invatamantul dual si califică un elev, în condiții specifice, pentru admiterea la anumite tipuri de școli profesionale (Berufsfachschulen). Mai mult, este o condiție prealabilă pentru admiterea ulterioară la anumite școli pentru formare profesională continuă (Fachschulen) șau instituții care oferă învățământ secundar pentru adulți (Zweiter Bildungsweg).

Diploma de clasa a X-a

La sfârșitul clasei a X-a elevii care au absolvit aceasta clasa si au trecut cu succes examenul final obtin o calificarea academica intermediara (Realschulabschluss sau Mittlerer Schulabschluss). Diploma poate fi obtinuta de asemenea si de elevi care urmeaza alte tipuri de școală secundară, sau școli profesionale. Diploma dă dreptul la intrarea în învățământul secundar, sau formarea profesională în sistemul dual, în școlile profesionale speciale și colegiile tehnice.

Diploma pentru nivel avansat

Dreptul de a participa nivelul superior al Gimnaziului (gymnasiale Oberstufe ) se obține, de regulă, dacă sunt îndeplinite anumite standarde la sfârșitul clasei a 9-a sau a 10-a la Gimnaziu sau la sfârșitul clasa a 10-a a scolii generale (Gesamtschule). În cazul în care sunt îndeplinite anumite criterii de performanță, dreptul de a participa la nivelul secundar superior poate fi obținut și la Hauptschule, Realschule sau la școli cu programe educaționale multiple.

Citiți aici cum sunt organizate și alte sisteme de învățământ.

***

Alte date:

 • Germania aloca 4.6% din PIB pt. educaţie (in 2015)
 • Salariile profesorilor pt. învățământul primar si gimnazial sunt intre 50.000 si 66.000 euro/an (min si max.)
 • Scorul Pisa in 2015 a fost:
  • matematica 506, media 490
  • scris/citit 509, media 493
  • ştiinţe 509, media OECD este 493
 • Raportul dintre nr. elevi/un profesor este 17:1
 • Durata anului şcolar este de 188 zile
 • Numărul total de ore pt. invatamantul primar si gimnazial:

Date furnizate de Eurydice – National Education Systems

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *