Acțiuni

Necesitatea corectării în noua Lege a Educației Naționale a textelor discriminatorii

COMUNICAT DE PRESĂ:

Necesitatea corectării în noua Lege a Educației Naționale a textelor discriminatorii care exclud copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din învățământul de masă

București, 18.05.2023

Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România (FePAL), alături de Grupul civic Părinții cer schimbare, Asociația SUPRA, Asociația Mame pentru Mame, solicită abrogarea prevederilor discriminatorii incluse în Legea Educației, adoptată recent de Camera Deputaților, care exclud copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din învățământul de masă.

Articolul 68, alineatul 11 al noii Legi a Educației creează un cadru legal care permite segregarea copiilor cu CES, limitându-le accesul la învățământul de masă. Potrivit acestui articol, înmatricularea copiilor cu CES într-o unitate de învățământ de masă este permisă doar dacă aceasta dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante. Această prevedere contravine principiilor fundamentale ale incluziunii educaționale și dreptului la educație al tuturor copiilor.

Considerăm că fiecare copil, indiferent de cerințele sale educaționale speciale, are dreptul fundamental la o educație de calitate, într-un mediu inclusiv și prietenos, alături de ceilalți copii. Excluderea copiilor cu CES din învățământul de masă are consecințe grave asupra dezvoltării lor socio-emoționale, abilităților de integrare socială și asupra autonomiei lor pe termen lung, precum și asupra societății, în general. 

Majoritatea țărilor europene au înțeles că includerea copiilor cu CES în învățământul de masă aduce beneficii semnificative tuturor copiilor, promovând diversitatea, înțelegerea reciprocă și toleranța. De asemenea, aceasta îi pregătește pe copiii cu CES pentru o integrare mai bună în societate și pentru o viață independentă în viitor. O societate incluzivă se construiește la toate nivelurile, iar incluziunea începe din grădiniță și de pe băncile școlii. 

Solicităm așadar Senatului României să acționeze cu responsabilitate și în acord cu valorile europene pentru remedierea acestui text discriminatoriu din Legea Educației. Este necesară revizuirea articolului 68, alineatul 11, astfel încât să fie garantat dreptul la educație incluzivă pentru toți copiii, indiferent de cerințele lor educaționale speciale.

Astfel, propunem înlocuirea textului discriminatoriu cu următorul text:

“Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face la cerere. În situația în care aceasta nu dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante, unitatea de învățământ va înscrie beneficiarul primar cu CES și va iniția imediat demersurile necesare obținerii acestor resurse, cu sprijinul autorităților locale și centrale, pentru asigurarea cadrului adecvat desfășurării corespunzătoare a procesului didactic.”

Îndemnăm societatea civilă, părinții, cadrele didactice și toate părțile implicate să se alăture acestei cauze și să susțină drepturile copiilor cu CES. 

Ne alăturăm demersului FEDRA și RO TSA și semnăm petiția pe care au inițiat-o; aceasta se găsește și poate fi semnată aici »

Numai prin colaborare și conștientizare putem asigura un sistem educațional echitabil și incluziv pentru toți copiii din România. Avem nevoie de o societate în care fiecare copil să aibă acces egal la educație și la socializare. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *