Legislaţie

Lista cu proceduri SCIM

SCIM

LISTA cu numarul minimal de proceduri necesare pentru implementarea unitara SCIM – sistemul de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant preuniversitar.

Sistemul de control intern managerial (SCIM) reprezintă în esență, un control al performanțelor obținute și în stare să răspundă cel mai bine, intereselor urmărite de către entitatea publică în atingerea obiectivelor.

Privit și perceput ca o funcție managerială și nu ca una de verificare, sistemul de control intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor de a-l implementa și dezvolta continuu, în scopul funcționării eficiente a entității publice.

Controlul intern managerial prin obiectivele și procedurile sale urmărește: să asigure o bună folosire a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele entității publice; îmbunătățirea fluxului informațional; creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea documentelor.

Scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate.

1. Standardul 1 – Etica si integritate

1.1. Procedura operationala PO – 01.01: Desemnare consilier de etica

 • Formular F01-PO-01.01: Hotararea C.A. privind desemnarea consilierului de etica;
 • Formular F02-POO-01.01: Decizie numire a consilierului de etica;
 • Formular F03-PO-01.01: Anexa fisa post cu atributiile consilierului de etica.

1.2. Procedura operationala PO-01.02: Elaborarea Codului de etica

 • Formular F01-PO-01.02: Hotararea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etica;
 • Formular F02-PO-01.02: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etica;
 • Formular F03-PO-01.02: Hotararea C.A. privind aprobarea, comunicarea si aplicarea Codului de etica;
 • Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etica.

1.3. Procedura operationala PO-01.03: Semnalarea neregularitatilor

 • Formular F01-PO-01.03: Formular sesizare neregularitati;
 • Formular F02-PO-01.03: Registru neregularitati.

1.4. Procedura operationala PO-01.04: Cercetare disciplinara

 • Formular F01-PO-01.04: Hotararea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinara;
 • Formular F02-PO-01.04: Decizie numire Comisie cercetare disciplinara;
 • Formular F03-PO-01.04: Decizie convocare Comisie cercetare disciplinara;
 • Formular F04-PO-01.04: Hotararea C.A. privind aprobarea, aplicarea si comunicarea sanctiunii disciplinare;
 • Formular F05-PO-01.04: Decizie comunicare sanctiune salariat;
 • Formular F06-PO-01.04: Proces-verbal de audiere a salariatului;
 • Formular F07-PO-01.04: Raport de cercetare disciplinara prealabila.

1.5. Procedura operationala PO-01.05: Identificarea si gestionarea abaterilor

 • Formular F01-PO-01.05: Formular pentru identificarea abaterilor;
 • Formular F02- PO-01.05: Registru gestionare abateri;

2. Standardul 2 – Atributii, functii, sarcini

2.1. Procedura operationala PO-02.01: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post

 • Formular F01-PO-02.01: Fisa post cadru didactic;
 • Formular F02-PO-02.01: Fisa post cadru didactic auxiliar;
 • Formular F03-PO-02.01: Fisa post personal nedidactic;
 • Formular F04-PO-02.01: Fisa post director adjunct;
 • Formular F05-PO-02.01: Hotarare C.A. privind aprobarea fiselor de post;
 • Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fiselor de post.

2.2. Procedura operationala PO-02.02: Identificarea si monitorizarea functiilor sensibile

 • Formular F01-PO-02.02: Chestionar identificare functii sensibile;
 • Formular F02-PO-02.02: Tabel inventar functii sensibile.

2.3. Procedura operationala PO-02.03: Delegarea de atributii Formular F01-PO-97.02: Decizie director privind delegarea de atributii

3. Standardul 3 – Competenta, performanta

3.1. Procedura operationala PO-03.01: Evaluarea performantelor angajatilor

 • Formular F01-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice;
 • Formular F02-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
 • Formular F03-PO-03.01: Fisa-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul nedidactic;
 • Formular F05-PO-03.01: Hotarare C.A. privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
 • Formular F06-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fiselor-cadru de auto(evaluare) in vederea acordarii calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic;
 • Formular F07-PO-03.01: Calendarul activitatilor de evaluare.

3.2. Procedura operationala PO-03.02: Formarea continua si perfectionarea personalului angajat

 • Formular F01-PO-03.02: Tabel cu personalul angajat care urmeaza sa se formeze/perfectioneze;
 • Formular F02-PO-03.02: Hotarare C.A. privind aprobarea formarii/perfectionarii angajatilor;
 • Formular F03-PO-03.02: Decizie privind aprobarea formarii/perfectionarii angajatilor;
 • Formular F04-PO-03.02: Calendarul activitatilor de formare/perfectionare.

4. Standardul 4 – Structura organizatorica

4.1. Procedura operationala PO-04.01: Analizarea si stabilirea structurii organizatorice

 • Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unitatii de invatamant;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea organigramei unitatii de invatamant.

5. Standardul 5 – Obiective

5.1. Procedura operationala PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unitatii de invatamant

 • Formular F01-PO-05.01: Hotararea C.A. privind aprobarea obiectivelor unitatii de invatamant;
 • Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unitatii de invatamant;
 • Formular F03-PO-05.01. Formular stabilire obiective specifice unitatii de invatamant.

5.2. Procedura operationala PO-05.02: Stabilirea si reevaluarea obiectivelor

 • Formular F01-PO-05.02: Chestionar de analiza a obiectivelor stabilite;
 • Formular F02-PO-05.02: Chestionar de stabilire a necesitatilor curente si viitoare ale unitatii de invatamant si ale pietei deservite;
 • Formular F03-PO-05.02: Fisa de stabilire a constatarilor relevante ale analizelor efectuate de management;
 • Formular F04-PO-05.02: Fisa de stabilire a resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor;
 • Formular F05-PO-05.02: Raport semestrial/anual privind starea invatamantului.

6. Standardul 6 – Planificarea

6.1. Procedura operationala PO-06.01: Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

 • Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;
 • Formular F02-PO-97.02: Hotararea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unitatii de invatamant;
 • Formular F03-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;
 • Formular F04-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operationale ale unitatii de invatamant;
 • Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;
 • Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;
 • Formular F07-PO-06.01: Plan operational.

6.2. Procedura operationala PO-06.02: Raportarea periodica a realizarii activitatilor asociate indeplinirii obiectivelor stabilite in planurile manageriale

 • Formular F01-PO-06.02: Model de raport de analiza;
 • Formular F02-PO-06.02: Graficul sedintelor de analiza;
 • Formular F03-PO-06.02: Graficul sedintelor C.A.;
 • Formular F04-PO-06.02: Tematica sedintelor C.A.;
 • Formular F05-PO-06.02: Graficul sedintelor C.P.;
 • Formular F06-PO-06.02: Tematica sedintelor C.P.

7. Standardul 7 – Monitorizarea performantelor

7.1. Procedura operationala PO-07.01: Monitorizarea si raportarea performantelor
Formular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare si raportare performante

8. Standardul 8 – Managementul riscului

8.1. Procedura operationala PO-08.01: Implementarea sistemului de control intern managerial

 • Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. aprobare Comisie control intern managerial;
 • Formular F01-PO-97.03: Decizie director numire Comisie control intern managerial;
 • Formular F01-PO-08.01: Formular pentru stabilirea sarcinilor, responsabilitatilor si planificarea activitatii CCIM;
 • Formular F02- PO-08.01: Formular de analiza a activitatilor vulnerabile.

8.2. Procedura operationala PO-08.02: Determinarea expunerii la risc

 • Formular F01-PO-08.02: Formular de alerta la risc;
 • Formular F02-PO-08.02: Scala de estimare a probabilitatii de materializare a riscurilor;
 • Formular F03- PO-08.02: Scala de estimare a impactului global al riscului;
 • Formular F04- PO-08.02: Scala de evaluare a expunerii la riscuri;
 • Formular F05- PO-08.02: Registrul riscurilor.

9. Standardul 9 – Proceduri

9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)

9.1.1. Procedura operationala PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial

 • Formular F01-P0-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea CCIM;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie director privind constituirea CCIM.

9.1.2. Procedura operationala PO-91.02: Elaborarea si codificarea procedurilor generale si operationale

 • Formular F01-PO-91.02: Model procedura operationala;
 • Formular F02-PO-91.02: Model procedura operationala.
9.2. Serviciul Secretariat (SS)

9.2.1. Procedura operationala PO-92.01: Constituirea si completarea dosarelor personale ale angajatilor
Formular F01-PO-92.01: Registru evidenta dosare personale angajati

9.2.2. Procedura operationala PO-92.02: Organizarea concursurilor de angajare

 • Formular F01-PO-92.02: Cerere participare concurs;
 • Formular F02-PO-92.02: Tabel cu documentele necesare participare concurs;
 • Formular F03-PO-92.02: Model proces-verbal;
 • Formular F04-P0-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de concurs;
 • Formular F05-PO-97.03: Decizie director privind constituirea comisiei de concurs;
 • Formular F06-PO-97.02: Hotarare C.A. privind validarea rezultatelor concursului;
 • Formular F07-PO-97.02: Decizie director privind angajarea personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic;
 • Formular F08-PO-92.02: Contract individual de munca.

9.2.3. Procedura operationala PO-92.03: Programarea, modificarea si efectuarea concediilor de odihna

 • Formular F01-PO-92.03: Cerere efectuare concediu de odihna;
 • Formular F02-PO-92.03: Situatia privind concediile de odihna ale personalului angajat;
 • Formular F03-PO-92.03: Solicitare rechemare din concediu.

9.2.4. Procedura operationala PO-92.04: Intocmirea registrului general al angajatilor

Formular F01-PO-92.04: Model registru evidenta

9.2.5. Procedura operationala PO-92.05: Intocmire pontaj

Formular F01-PO-92.05: Situatie efectuare ore munca

9.2.6. Procedura operationala PO-92.06: Intocmire state plata

Formular F01-PO-92.06: Model stat de plata

9.2.7. Procedura operationala PO-92.07: Elaborarea si aplicarea deciziilor

Formular F01-PO-92.07: Model decizie

9.2.8. Procedura operationala PO-92.08: Emiterea adeverintelor

 • Formular F01-PO-92.08: Model adeverinta elev;
 • Formular F02-PO-92.08: Model adeverinta salariat;
 • Formular F03-PO-92.08: Registru evidenta adeverinte elevi;
 • Formular F04-PO-92.08: Registru evidenta adeverinte angajati

9.2.9. Procedura operationala PO-92.09: Gestionarea actelor de studii si a documentelor scolare

 • Formular F01-PO-92.09: certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolventii invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale – invatamant seral/frecventa redusa;
 • Formular F02-PO-92.09: certificat de absolvire a scolii de arte si meserii, pentru absolventii invatamantului special si pentru absolventii Programului educational tip „A doua sansa”;
 • Formular F03-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 1;
 • Formular F04-PO-92.09: certificat de absolvire a anului de completare;
 • Formular F05-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 2;
 • Formular F06-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 3;
 • Formular F07-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 4;
 • Formular F08-PO-92.09: certificat de calificare profesionala nivel 5;
 • Formular F09-PO-92.09: certificat de calificare profesionala, pentru absolventii invatamantului profesional;
 • Formular F10-PO-92.09: certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
 • Formular F11-PO-92.09: certificat de absolvire a liceului;
 • Formular F12-PO-92.09: diploma de absolvire a liceului;
 • Formular F13-PO-92.09: diploma de bacalaureat;
 • Formular F14-PO-92.09: diploma de bacalaureat – sectia francofona;
 • Formular F15-PO-92.09: diploma de merit, pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10;
 • Formular F16-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana;
 • Formular F17-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica de comunicare orala in limba materna;
 • Formular F18-PO-92.09: certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala;
 • Formular F19-PO-92.09: certificat de competente digitale insotit de suplimentul descriptiv;
 • Formular F20-PO-92.09: atestat de competente profesionale, pentru absolventii ciclului superior al liceului – filiera teoretica si vocationala;
 • Formular F21-PO-92.09: certificat de competente profesionale, pentru absolventii scolii postliceale/de maistri;
 • Formular F22-PO-92.09: atestat de competente lingvistice;
 • Formular F23-PO-92.09: diploma de absolvire a invatamantului gimnazial;
 • Formular F24-PO-92.09: diploma de merit;
 • Formular F25-PO-92.09: atestat pentru predarea unei limbii straine in invatamantul primar;
 • Formular F26-PO-92.09: certificat de revalorizare a competentelor profesionale;
 • Formular F27-PO-92.09: certificat de absolvire a invatamantului obligatoriu de nivel primar in programul „A doua sansa”;
 • Formular F28-PO-92.09: atestat de pregatire psihopedagogica;
 • Formular F29-PO-92.09: diploma de absolvire a invatamantului gimnazial, incepand cu absolventii invatamantului gimnazial promotia 2016;
 • Formular F30-PO-92.09: registrul matricol;
 • Formular F31-PO-92.09: catalogul clasei;
 • Formular F32-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
 • Formular F33-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de corigente si diferente;
 • Formular F34-PO-92.09: portofoliul educational al elevului;
 • Formular F35-PO-92.09: suplimentul descriptiv;
 • Formular F35-PO-92.09: foaia matricola;
 • Formular F37-PO-92.09: adeverinta de studii/adeverinta de absolvire;
 • Formular F38-PO-92.09: registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
9.3. Serviciul Contabilitate (SC)

9.3.1. Procedura operationala PO-93.01: Intocmirea bugetului

9.3.2. Procedura operationala PO-93.02: Intocmire ALOP

9.3.3. Procedura operationala PO-93.03: Intocmirea Registrului Cartea mare

Formular F01-PO-92.03: Model Cartea mare

9.3.4. Procedura operationala PO-93.04: Intocmirea Registrului jurnal

Formular F01-PO-93.04: Model Registru jurnal

9.3.5. Procedura operationala PO-93.05: Inregistrarea in contabilitate

Formular F01-PO-93.05: Nota receptie si constatare de diferente

9.3.6. Procedura operationala PO-93.06: Control financiar preventiv propriu

Formular F01-PO-93.06: Registru Viza CFP

9.3.7. Procedura operationala PO-93.07: Achizitii publice

 • Formular F01-PO-02.07: Programul anual al achizitiilor publice;
 • Formular F02-PO-02.07: Lista privind achizitiile directe.
9.4. Serviciul Administrativ (SA)

9.4.1. Procedura operationala PO-94.01: Gestionarea materialelor igienizare

 • Formular F01-PO-94.01: Inventar materiale igienizare;
 • Formular F02-PO-94.01: Registru evidenta materiale igienizare;
 • Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal predare-primire materiale igienizare;
 • Formular F04-PO-94.01: Nota intrare receptie (NIR);
 • Formular F05-PO-94.01: Cerere achizitie materiale igienizare;
 • Formular F06-PO-94.01: Cerere scoatere materiale igienizare din magazie.

9.4.2. Procedura operationala PO-94.02: Utilizare autoturism/microbuz scolar

 • Formular F01-PO-94.02: Inventar combustibil;
 • Formular F02-PO-94.02: Registru evidenta combustibil;
 • Formular F03-PO-94.02: Registru evidenta componente auto;
 • Formular F04-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire combustibil;
 • Formular F05-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire componente auto
 • Formular F06-PO-94.02: Nota intrare receptie (NIR);
 • Formular F07-PO-94.02: Cerere achizitie combustibil;
 • Formular F08-PO-94.02: Cerere achizitie componente auto;
 • Formular F09-PO-94.02: Cerere scoatere componente auto din magazie.

9.4.3. Procedura operationala PO-94.03: Utilizare foi parcurs si foi de activitati zilnice (FAZ)

 • Formular F01-PO-94.03: Foaie de parcurs;
 • Formular F02-PO-94.03: Foaie de activitate zilnica

9.4.4. Procedura operationala PO-94.04: Gestionarea patrimoniului unitatii de invatamant

 • Formular F01-PO-94.04: Registru evidenta patrimoniu;
 • Formular F02-PO-94.04: Inventar patrimoniu;
 • Formular F03-PO-94.04: Proces-verbal inventar patrimoniu;
 • Formular F04-PO-94.04: Eticheta inventar obiecte patrimoniu;
 • Formular F05-PO-94.04: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
 • Formular F06-PO-94.04: Proces-verbal casare.

9.4.5. Procedura operationala PO-94.05: Gestionarea deseurilor

Formular F01-PO-94.05: Registru evidenta deseuri

9.5. Biblioteca

9.5.1. Procedura operationala PO-95.01: Gestionarea fondului de carte

 • Formular F01-PO-95.01: Inventar fond de carte;
 • Formular F02-PO-95.01: Registru evidenta fond de carte;
 • Formular F03-PO-95.01: Proces-verbal predare-primire carti;
 • Formular F04-PO-95.01: Nota intrare receptie (NIR);
 • Formular F05-PO-95.01: Cerere achizitie fond de carte;
 • Formular F06-PO-95.01: Cerere scoatere spre casare.

9.5.2. Procedura operationala PO-95.02: Utilizarea fondului de carte

 • Formular F01-PO-95.02: Fisa abonat;
 • Formular F02-PO-95.02: Registru evidenta abonati.
9.6. Consiliul profesoral

9.6.1. Procedura operationala PO-96.01: Organizarea si functionarea Consiliului profesoral (CP)

 • Formular F01-PO-96.01: Registru sedinte CP;
 • Formular F05-PO-96.01: Graficul sedintelor CP.;
 • Formular F06-PO-96.01: Tematica sedintelor CP;
 • Formular F02-PO-96.01: Anexa registru sedinte CP;
 • Formular F04-PO-96.01: Model proces-verbal sedinta CP.

9.6.2. Procedura operationala PO-96.02: Desemnarea membrilor Consiliului de administratie

9.6.3. Procedura operationala PO-96.03: Organizarea si functionarea comisiilor metodice/catedrelor/consiliilor

9.6.4. Procedura operationala PO-96.04: Alegerea curriculumului la decizia scolii (CDS)

 • Formular F01-PO-96.04: Fisa optiune;
 • Formular F02-PO-96.04: Oferta de curs optional pentru aprobare;
 • Formular F03-PO-96.04: Fisa avizare a proiectului de programa pentru optional;
 • Formular F04-PO-96.04: Chestionar privind oferta de cursuri optionale.

9.6.5. Procedura operationala PO-96.05: Prevenirea si combaterea violentei

9.6.6. Procedura operationala PO-96.06: Prevenirea si reducerea abandonului scolar

9.6.7. Procedura operationala PO-96.07: Stabilirea si acordarea burselor

Formular F01-PO-96.07: Fisa cerere bursa.

9.6.8. Procedura operationala PO-96.08: Evaluarea si urmarirea progresului scolar

 • Formular F01-PO-96.08: Catalog scolar;
 • Formular F02-PO-96.08: Registru procese-verbale al Comisiei de notare ritmica;
 • Formular F03-PO-96.08: Model test de evaluare;
 • Formular F04-PO-96.08: Fisa inregistrare progres elevi;
 • Formular F05-PO-96.04: Portofoliul educational.

9.6.9. Procedura operationala PO-96.09: Organizarea si desfasurarea examenelor de corigenta

 • Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de examen;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
 • Formular F03-PO-96.09: Catalog examen.

9.6.10. Procedura operationala PO-96.10: Organizarea si desfasurarea examenelor de diferenta

 • Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind constituirea comisiei de examen;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
 • Formular F03-PO-96.10: Catalog examen.

9.6.11. Procedura operationala PO-96.11: Comportamentul si tinuta elevilor

9.6.12. Procedura operationala PO-96.12: Sanctionarea elevilor

9.6.13. Procedura operationala PO-96.13: Organizarea si acordarea primului ajutor in caz de accident

9.6.14. Procedura operationala PO-96.14: Organizarea si desfasurarea evacuarii in caz de incendiu

Formular F01-PO-96.14: Schema de evacuare institutie

9.6.15. Procedura operationala PO-96.15: Instruirea privind protectia muncii
Formular F01-PO-96.15: Carnet pentru instruirea privind protectia muncii.

9.6.16. Procedura operationala PO-96.16: Elaborarea planificarilor
Formular F01-PO-96.16: Model planificare

9.6.17. Procedura operationala PO-06.17: Consemnarea notelor si absentelor in catalog
Formular F01-PO-06.17: Instructiuni de completare.

9.6.18. Procedura operationala PO-06.18: Efectuarea asistentelor la clasa
Formular F01-PO-06.18: Fisa asistenta

9.7. Consiliul de administratie

9.7.1. Procedura operationala PO-97.01: Organizarea si functionarea Consiliului de administratie (C.A.)

 • Formular F01-PO-97.01: Registru sedinte C.A.;
 • Formular F02-PO-97.01: Anexa registru sedinte C.A.;
 • Formular F03-PO-97.01: Graficul sedintelor C.A.;
 • Formular F04-PO-97.01: Tematica sedintelor C.A.;
 • Formular F04-PO-97.01: Model proces-verbal sedinta C.A.

9.7.2. Procedura operationala PO-97.02: Emiterea hotararilor Consiliului de administratie

Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A.

9.7.3. Procedura operationala PO-97.03: Punerea in aplicare a hotararilor Consiliului de administratie

Formular F01-PO-97.03: Decizie director

9.7.4. Procedura operationala PO-07.04: Sanctionarea disciplinara

Formular F01-PO-97.03: Decizie director comunicare sanctiune.

10. Standardul 10 – Supravegherea

10.1. Procedura operationala PO-10.01: Supravegherea desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant

Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfasurare activitati

11. Standardul 11 – Continuitatea activitatii

11.1. Procedura operationala PO-11.01: Asigurarea continuitatii activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant

Formular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuitatii activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant

12. Standardul 12 – Informarea si comunicarea

12.1. Procedura operationala PO-12.01: Realizarea circuitului informatiilor

 • Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
 • Formular F02-PO-12.02: Inventar fluxuri de informatii;
 • Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
 • Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor.

12.2. Procedura operationala PO-12.02: Comunicarea inter si intrainstitutionala

 • Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
 • Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informatii;
 • Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
 • Formular F03-PO-07.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale;
 • Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale.

12.3. Procedura operationala PO-12.03: Corespondenta inter si intrainstitutionala

 • Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;
 • Formular F01-PO-12.03: Registrul intrari-iesiri;
 • Formular F01-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii interinstitutionale;
 • Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale;
 • Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicarii intrainstitutionale.

13. Standardul 13 – Gestionarea documentelor

13.1. Procedura operationala PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor

 • Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
 • Formular F02-PO-13.02: Inventar fluxuri de documente;
 • Formular F03-PO-97.02: Hotarare C.A. privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor;
 • Formular F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informatiilor si documentelor.

13.2. Procedura operationala PO-13.02: Arhivarea documentelor

 • Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;
 • Formular F01-PO-13.04: Nomenclator arhivistic;
 • Formular F02-PO-13.04: Proces-verbal predare-primire documente;
 • Formular F03-PO-13.04: Registru de evidenta a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice;
 • Formular F04-PO-13.04: Proces-verbal al Comisiei de selectie;
 • Formular F05-PO-13.04: Proces-verbal de predare-preluare;
 • Formular F06-PO-13.04: Registru de depozit;
 • Formular F07-PO-13.04: Fisa de control;
 • Formular F08-PO-13.04: Cerere acces arhiva;
 • Formular F09-PO-13.04: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
 • Formular F10-PO-13.04: Lista termenelor dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor

13.3. Procedura operationala PO-13.03: Realizarea activitatilor de inventariere

 • Formular F01-PO-97.02: Hotararea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
 • Formular F02-PO-97.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
 • Formular F01-PO-13.03: Proces-verbal de intrunire comisie de inventariere;
 • Formular F01-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere si a listelor de inventar;

14. Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara

1. Procedura operationala PO-93.01: Intocmirea bugetului
2. Procedura operationala PO-93.02: Intocmire ALOP
3. Procedura operationala PO-93.03: Intocmirea Registrului Cartea mare

 • Formular F01-PO-92.03: Model Cartea mare

4. Procedura operationala PO-93.04: Intocmirea Registrului jurnal

 • Formular F01-PO-93.04: Model Registru jurnal

5. Procedura operationala PO-93.05: Inregistrarea in contabilitate

 • Formular F01-PO-93.05: Nota receptie si constatare de diferente

6. Procedura operationala PO-93.06: Control financiar preventiv propriu

 • Formular F01-PO-93.06: Registru viza CFP

7. Procedura operationala PO-93.07: Achizitii publice

 • Formular F01-PO-02.07: Programul anual al achizitiilor publice;
 • Formular F02-PO-02.07: Lista privind achizitiile directe.

8. Procedura operationala PO-14.01: Raportarea contabila si financiara

 • Formular F01-PO-14.01: Model raportare.

9. Procedura operationala PO-14.02: Utilizarea resurselor in activitatile desfasurate in unitatea de invatamant

 • Formular F01-PO-14.02: Lista resurse materiale;
 • Formular F01-PO-14.02: Tabel alocatii bugetare pe activitati.

15. Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial

15.1. Procedura operationala PO-15.01: Realizarea verificarii si evaluarii controlului intern managerial

 • Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;
 • Formular F02-PO-15.01: Situatie centralizata a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);
 • Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.

15.2. Procedura operationala PO-15.02: Dezvoltarea si implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unitatii de invatamant.