Legislaţie

Feedback-ul semestrial

Feedback-ul semestrial

Feedback-ul semestrial reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare — învățare — evaluare și despre relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecați de valoare, este specific activității didactice fiind utilizat ca instrument de baza pentru îmbunătățirea actului educațional.

Scopul colectării feedback-ului este creșterea calități procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces pentru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, central pe elev.

Feedback-ul acordat permite aprecierea, de către cadrele didactice a calității procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva elevilor, în scopul calibrării practicilor de clasa, astfel încât sa răspundă optim nevoilor de învățare ale beneficiarilor primari ai educației.

Feedback-ul semestrial se acorda prin intermediul unei fise de feedback. Fisa poate fi completata cu alte aspecte considerate relevante de cadrul didactic care solicita feedback-ul sau de către conducerea unității de învățământ

Feedback-ul se acorda la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare. Cadrele didactice pot solicita feedback suplimentar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente,

Feedback-ul se colectează în mod obligatoriu si exclusiv de la elevii înscriși in clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.

Cadrele didactice primesc feedback doar de la elevii claselor unde sunt încadrate.

Feedback-ul semestrial este anonim și acordarea acestuia este opțională

Feedback-ul semestrial se va referi exclusiv la activitatea didactica de predare-învățare-evaluare, fără a se raporta la activitățile extra curriculare si extrașcolare derulate de către cadrul didactic.

In baza principiilor descentralizării, calități, echitații, relevantei, centrării educației pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului Ia opinie al elevilor, ca beneficiari direct ai sistemului de învățământ, fiecare unitate de învățământ reglementează, prin Regulamentul de Organizare si Funcționare propriu, modalitățile de valorificare a rezultatelor obținute prin colectarea de la elevi a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces

Procedura de colectare a feedback-ului semestrial

Elevii completează formularele de feedback, fie in format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamente puse Ia dispoziție de către unitatea de învățământ, fie in format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ:

 • Fisele completate in format fizic sunt colectate de profesorul diriginte, care le analizează si transmite rezultatele agregate cadrelor didactic vizate in termen de 10 (zece) zile de Ia colectare, respectând confidențialitatea si caracterul anonim al acestora.
 • Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, in format agregat, daca soluția tehnologica aleasa permite acest lucru in condiții de garantare a confidențialității si anonimatului. In cazul in care aceste condiții nu sunt garantate, se aplica prevederile se mai sus.

Analiza rezultatelor

Cadrul didactic analizează rezultatele primite de Ia profesorul diriginte sau agregate din procesarea automat  a răspunsurilor.

La începutul semestrului, cadrul didactic discuta cu elevii de la fiecare clasa, rezultatele analizei, in vederea înțelegerii, corectării si îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de elevi si a promovării aspectelor pozitive identificate.

Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasa si redactează un report general pe clasa care este supus dezbaterii cadrelor didactice din consiliul clasei, constituit in baza prevederilor art. 57 din ROFUIP.

Cadrele didactice au acces doar la raportul general la clasa la care predau.

In vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității procesului educațional si a relațiilor dintre părțile implicate, la nivel de unitate de învățământ, directorul poate solicita corpului profesoral rezultatele procesului de analiza a feedback-ului, in limita prevederilor Regulamentului de Organizare si funcționare a unității. Este interzisa solicitarea selectiva, adresata doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate.

Este interzisa constrângerea sau sancționarea elevilor, atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către aceștia

Consiliul National al Elevilor, prin structurile sale, și conducerea unităților de învățământ, monitorizează aplicarea corecta prezentei metodologii.

Orice elev poate sesiza nereguli apărute în cadrul procesului de colectare a feedbackului semestrial, fie consiliilor elevilor, conform pro-procedurilor proprii, fie conducerii unității de învățământ.

Fișa de feedback semestrial

Iată care sunt întrebările la care sunt invitați elevii să răspundă

În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea de la clasă? (1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură)

 1. Profesorul explică clar materia.
 2. Profesorul îmi explică moduri în care să învăț mai eficient.
 3. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante.
 4. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor.
 5. Profesorul încurajează cooperarea între elevi.
 6. Mă simt motivat să particip la această disciplină.
 7. Profesorul folosește tehnologia digitală.
 8. Profesorul explică modul în care ești evaluat și criteriile de evaluare.
 9. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi.
 10. Elevii sunt încurajați să-și exprime ideile și opiniile.
 11. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor.
 12. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră.
 13. Profesorul ia în considerare și respectă Statutul Elevului.
 14. Ritmul de parcurgere a materiei este potrivit pentru mine.
 15. Profesorul este interesat de starea mea de bine.
 16. Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină.

Puteți sa descarcați fișa de feedback semestrial în format pdf de aici

Feedback-ul semestrial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *