proceduri

Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

București, 16 mai 2018

LISTA cu numarul minimal de proceduri formalizate necesare pentru implementarea unitara a sistemului de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar

PROCEDURI-CADRU

1. Standardul 1 – Etica si integritate

1.1. Procedura operationala PO – 01.01: Desemnare consilier de etica

1. Formular F01-PO-01.01: Hotararea C.A. privind desemnarea consilierului de etica;
2. Formular F02-POO-01.01: Decizie numire a consilierului de etica;
3. Formular F03-PO-01.01: Anexa fisa post cu atributiile consilierului de etica.

1.2. Procedura operationala PO-01.02: Elaborarea Codului de etica

1. Formular F01-PO-01.02: Hotararea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etica;
2. Formular F02-PO-01.02: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etica;
3. Formular F03-PO-01.02: Hotararea C.A. privind aprobarea, comunicarea si aplicarea Codului de etica;
4. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etica.

1.3. Procedura operationala PO-01.03: Semnalarea neregularitatilor

1. Formular F01-PO-01.03: Formular sesizare neregularitati;
2. Formular F02-PO-01.03: Registru neregularitati.

1.4. Procedura operationala PO-01.04: Cercetare disciplinara

1. Formular F01-PO-01.04: Hotararea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinara;
2. Formular F02-PO-01.04: Decizie numire Comisie cercetare disciplinara;
3. Formular F03-PO-01.04: Decizie convocare Comisie cercetare disciplinara;
4. Formular F04-PO-01.04: Hotararea C.A. privind aprobarea, aplicarea si comunicarea sanctiunii disciplinare;
5. Formular F05-PO-01.04: Decizie comunicare sanctiune salariat;
6. Formular F06-PO-01.04: Proces-verbal de audiere a salariatului;
7. Formular F07-PO-01.04: Raport de cercetare disciplinara prealabila.

1.5. Procedura operationala PO-01.05: Identificarea si gestionarea abaterilor

1. Formular F01-PO-01.05: Formular pentru identificarea abaterilor;
2. Formular F02- PO-01.05: Registru gestionare abateri;

2. Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini

2.1. Procedura operationala PO-02.01: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post

1. Formular F01-PO-02.01: Fisa post cadru didactic;
2. Formular F02-PO-02.01: Fisa post cadru didactic auxiliar;
3. Formular F03-PO-02.01: Fisa post personal nedidactic;
4. Formular F04-PO-02.01: Fisa post director adjunct;
5. Formular F05-PO-02.01: Hotarare C.A. privind aprobarea fiselor de post;
6. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fiselor de post.

2.2. Procedura operationala PO-02.02: Identificarea si monitorizarea functiilor sensibile

1. Formular F01-PO-02.02: Chestionar identificare functii sensibile;
2. Formular F02-PO-02.02: Tabel inventar functii sensibile.

2.3. Procedura operationala PO-02.03: Delegarea de atributii Formular F01-PO-97.02: Decizie director privind delegarea de atributii

3. Standardul 3 – Competenta, performanta

3.1. Procedura operationala PO-03.01: Evaluarea performantelor angajatilor

1. Formular F01-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice;
2. Formular F02-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
3. Formular F03-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul nedidactic;
4. Formular F05-PO-03.01: Hotarare C.A. privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
5. Formular F06-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
6. Formular F07-PO-03.01: Calendarul activitatilor de evaluare.

3.2. Procedura operationala PO-03.02: Formarea continua si perfectionarea personalului angajat

1. Formular F01-PO-03.02: Tabel cu personalul angajat care urmeaza sa se formeze/perfectioneze;
2. Formular F02-PO-03.02: Hotarare C.A. privind aprobarea formarii/perfectionarii angajatilor;
3. Formular F03-PO-03.02: Decizie privind aprobarea formarii/perfectionarii angajatilor;
4. Formular F04-PO-03.02: Calendarul activitatilor de formare/perfectionare.

4. Standardul 4 – Structura organizatorica

4.1. Procedura operationala PO-04.01: Analizarea si stabilirea structurii organizatorice

1. Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unitatii de invatamant;
2. Formular F02-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea organigramei unitatii de invatamant.

5. Standardul 5 – Obiective

5.1. Procedura operationala PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unitatii de invatamant

1. Formular F01-PO-05.01: Hotararea C.A. privind aprobarea obiectivelor unitatii de invatamant;
2. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unitatii de invatamant;
3. Formular F03-PO-05.01. Formular stabilire obiective specifice unitatii de invatamant.

5.2. Procedura operationala PO-05.02: Stabilirea si reevaluarea obiectivelor

1. Formular F01-PO-05.02: Chestionar de analiza a obiectivelor stabilite;
2. Formular F02-PO-05.02: Chestionar de stabilire a necesitatilor curente si viitoare ale unitatii de invatamant si ale pietei deservite;
3. Formular F03-PO-05.02: Fisa de stabilire a constatarilor relevante ale analizelor efectuate de management;
4. Formular F04-PO-05.02: Fisa de stabilire a resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor;
5. Formular F05-PO-05.02: Raport semestrial/anual privind starea invatamantului.

6. Standardul 6 – Planificarea

6.1. Procedura operationala PO-06.01: Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

1. Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;
2. Formular F02-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unitatii de invatamant;
3. Formular F03-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;
4. Formular F04-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operationale ale unitatii de invatamant;
5. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;
6. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;
7. Formular F07-PO-06.01: Plan operational.

6.2. Procedura operationala PO-06.02: Raportarea periodica a realizarii activitatilor asociate indeplinirii obiectivelor stabilite in planurile manageriale

1. Formular F01-PO-06.02: Model de raport de analiza;
2. Formular F02-PO-06.02: Graficul sedintelor de analiza;
3. Formular F03-PO-06.02: Graficul sedintelor C.A.;
4. Formular F04-PO-06.02: Tematica sedintelor C.A.;
5. Formular F05-PO-06.02: Graficul sedintelor C.P.;
6. Formular F06-PO-06.02: Tematica sedintelor C.P.

7. Standardul 7 – Monitorizarea performantelor

7.1. Procedura operationala PO-07.01: Monitorizarea si raportarea performantelor
Formular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare si raportare performante

8. Standardul 8 – Managementul riscului

8.1. Procedura operationala PO-08.01: Implementarea sistemului de control intern managerial

1. Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. aprobare Comisie control intern managerial;
2. Formular F01-PO-97.03: Decizie director numire Comisie control intern managerial;
3. Formular F01-PO-08.01: Formular pentru stabilirea sarcinilor, responsabilitatilor si planificarea activitatii CCIM;
4. Formular F02- PO-08.01: Formular de analiza a activitatilor vulnerabile.

8.2. Procedura operationala PO-08.02: Determinarea expunerii la risc

1. Formular F01-PO-08.02: Formular de alerta la risc;
2. Formular F02-PO-08.02: Scala de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor;
3. Formular F03- PO-08.02: Scala de estimare a impactului global al riscului;
4. Formular F04- PO-08.02: Scala de evaluare a expunerii la riscuri;
5. Formular F05- PO-08.02: Registrul riscurilor.

9. Standardul 9 – Proceduri

9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)

9.1.1. Procedura operationala PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial

1. Formular F01-P0-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea CCIM;
2. Formular F02-PO-97.03: Decizie director privind constituirea CCIM.

9.1.2. Procedura operationala PO-91.02: Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

1. Formular F01-PO-91.02: Model procedura operationala;
2. Formular F02-PO-91.02: Model procedura operationala.

9.2. Serviciul Secretariat (SS)

9.2.1. Procedura operationala PO-92.01: Constituirea si completarea dosarelor personale ale angajatilor
Formular F01-PO-92.01: Registru evidenta dosare personale angajati

9.2.2. Procedura operationala PO-92.02: Organizarea concursurilor de angajare

1. Formular F01-PO-92.02: Cerere participare concurs;
2. Formular F02-PO-92.02: Tabel cu documentele necesare participare concurs;
3. Formular F03-PO-92.02: Model proces-verbal;
4. Formular F04-P0-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de concurs;
5. Formular F05-PO-97.03: Decizie director privind constituirea comisiei de concurs;
6. Formular F06-PO-97.02: Hotarare C.A. privind validarea rezultatelor concursului;
7. Formular F07-PO-97.02: Decizie director privind angajarea personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic;
8. Formular F08-PO-92.02: Contract individual de munca.

9.2.3. Procedura operationala PO-92.03: Programarea, modificarea si efectuarea concediilor de odihna

1. Formular F01-PO-92.03: Cerere efectuare concediu de odihna;
2. Formular F02-PO-92.03: Situatia privind concediile de odihna ale personalului angajat;
3. Formular F03-PO-92.03: Solicitare rechemare din concediu.

9.2.4. Procedura operationala PO-92.04: Intocmirea registrului general al angajatilor

Formular F01-PO-92.04: Model registru evidenta

9.2.5. Procedura operationala PO-92.05: Intocmire pontaj

Formular F01-PO-92.05: Situatie efectuare ore munca

9.2.6. Procedura operationala PO-92.06: Intocmire state plata

Formular F01-PO-92.06: Model stat de plata

9.2.7. Procedura operationala PO-92.07: Elaborarea si aplicarea deciziilor

Formular F01-PO-92.07: Model decizie

9.2.8. Procedura operationala PO-92.08: Emiterea adeverintelor

1. Formular F01-PO-92.08: Model adeverinta elev;
2. Formular F02-PO-92.08: Model adeverinta salariat;
3. Formular F03-PO-92.08: Registru evidenta adeverinte elevi;
4. Formular F04-PO-92.08: Registru evidenta adeverinte angajati

9.2.9. Procedura operationala PO-92.09: Gestionarea actelor de studii si a documentelor scolare

1. Formular F01-PO-92.09: certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolventii invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale – invatamant seral/frecventa redusa;
2. Formular F02-PO-92.09: certificat de absolvire a scolii de arte si meserii, pentru absolventii invatamantului special si pentru absolventii Programului educational tip “A doua sansa”;
3. Formular F03-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 1;
4. Formular F04-PO-92.09: certificat de absolvire a anului de completare;
5. Formular F05-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 2;
6. Formular F06-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 3;
7. Formular F07-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 4;
8. Formular F08-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 5;
9. Formular F09-PO-92.09: certificat de calificare profesionala, pentru absolventii invatamantului profesional;
10. Formular F10-PO-92.09: certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
11. Formular F11-PO-92.09: certificat de absolvire a liceului;
12. Formular F12-PO-92.09: diploma de absolvire a liceului;
13. Formular F13-PO-92.09: diploma de bacalaureat;
14. Formular F14-PO-92.09: diploma de bacalaureat – sectia francofona;
15. Formular F15-PO-92.09: diploma de merit, pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10;
16. Formular F16-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana;
17. Formular F17-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba materna;
18. Formular F18-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala;
19. Formular F19-PO-92.09: certificat de competente digitale insotit de suplimentul descriptiv;
20. Formular F20-PO-92.09: atestat de competente profesionale, pentru absolventii ciclului superior al liceului – filiera teoretica si vocationala;
21. Formular F21-PO-92.09: certificat de competente profesionale, pentru absolventii scolii postliceale/de maistri;
22. Formular F22-PO-92.09: atestat de competente lingvistice;
23. Formular F23-PO-92.09: diploma de absolvire a invatamantului gimnazial;
24. Formular F24-PO-92.09: diploma de merit;
25. Formular F25-PO-92.09: atestat pentru predarea unei limbii straine in invatamantul primar;
26. Formular F26-PO-92.09: certificat de revalorizare a competentelor profesionale;
27. Formular F27-PO-92.09: certificat de absolvire a invatamantului obligatoriu de nivel primar in programul “A doua sansa”;
28. Formular F28-PO-92.09: atestat de pregatire psihopedagogica;
29. Formular F29-PO-92.09: diploma de absolvire a invatamantului gimnazial, incepand cu absolventii invatamantului gimnazial promotia 2016;
30. Formular F30-PO-92.09: registrul matricol;
31. Formular F31-PO-92.09: catalogul clasei;
32. Formular F32-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
33. Formular F33-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de corigente si diferente;
34. Formular F34-PO-92.09: portofoliul educational al elevului;
35. Formular F35-PO-92.09: suplimentul descriptiv;
36. Formular F35-PO-92.09: foaia matricola;
37. Formular F37-PO-92.09: adeverinta de studii/adeverinta de absolvire;
38. Formular F38-PO-92.09: registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.

9.3. Serviciul Contabilitate (SC)

9.3.1. Procedura operationala PO-93.01: Intocmirea bugetului

9.3.2. Procedura operationala PO-93.02: Intocmire ALOP

9.3.3. Procedura operationala PO-93.03: Intocmirea Registrului Cartea mare

Formular F01-PO-92.03: Model Cartea mare

9.3.4. Procedura operationala PO-93.04: Intocmirea Registrului jurnal

Formular F01-PO-93.04: Model Registru jurnal

9.3.5. Procedura operationala PO-93.05: Inregistrarea in contabilitate

Formular F01-PO-93.05: Nota receptie si constatare de diferente

9.3.6. Procedura operationala PO-93.06: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.06: Registru Viza CFP

9.3.7. Procedura operationala PO-93.07: Achizitii publice

1. Formular F01-PO-02.07: Programul anual al achizitiilor publice;
2. Formular F02-PO-02.07: Lista privind achizitiile directe.

9.4. Serviciul Administrativ (SA)

9.4.1. Procedura operationala PO-94.01: Gestionarea materialelor igienizare

1. Formular F01-PO-94.01: Inventar materiale igienizare;
2. Formular F02-PO-94.01: Registru evidenta materiale igienizare;
3. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal predare-primire materiale igienizare;
4. Formular F04-PO-94.01: Nota intrare receptie (NIR);
5. Formular F05-PO-94.01: Cerere achizitie materiale igienizare;
6. Formular F06-PO-94.01: Cerere scoatere materiale igienizare din magazie.

9.4.2. Procedura operationala PO-94.02: Utilizare autoturism/microbuz scolar

1. Formular F01-PO-94.02: Inventar combustibil;
2. Formular F02-PO-94.02: Registru evidenta combustibil;
3. Formular F03-PO-94.02: Registru evidenta componente auto;
4. Formular F04-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire combustibil;
5. Formular F05-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire componente auto
6. Formular F06-PO-94.02: Nota intrare receptie (NIR);
7. Formular F07-PO-94.02: Cerere achizitie combustibil;
8. Formular F08-PO-94.02: Cerere achizitie componente auto;
9. Formular F09-PO-94.02: Cerere scoatere componente auto din magazie.

9.4.3. Procedura operationala PO-94.03: Utilizare foi parcurs si foi de activitati zilnice (FAZ)

1. Formular F01-PO-94.03: Foaie de parcurs;
2. Formular F02-PO-94.03: Foaie de activitate zilnica

9.4.4. Procedura operationala PO-94.04: Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant

1. Formular F01-PO-94.04: Registru evidenta patrimoniu;
2. Formular F02-PO-94.04: Inventar patrimoniu;
3. Formular F03-PO-94.04: Proces-verbal inventar patrimoniu;
4. Formular F04-PO-94.04: Eticheta inventar obiecte patrimoniu;
5. Formular F05-PO-94.04: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
6. Formular F06-PO-94.04: Proces-verbal casare.

9.4.5. Procedura operationala PO-94.05: Gestionarea deseurilor

Formular F01-PO-94.05: Registru evidenta deseuri

9.5. Biblioteca

9.5.1. Procedura operationala PO-95.01: Gestionarea fondului de carte

1. Formular F01-PO-95.01: Inventar fond de carte;
2. Formular F02-PO-95.01: Registru evidenta fond de carte;
3. Formular F03-PO-95.01: Proces-verbal predare-primire carti;
4. Formular F04-PO-95.01: Nota intrare receptie (NIR);
5. Formular F05-PO-95.01: Cerere achizitie fond de carte;
6. Formular F06-PO-95.01: Cerere scoatere spre casare.

