You are currently viewing Limba română cu Cristina Tunegaru

Limba română cu Cristina Tunegaru

Cristina Tunegaru a abordat pe pagina sa subiecte de teorie literară și gramaticală – text literar liric, epic, dramatic, text nonliterar, specii literare pentru examen, elemente de vocabular, fonetică, ortografie, punctuație, propoziții subordonate, părți de vorbire și categoriile lor gramaticale etc. pentru elevii de cls a VIII-a.

Link: