Legislaţie

Excursii și tabere școlare

excursii si tabere scolare

Regulament cadru de organizare pentru excursii și tabere școlare şi a altor activități de timp liber

Cadrele didactice și/sau unitățile de învățământ preuniversitar care organizează excursii și tabere școlare, expediții şi alte activități de timp liber, au obligația să ia toate măsurile în vederea asigurării condițiilor de siguranță ale elevilor/preșcolarilor pe durata activității respective.

În pregătirea excursiei / taberei / expediției, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte:

 • a) scopul și programul activității;
 • b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;
 • c) durata deplasării, ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora şi locul sosirii;
 • d) localitatea de destinație, unitatea de cazare și distanța până la aceasta, precum și pachetul de servicii privind:
  • mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum și copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerțului, copia licenței de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de accidente;
  • condițiile de cazare și masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităților de cazare / alimentație etc.);
  • dotările suplimentare din incinta unității de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.);
 • e) documente / informații privind costul excursiei/ taberei/ expediției/ activității etc.;
 • f) numărul de participanți estimat: elevi şi adulți, cu respectarea regulii de 1 cadru didactic la cel mult 10 elevi;
 • g) activități care presupun un anume grad de dificultate/ risc.

Informațiile de la punctele d) și e) vizează activitățile care se desfășoară în afara localității în care se află unitatea de învățământ.
Informațiile de la punctele d) și e) vor fi solicitate operatorilor economici contractați de către cadrul didactic, organizator al activității.

Documentația aferentă activităților care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ constă în:
a) acordul scris al părinților / tutorilor legal instituiți;
b) procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
c) documentele prevăzute mai sus lit. a), b), c);
d) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii, conform Anexei nr. 2.1.

Documentația aferentă taberei / excursiei / expediției / activității care se desfășoară în altă localitate decât cea a unității de învățământ, care presupune mai multe tipuri de servicii constă în:
a) acordul scris al părinților/ tutorilor legal instituiți;
b) procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
c) documentele prevăzute mai sus lit. a), b), c), d), e);
d) adeverințele medicale eliberate de medicul de familie / medicul școlar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activitățile propuse;
e) aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii.

Pentru asigurarea securității elevilor, cadrele didactice organizatoare au următoarele obligații

Pentru asigurarea securității elevilor/ preșcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puțin, următoarele obligații:

 • a) să sesizeze autoritățile competente cu privire la toate aspectele care țin de siguranța și protecția participanților la activitate;
 • b) să asigure câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți;
 • c) să ia măsuri de prevenire / reducere a riscurilor de vătămare a participanților;
 • d) să adapteze activitățile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile și ritmul elevilor participanți.

Pe durata participării la excursii și tabere școlare elevii au următoarele obligații

Pe durata participării la excursii și tabere școlare, expediții, sau alte activități, elevii/ preșcolarii au următoarele obligații

 • a) să respecte condițiile de siguranță pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/ avionul;
 • b) să nu recurgă la acte de violență pe parcursul deplasării spre/ dinspre tabără/excursie/ expediție;
 • c) să nu pericliteze siguranța și securitatea participanților pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără / excursie / expediție;
 • d) să se comporte civilizat și să nu distrugă bunuri;
 • e) să manifeste un comportament responsabil față de propria persoană și față de ceilalți participanți la tabără;
 • f) să nu aducă și să nu consume tutun, alcool, substanțe stupefiante și psihotrope.

În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situații excepționale bine justificate, unitatea de învățământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate.

OMENCS nr. 3637/12.04.2016 privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar