You are currently viewing Norme de igienă în școli

Norme de igienă în școli

Normele de igienă sunt obligatorii în toate școlile. Nerespectarea Normelor de igienă atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii.

In 2011 a intrat în vigoare Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile Legii educaţiei naţionale prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea, se aplică dispoziţiile Legii educaţiei naţionale.

Răspunderea pentru respectarea întocmai a acestor condiţii revine conduceriii unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Art. 5

(1)Numarul maxim de copii admisi la o grupa în unitatile de anteprescolari si prescolari sau într-o clasa pentru elevi se va stabili în functie de normele specifice de cubaj si de particularitatile tipului de unitate si nu va depasi, în crese, 15 copii – la sugari si 20 copii – la celelalte vârste, 12-15 copii în casele de copii prescolari, 20 prescolari în gradinite, 25 de elevi în ciclul primar si 30 de elevi în ciclul gimnazial, învatamântul liceal si profesional.

Art. 8

(1)Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzator vârstei si dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor, având în vedere numarul acestora, caracterul activitatii si destinatia încaperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii.

(2)Conducerile unitatilor au obligatia de a repara imediat orice defectiuni ale mobilierului.

Art. 10

(4) Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile (deschidere în partea de sus a unei ferestre sau a unei uși, servind la iluminarea sau la aerisirea unei încăperi) vor avea o suprafaţă totală de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior şi în sus.

(5)Încaperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii si tinerii vor parasi obligatoriu încaperea.

Art. 16

(1)Regimul de activitate si de odihna în unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor va fi asigurat în concordanta cu particularitatile de vârsta ale curbei fiziologice a capacitatii de efort din cursul unei ore, zile, saptamâni, trimestru si an de învatamânt.

(2)În unitatile de prescolari si scolari se va urmari desfasurarea activitatii în conditiile unui regim de activitate si de odihna corespunzator capacitatii de efort a diferitelor grupe de vârsta (tabelul nr. 1).

(3)Asezarea copiilor în banci va tine seama de înaltime, tulburari vizuale, tulburari auditive s.a.

(4)Elevii din clasele I-IV vor avea cursuri numai dimineata.

(5)La întocmirea orarelor si la repartizarea zilnica, saptamânala, trimestriala si anuala a solicitarilor cuprinse în programele diferitelor discipline este de dorit sa se tina seama de prescriptiile prezentate în tabelul nr. 1.

norme de sanatate
  • * Inclusiv timpul de pregătire a temelor pentru ziua următoare.
  • ** Delimitarea temporară este orientativă pentru acest nivel de vârstă, ca și fracționarea activităților, care poate varia în funcție de interesul manifestat de copil/grupul de copii pentru activitatea respectivă. Pentru copilul sub 3 ani, este important ca adultul să fie atent și să aștepte răspunsul acestuia.
  • *** Pe parcursul orei de studiu se vor face 2-3 pauze a câte 3 minute de relaxare fizică și intelectuală.

Art. 28

Volumul si greutatea manualelor, ale rechizitelor si ale altor materiale necesare în procesul de învatamânt, transportate zilnic de elevi la scoala si de la scoala, vor fi adaptate capacitatii de efort fizic corespunzatoare vârstei copiilor si tinerilor. Elevii din clasele I-IV vor folosi ghiozdane pentru prevenirea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Greutatea continutului ghiozdanului nu va depasi 2-2,5 kg.

Art. 37

Pentru formele de învatamânt primar, gimnazial, liceal, profesional, complementar, postliceal si universitar, în scopul prevenirii aparitiei manifestarilor de oboseala si surmenaj cronic, este necesar ca numarul zilnic de ore de activitate scolara, în orar, sa nu depaseasca urmatoarele limite:

a)pentru învatamântul primar:

– clasa I = 3-4 ore pe zi

– clasele a II-a-a IV-a = 4 ore pe zi;

b)pentru învatamântul gimnazial:

– clasele a V-a-a VIII-a = 4-5 ore pe zi;

c)pentru învatamântul liceal, profesional si complementar:

– clasele a IX-a-a XII-a = 5-6 ore pe zi;

d)pentru învatamântul postliceal si universitar:

– 6 ore pe zi.

Art. 38

Activitatea de scriere nu se va desfasura la clasele I-a II-a la prima ora, deoarece este o activitate obositoare.

Art. 41

Situarea a doua ore consecutive ale aceluiasi obiect de studiu va fi evitata.

Art. 42

(1)Se va evita planificarea unui numar mai mare de doua teze pe saptamâna, iar pentru clasele la care sunt prevazute numai doua teze se va planifica o teza pe saptamâna.

(2)Tezele si lucrarile de control planificate nu vor fi situate în prima si în ultima zi din saptamâna scolara si nici în doua zile scolare consecutive.

 

Ordinul a fost actualizat cu ordinul MS nr. 1456/2020

Sharing is caring!