Legislaţie

Evaluarea psihologică a profesorilor

Evaluarea psihologică a profesorilor

Evaluarea psihologică a profesorilor și a educatorilor se realizează anual. Aceste testări sunt obligatorii pentru personalul didactic din școli, iar obligativitatea este prevăzută atât de hotărârea de guvern privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cât și de Legea Educației. 

Comunicatul Ministerului Educației privind evaluarea psihologică a profesorilor

Personalul didactic din unitățile de învățământ este testat anual din punct de vedere medical și psihologic. Obligativitatea acestor teste este dată de prevederile HG nr. 1169/2011, respectiv prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Astfel, unitățile de învățământ trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii, în vederea testării periodice anuale a angajaților din fiecare unitate de învățământ.

Reprezentanții firmei furnizoare de servicii medicale folosesc în cadrul evaluării de medicină a muncii două tipuri de analize/investigații: analize medicale generale și teste psihologice aplicate de către o persoană specializată.

La indicația medicului de medicina muncii,personalul didactic din instituțiile de învățământ poate fi supus și unui examen psihiatric, potrivit HG nr. 1169/2011.

În același timp, art. 233 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcției.”

Totodată, conform prevederilor legale aplicabile,încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical.

Potrivit art. 234, alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului. – 14 Martie, 2018

Ce spune legea în ceea ce privește evaluarea psihologică a profesorilor

Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică este condiţionata de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii. 

Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • condiţiile de studii prevăzute de lege,
 • care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor,
 • care dovedesc o conduită morală conformă deontologiei profesionale,
 • care  sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei.

În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului de administraţie, un nou examen medical complet.

Supravegherea sănătății este asigurată prin medici de medicina muncii

În conformitate cu Legea securităţii și sănătății în muncă nr. 319/2006, supravegherea sănătății muncitorilor din orice domeniu de activitate, deci și din învăţământ, este asigurată prin medici de medicina muncii.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sănătății personalului angajat în învăţământ sunt examinările medicale la angajarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea activităţii, supravegherea specială și promovarea sănătății la locul de muncă, acestea fiind realizate de către medicii de medicină muncii.

Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la medicul de medicină muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, în acest caz fiind unităţile de învăţământ.

Evaluarea psihologică a profesorilor se realizează de către psihologii școlari

Evaluarea psihologică anuală a personalului din învățământul preuniversitar se realizează de către psihologii școlari. Totodată, personalul din învățământul preuniversitar este obligat să prezinte conducerii unității școlare o declarație pe propria răspundere că nu suferă de afecțiuni psihice. În cazul constatării unor tulburări de natură psihocomportamentală, psihologii școlari informează directorii unităților de învățământ. Aceștia vor solicita, în condițiile legii, un examen medical specializat de la un cabinet de medicină a muncii.

Personalul didactic din instituţii de învăţământ trebuie sa efectueze:

Examen medical la angajare:

 • examen clinic general
 • examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii
 • examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori).

Examen medical periodic:

 • examen clinic general- anual
 • examen psihiatric- la indicaţia medicului de medicina muncii
 • examen coproparazitologic- pentru personalul educativ (educatori)- anual

Lista bolilor profesionale incompatibile cu funcția didactică

A. Situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală:

 • episoade acute ale bolilor psihotice;
 • deteriorarea cognitivă, indiferent de etiologie;
 • tulburări severe de comportament datorate bolilor mintale, inclusiv cele care pot însoţi tulburările de identitate de gen şi preferinţă sexuală, precum şi cele datorate consumului de alcool şi/sau de substanţe psihoactive.

B. Afecţiuni neurologice:

 • tulburări de vorbire care împiedică activitatea didactică:
 • balbismul foarte grav;
 • afazia (de orice etiologie).

C. Boli transmisibile în evoluţie, până la vindecare, inclusiv starea de purtător, până la sterilizare:

 • TBC evolutiv.

Conform ordinului 2.796/2005 .