9.5.2. Procedura operationala PO-95.02: Utilizarea fondului de carte

1. Formular F01-PO-95.02: Fisa abonat;
2. Formular F02-PO-95.02: Registru evidenta abonati.

9.6. Consiliul profesoral

9.6.1. Procedura operationala PO-96.01: Organizarea si functionarea Consiliului profesoral (CP)

1. Formular F01-PO-96.01: Registru sedinte CP;
2. Formular F05-PO-96.01: Graficul sedintelor CP.;
3. Formular F06-PO-96.01: Tematica sedintelor CP;
4. Formular F02-PO-96.01: Anexa registru sedinte CP;
5. Formular F04-PO-96.01: Model proces-verbal sedinta CP.

9.6.2. Procedura operationala PO-96.02: Desemnarea membrilor Consiliului de administratie

9.6.3. Procedura operationala PO-96.03: Organizarea si functionarea comisiilor metodice/catedrelor/consiliilor

9.6.4. Procedura operationala PO-96.04: Alegerea curriculumului la decizia scolii (CDS)

1. Formular F01-PO-96.04: Fisa optiune;
2. Formular F02-PO-96.04: Oferta de curs optional pentru aprobare;
3. Formular F03-PO-96.04: Fisa avizare a proiectului de programa pentru optional;
4. Formular F04-PO-96.04: Chestionar privind oferta de cursuri optionale.

9.6.5. Procedura operationala PO-96.05: Prevenirea si combaterea violentei

9.6.6. Procedura operationala PO-96.06: Prevenirea si reducerea abandonului scolar

9.6.7. Procedura operationala PO-96.07: Stabilirea si acordarea burselor

Formular F01-PO-96.07: Fisa cerere bursa.

9.6.8. Procedura operationala PO-96.08: Evaluarea si urmarirea progresului scolar

1. Formular F01-PO-96.08: Catalog scolar;
2. Formular F02-PO-96.08: Registru procese-verbale al Comisiei de notare ritmica;
3. Formular F03-PO-96.08: Model test de evaluare;
4. Formular F04-PO-96.08: Fisa inregistrare progres elevi;
5. Formular F05-PO-96.04: Portofoliul educational.

9.6.9. Procedura operationala PO-96.09: Organizarea si desfasurarea examenelor de corigenta

1. Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de examen;
2. Formular F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
3. Formular F03-PO-96.09: Catalog examen.

9.6.10. Procedura operationala PO-96.10: Organizarea si desfasurarea examenelor de diferenta

1. Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de examen;
2. Formular F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
3. Formular F03-PO-96.10: Catalog examen.

9.6.11. Procedura operationala PO-96.11: Comportamentul si tinuta elevilor

9.6.12. Procedura operationala PO-96.12: Sanctionarea elevilor

9.6.13. Procedura operationala PO-96.13: Organizarea si acordarea primului ajutor in caz de accident

9.6.14. Procedura operationala PO-96.14: Organizarea si desfasurarea evacuarii in caz de incendiu

Formular F01-PO-96.14: Schema de evacuare institutie

9.6.15. Procedura operationala PO-96.15: Instruirea privind protectia muncii
Formular F01-PO-96.15: Carnet pentru instruirea privind protectia muncii.

9.6.16. Procedura operationala PO-96.16: Elaborarea planificarilor
Formular F01-PO-96.16: Model planificare

9.6.17. Procedura operationala PO-06.17: Consemnarea notelor si absentelor in catalog
Formular F01-PO-06.17: Instructiuni de completare.

9.6.18. Procedura operationala PO-06.18: Efectuarea asistentelor la clasa
Formular F01-PO-06.18: Fisa asistenta

9.7. Consiliul de administratie

9.7.1. Procedura operationala PO-97.01: Organizarea si functionarea Consiliului de administratie (C.A.)

1. Formular F01-PO-97.01: Registru sedinte C.A.;
2. Formular F02-PO-97.01: Anexa registru sedinte C.A.;
3. Formular F03-PO-97.01: Graficul sedintelor C.A.;
4. Formular F04-PO-97.01: Tematica sedintelor C.A.;
5. Formular F04-PO-97.01: Model proces-verbal sedinta C.A.

9.7.2. Procedura operationala PO-97.02: Emiterea hotararilor Consiliului de administratie

Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A.

9.7.3. Procedura operationala PO-97.03: Punerea in aplicare a hotararilor Consiliului de administratie

Formular F01-PO-97.03: Decizie director

9.7.4. Procedura operationala PO-07.04: Sanctionarea disciplinara

Formular F01-PO-97.03: Decizie director comunicare sanctiune

10. Standardul 10 – Supravegherea

10.1. Procedura operationala PO-10.01: Supravegherea desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant

Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfasurare activitati

11. Standardul 11 – Continuitatea activitatii

11.1. Procedura operationala PO-11.01: Asigurarea continuitatii activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant

Formular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuitatii activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant

12. Standardul 12 – Informarea si comunicarea

12.1. Procedura operationala PO-12.01: Realizarea circuitului informatiilor

1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-12.02: Inventar fluxuri de informatii;
3. Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
4. Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor.

12.2. Procedura operationala PO-12.02: Comunicarea inter si intrainstitutionala

1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informatii;
3. Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
4. Formular F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
5. Formular F03-PO-07.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale;
6. Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale.

12.3. Procedura operationala PO-12.03: Corespondenta inter si intrainstitutionala

1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
2. Formular F01-PO-12.03: Registrul intrari-iesiri;
3. Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
4. Formular F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
5. Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale;
6. Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale.

13. Standardul 13 – Gestionarea documentelor

13.1. Procedura operationala PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor

1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
2. Formular F02-PO-13.02: Inventar fluxuri de documente;
3. Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
4. Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor.

13.2. Procedura operationala PO-13.02: Arhivarea documentelor

1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
2. Formular F01-PO-13.04: Nomenclator arhivistic;
3. Formular F02-PO-13.04: Proces-verbal predare-primire documente;
4. Formular F03-PO-13.04: Registru de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice;
5. Formular F04-PO-13.04: Proces-verbal al Comisiei de selectie;
6. Formular F05-PO-13.04: Proces-verbal de predare-preluare;
7. Formular F06-PO-13.04: Registru de depozit;
8. Formular F07-PO-13.04: Fisa de control;
9. Formular F08-PO-13.04: Cerere acces arhiva;
10. Formular F09-PO-13.04: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
11. Formular F10-PO-13.04: Lista termenelor dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor

13.3. Procedura operationala PO-13.03: Realizarea activitatilor de inventariere

1. Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
2. Formular F02-PO-97.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
3. Formular F01-PO-13.03: Proces-verbal de intrunire comisie de inventariere;
4. Formular F01-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere si a listelor de inventar;

14. Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara

1. Procedura operationala PO-93.01: Intocmirea bugetului
2. Procedura operationala PO-93.02: Intocmire ALOP
3. Procedura operationala PO-93.03: Intocmirea Registrului Cartea mare

Formular F01-PO-92.03: Model Cartea mare

4. Procedura operationala PO-93.04: Intocmirea Registrului jurnal

Formular F01-PO-93.04: Model Registru jurnal

5. Procedura operationala PO-93.05: Inregistrarea in contabilitate

Formular F01-PO-93.05: Nota receptie si constatare de diferente

6. Procedura operationala PO-93.06: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.06: Registru viza CFP

7. Procedura operationala PO-93.07: Achizitii publice

1. Formular F01-PO-02.07: Programul anual al achizitiilor publice;
2. Formular F02-PO-02.07: Lista privind achizitiile directe.

8. Procedura operationala PO-14.01: Raportarea contabila si financiara

Formular F01-PO-14.01: Model raportare.

9. Procedura operationala PO-14.02: Utilizarea resurselor in activitatile desfasurate in unitatea de invatamant

1. Formular F01-PO-14.02: Lista resurse materiale;
2. Formular F01-PO-14.02: Tabel alocatii bugetare pe activitati.

15. Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial

15.1. Procedura operationala PO-15.01: Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

1. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;
2. Formular F02-PO-15.01: Situatie centralizata a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);
3. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.

15.2. Procedura operationala PO-15.02: Dezvoltarea si implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant.