parintiicerschimbare@gmail.com
Finantarea scolilor

Finantarea scolilor

Finantarea de baza – de la Ministerul Educatiei

Statul asigura finantarea de baza pentru toti elevii din invatamantul obligatoriu. Finantarea se face in baza si in limitele costului standard per elev, dupa o metodologia elaborata de Ministerul Educatiei.

Finantarea de baza a unei unitati scolare rezulta prin multiplicarea costului standard per elev cu coeficienti specifici unitatii scolare si cu numarul de elevi si se aproba anual prin hotarare a Guvernului. Costul standard diferă ușor în funcție de nivelul de învățământ (preșcolar, primar, gimnaziu, liceu), filieră, profil (teoretic, vocațional, tehnologic, militar), specializare și mediu (urban vs. rural).

Ce acopera costul standard?

 • cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;
 • cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului;
 • cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor;
 • cheltuielile materiale si pentru servicii;
 • cheltuielile cu intretinerea curentaa

Total sume incasate de o scoala– 1.776.500 lei/an= 394.777 euro/an

Tot conform Talis 2013 numarul mediu de profesori din scoala este 32.

Salariul mediu brut, la nivelul lui 2013 a fost 2.700 lei – aprox. 600 euro.

Total salarii – 32*600 euro*12 luni = 230.400 euro/an.

Finantare complementara – de la bugetul local

Aceasta vine de la bugetul local și acoperă costuri ce nu sunt incluse în finanțarea de bază:

 • investiții și reparații majore în clădiri
 • burse
 • naveta elevilor și a profesorilor
 • concursuri școlare sau participarea la proiecte europene.

Foarte puține primării anunță clar cuantumul finanțării complementare per elev pentru bunuri și servicii, cum ar fi :

 1. investitii, reparatii capitale, consolidari;
 2. subventii pentru internate si cantine;
 3. cheltuieli pentru evaluarea periodica nationala a elevilor;
 4. cheltuieli cu bursele elevilor;
 5. cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
 6. cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
 7. cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;
 8. cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in cadrul sistemului de invatamant;
 9. cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, pentru personalul angajat, prescolari si elevi;
 10. gestionarea situatiilor de urgenta;
 11. cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domeniul educatiei si formarii profesionale.

Finantare suplimentara – consiliul local, ministerul educatiei

Aceasta reprezintă un premiu pentru școlile cu performanțe academice sau rezultate în domeniul incluziunii și vine de la Ministerul Educației sau de la consiliul local.

Art. 107. – (1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma fixa din bugetul Ministerului Educatiei pentru premierea unitatilor de invatamant cu rezultate deosebite in domeniul incluziunii sau in domeniul performantelor scolare.

(2) Consiliile locale contribuie la finantarea suplimentara, acordand granturi/subventii unitatilor de invatamant, in baza unei metodologii proprii.

Art. 108. – (1) Unitatile de invatamant pot obtine venituri proprii din activitati specifice, conform legii, din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite.

(2) Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza, complementara sau suplimentara si sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administratie. La sfarsitul anului bugetar, sumele necheltuite raman in contul unitatii de invatamant care le-a realizat si se reporteaza pentru bugetul anual urmator.

Finantare parinti

Aceasta este estimata la 1.490 Ron/an fie prin cheltuieli directe, fie prin contribuții la fondul clasei sau al școlii

Conform legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, părinții pot cere să afle cât a cheltuit primăria cu educația, ca pondere din bugetul local și, respectiv, cât a cheltuit/investit în școala unde învață copilul lor și cu ce scop. Dar câți facem asta ?!

Infografice de Mădălina Răileanu, surse foto: Cât costă și cine plătește educația gratuită a copilului tău

Like
Sharing is caring
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lasă un răspuns

Close Menu