Teste Pisa, Timss, Pirls

Modele de teste Pisa

Modele teste Pisa

Pisa – programul pentru evaluarea internaţională a elevilor (Programme for International Student Assessment – OECD / PISA) este un studiu comparativ cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, aflaţi la finalul învăţământului obligatoriu, în trei domenii principale: citire/lectură, matematică şi ştiinţe.

Statele membre UE participă la evaluarea internațională PISA, deoarece sunt direct interesate să măsoare obiectiv, la nivel de sistem, progresul elevilor în formarea competenţelor de bază, acele competenţe-cheie care îi pregătesc pentru viaţă şi pentru societatea cunoaşterii. În afară de ţările UE, la PISA participă ţări din întreaga lume, iar numărul acestora a crescut de la un ciclu de evaluare la altul, demonstrând încrederea în calitatea rezultatelor obţinute în termeni de diagnoză a sistemelor educaţionale.

Pisa se administrează o dată la 3 ani. România participă la PISA încă din anul 2000 ciclurile de participare de până acum fiind: PISA 2000, PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015, PISA2018 și PISA2022. Pisa 2021 s-a amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. România a ocupat următoarele locuri:

  • Pisa 2000 – locul 34 din 42
  • PISA 2006 – locul 47 din 57
  • PISA 2009 – locul 49 din 65
  • PISA 2012 – locul 45 din 65
  • PISA 2015 – locul 48 din 72
  • PISA 2018 – locul 47 din 79
  • PISA 2022 – locul 45 din 81
scoruri pisa
Scoruri Pisa România

Vârsta de 15 ani este aleasă deoarece, în majoritatea ţărilor OECD, elevii se află aproape de finalul învăţământului obligatoriu şi, astfel, pot fi măsurate majoritatea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor dobândite în cei aproximativ zece ani de educaţie instituţionalizată. Cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile dobândite până la această vârstă reflectă abilitatea elevilor de a continua să înveţe de-a lungul întregii vieţi prin aplicarea a ceea ce au învăţat în şcoală în afara acesteia, evaluându-şi propriile alegeri şi luând decizii personale în legătură cu opţiunile lor.

Accentul evaluării cade pe ceea ce participanţii la evaluare ştiu şi pot să facă în mod concret cu ceea ce au învăţat de-a lungul timpului.

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

Pisa scris / citit

La citire / lectură, se testeaza capacităţile de a construi interpretări corecte şi semnificative ale unei game variate de materiale scrise şi de a reflecta asupra conţinutului şi a caracteristicilor textului. Acestea sunt deprinderi esenţiale atât în educaţie, cât şi în viaţa adultă.

Vedeți aici un model de test Pisa scris / citit

Pisa științe

La ştiinţe, nu se urmărește că elevii să deţina doar cunoştinţe specifice (precum numele plantelor şi al animalelor), ci se urmărește înţelegerea reală a aspectelor complexe ale unor probleme aflate în dezbatere la nivelul întregii comunităţi umane, precum consumul de energie, biodiversitatea, sănătatea.

Vedeți aici un model de test Pisa științe

Pisa matematică

Atunci când este pusă în discuţie utilizarea deprinderilor matematice în viaţa de zi cu zi, PISA testează capacitatea de raţiona cantitativ şi de a înţelege şi a reprezenta relaţii sau interdependenţe sub formă graficelor, diagramelor, tabelelor complexe. Aceste sunt mult mai importante decât abilitatea de a răspunde unor întrebări familiare din manualele de şcoală, conform practicii tradiţionale.

pisa matematica

Vedeți aici un model de test Pisa matematică