Școală

Măsuri eficiente de apreciere a muncii elevilor pentru a-i motiva

aprecierea elevilor

De ce lăudăm?

Cercetările arată că accentuarea activităţii elevilor, cum ar lauda, este cea mai puternică unealtă pe care o are la îndemână profesorul şi singura de altfel.

Această acţiune de sprijin a activităţii elevilor îmbunătăţeşte următoarele aspecte :

  • motivaţia
  • comportamentul
  • concentrarea în clasă
  • încrederea în sine sau in modul de acţiune propriu, adică încrederea elevilor în propria obiectivitate de a îmbunătăţi, dezvolta şi preîntâmpina propriile dificultăţi
  • respectul de sine
  • atitudinea faţă de învăţare şi de o materie anume
  • atitudinea faţă de profesor

Observaţi că apar câştiguri substanţiale atât pentru profesor cât şi pentru elev.

Cum să lăudăm și să recompensăm pentru un efect maxim

Cele mai eficace măsuri de întărire a activităţii elevilor  ar trebui să fie :

a) Frecvența – Incercaţi să oferiti fiecărui elev cel puţin o încurajare la fiecare lecţie. Incercaţi să- i «resuscitaţi»  pe cei adormiţi, tulburenţi sau al căror proces este lent.

Acestă îngrijire atentă acordată de profesor înseamnă să le recunoaşteţi efortul şi progresele de patru ori pe oră, cel putin , zâmbindu-le şi vorbindu-le în mod prietenos.

b) Centrat pe teme şi nu pe el însuşi – Laudele tebuie centrate pe munca elevului şi nu el însuşi. Ele tebuie acordate pentru efortul depus de elev, pentru realizarea unei sarcini de lucru, pentru abilităţile pe care le are, etc, şi nu doar pentru faptul că stă în clasă şi ascultă .

Laudele nu ar trebui să sune : „Eşti foarte bun la asta!” sau „Eşti elev capabil”, deoarece se consideră că succesul său se datorează propriilor atribute sau îi poate face pe elevi să interpreteze dificultăţile bazate pe aceste abilităţi

Totuşi, putem să le arătăm elevilor aprecierea noastră în abilităţile lor de a reuşi acolo unde alţii eşuează prin lipsa de încredere.

c) Centrarea pe un anumit elev – Elevul trebuie lăudat pentru o realizare a sa personală, nu a întregului grup de elevi sau a clasei. Nu trebuie să se bazeze pe comparaţia cu alţi elevi. Acest lucru ar însemna că elevii slabi nu ar ajunge niciodată să fie lăudaţi, adică aceia care au cea mai mare nevoie de apreciere, ar fi respinşi din start.

d) Specifică – Trebuie menţionat faptul că lauda indică valoarea unei realizări concrete, de aceea trebuie focalizată pe acea temă anume dusă la îndeplinire. De asemenea trebuie spus pentru ce anume se oferă lauda că să nu sune depreciativ :

« Foarte bine, e o metodă bună de rezolvare a problemei » sau

« Te concentrezi foarte bine acum » sau

« Excelent, Petre! Prezentarea datelor e deosebit de clară »

e) Sinceră – Profesorul trebuie să fie spontan şi sincer.  Să nu pară un reflex sau o frază  obişnuită, spusă mereu, lipsită de conţinut. Dar acest lucru nu este uşor de realizat, nu-i aşa ?

Strategia de apreciere a elevilor pentru profesorii mai «duri»

Unii profesori nu se simt comod atunci când trebuie să-şi laude elevii. Totuşi, recunoaşterea rezultatelor bune ale elevilor, este o metodă de recompensare a muncii lor, care se poate face prin simpla apreciere a lucrurilor bune astfel încât elevii să se simtă motivati.

Acest lucru se poate face şi printr-un test distractiv, arătându-le astfel elevilor ce ştiu şi ce pot face. Anunţaţi-i înainte şi veţi obţine rezultate maxime. Un test de 2-3 minute la şfârşitul lecţiei poate fi o tehnică de recapitulare excelentă. Şi veţi vedea că şi ei se bucură când fac bine testul.

Desigur , dacă rezultatul testului nu e bun, testul nu e motivat, dați-le elevilor o a doua şansă următoarea lecţie. Spuneţi-le acest lucru ca să se poată concentra. Elevul să răspundă doar la întrebările la care a greşit prima data. Cu siguranţă, a doua oară toţi vor face testul bine.

Incercaţi să descurajaţi elevii să-şi compare notele între ei : stabiliţi o scară de valori şi inregistraţi-i  pe aceştia ca fiind : «admişi» şi «nu încă »

Daţi-le note destul de bune, care contează şi arătaţi-le unde au greşit.

Mai multe detalii despre aceste tehnici găsiţi pe site-ul lui Geoff Petty la « Action Research Proposal »- Teste şi Jocuri de a găsi greşeli şi de a repara

Competenţe şi autoevaluare ca apreciere a activităţii

Orice recunoaştere a succesului învăţării este o metodă de accentuare a motivatiei elevilor. Puteţi să le daţi elevilor  un set de competenţe pe care ei să le marcheze pe măsură ce le obţin, sau puteţi să le spuneţi să se autoevalueze pe baza unor criterii clare. Aproape orice tip de învăţare se poate integra unor formate de competenţe clare. Se pot emite aprecieri şi pentru comportament.

Certificarea aprecierilor oferite de profesori

Unii profesorii le dau elevilor certificate înainte de a se încheia programul de învăţare. Acest lucru îi poate motiva pe aceştia şi mai mult dacă rezultatele obţinute ulterior sunt bune.

Sursa http://geoffpetty.com/for-team-leaders/downloads/ – Geoff Petty  este unul din cei mai buni profesori formator din Marea Britanie şi autor al manualului best-seller “Predarea astăzi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *