Legislaţie

Norme de igienă în școli

Norme de igienă în școli

Care este greutatea maximă a ghiozdanului, câți copii pot fi într-o sală de clasă, care ar trebui sa fie numărul de ore pe care elevii îl petrec zilnic la școală? Acestea sunt câteva dintre regulile și recomandările prevăzute într-un ordin al Ministerului Sănătății prin care sunt aprobate norme de igienă în școli, licee, grădinițe.

Normele de igienă sunt obligatorii în toate școlile. Nerespectarea Normelor de igienă atrage răspunderea disciplinară, administrativ-contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii.

Răspunderea pentru respectarea întocmai a acestor condiţii revine conduceriii unităţilor pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Numarul maxim de elevi

Numarul maxim de copii admisi la o grupa în unitatile de anteprescolari si prescolari sau într-o clasa pentru elevi se va stabili în functie de normele specifice de cubaj si de particularitatile tipului de unitate si nu va depasi, în crese, 15 copii – la sugari si 20 copii – la celelalte vârste, 12-15 copii în casele de copii prescolari, 20 prescolari în gradinite, 25 de elevi în ciclul primar si 30 de elevi în ciclul gimnazial, învatamântul liceal si profesional.

Dotarea cu mobilier

Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzator vârstei si dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor, având în vedere numarul acestora, caracterul activitatii si destinatia încaperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii. Conducerile unitatilor au obligatia de a repara imediat orice defectiuni ale mobilierului.

Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă.

În unităţile de invatamant recomandă scaune cu şezutul din alt material decât cel textil, uşor de curăţat şi dezinfectat (de exemplu, piele ecologică). Se interzice folosirea pernuţelor pe scaunul preşcolarilor şi elevilor, a huselor din material textil pentru protejarea mobilierului şcolar sau a scaunului tapiţat din material textil.

Tabla şcolară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe suprafaţa acesteia; suprafaţa tablei şcolare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla va fi prevăzută cu jgheab de colectare a prafului de cretă, după caz, curăţarea se va realiza în regim umed sau uscat pentru unele table de scris cu marker, conform recomandărilor producătorului.

Mobilierul din şcoli şi licee trebuie să fie ergonomic. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un mobilier şcolar ca să fie ergonomic sunt:

 • să realizeze un raport corespunzător între dimensiunile lui, nivelul de dezvoltare fizică şi particularităţile morfofuncţionale ale elevului;
 • să permită o poziţie ergonomică a elevului în timpul activităţii şcolare;
 • să faciliteze schimbările de poziţie ale elevului;
 • să nu expună utilizatorii la traumatisme;
 • să fie uşor de întreţinut.

Principalele caracteristici ale băncii şcolare ergonomice sunt:

 • dimensiunile băncii să fie în concordanţă cu caracteristicile morfologice ale elevului, cu nivelul de dezvoltare fizică a acestuia;
 • banca şcolară să se adapteze caracteristicilor morfologice ale utilizatorului şi să respecte curburile fiziologice ale coloanei vertebrale; adaptarea să se facă cu uşurinţă la fiecare schimbare de utilizator;
 • pupitrul, planul de lucru să fie înclinabil cu uşurinţă între 0-15 grade pentru a-l aduce la 30-40 cm de ochi, perpendicular pe direcţia privirii;
 • scaunul să fie modulabil şi cu o porţiune înclinată în faţă la 5-7 grade, permiţând aşezarea în mai multe moduri, dar şi existenţa mai multor puncte de sprijin, asigurând poziţii variabile ale acestuia;
 • adâncimea totală a băncii trebuie să fie egală cu distanţa de la umărul elevului până la vârful degetelor plus 7 cm;
 • înălţimea scaunului să corespundă cu aproximativ 20% din înălţimea elevului sau cu lungimea gambei plus 2-3 cm asigurând un sprijin pe toată talpa piciorului;
 • distanţa dintre marginea posterioară a pupitrului şi marginea anterioară a scaunului pe verticală să corespundă cu aproximativ 16% din înălţimea elevului.

Fiecare sală de clasă sau de curs se dotează cu bănci cu mărime reglabilă atât a înălţimii pupitrului, cât şi a înălţimii scaunului sau cu trei mărimi de bănci din cele 8 mărimi existente. Aşezarea băncilor şcolare se face în sistem amfiteatru pentru a plasa elevii în funcţie de nivelul lor de dezvoltare şi a evita apariţia deformărilor de coloană vertebrală la elevi şi studenţi.

Ventilația și aerisirea claselor

Toate încăperile destinate copiilor şi tinerilor sunt prevăzute cu ventilaţie naturală. Mijloacele de ventilaţie trebuie să asigure o împrospătare a aerului de cel puţin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari, 3 schimburi pe oră în sălile de clasă şi de cursuri pentru elevi şi studenţi şi 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare. Eficienţa ventilaţiei se apreciază prin metode de laborator.

Viteza curenţilor de aer din încăperile destinate copiilor şi tinerilor nu va depăşi 0,3 m/s.

Ventilaţia prin deschiderea ferestrei se realizează în aşa fel încât să se evite disconfortul termic şi să asigure înlăturarea continuă a aerului viciat.

Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile (deschidere în partea de sus a unei ferestre sau a unei uși, servind la iluminarea sau la aerisirea unei încăperi) au o suprafaţă totală de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora este spre interior şi în sus.

Încăperile destinate copiilor şi tinerilor se ventilează în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii şi tinerii părăsesc obligatoriu încăperea.

Pentru prevenirea accidentelor prin cădere ale copiilor, de la nivelul încăperilor situate la etaj, conducerile unităţilor vor lua obligatoriu măsurile de protecţie necesare la ferestre, casa scării şi oriunde este necesar.

Folosirea aparatelor de aer condiţionat/altor sisteme de ventilaţie sau climatizare se face cu respectarea strictă a parametrilor de microclimat (curenţi de aer, temperatură, nivel de zgomot, frecvenţa de igienizare a filtrelor cu respectarea recomandărilor producătorului, precum şi poziţionarea acestora).

Regimul de activitate și de odihna

Regimul de activitate si de odihna va fi asigurat în concordanta cu particularitatile de vârsta ale curbei fiziologice a capacitatii de efort din cursul unei ore, zile, saptamâni, trimestru si an de învatamânt.

În unitatile de prescolari si scolari se va urmari desfasurarea activitatii în conditiile unui regim de activitate si de odihna corespunzator capacitatii de efort a diferitelor grupe de vârsta.

La întocmirea orarelor si la repartizarea zilnica, saptamânala, trimestriala si anuala a solicitarilor cuprinse în programele diferitelor discipline este de dorit sa se tina seama de prescriptiile prezentate în tabelul de mai jos.

norme de sanatate
 • * Inclusiv timpul de pregătire a temelor pentru ziua următoare.
 • ** Delimitarea temporară este orientativă pentru acest nivel de vârstă, ca și fracționarea activităților, care poate varia în funcție de interesul manifestat de copil/grupul de copii pentru activitatea respectivă. Pentru copilul sub 3 ani, este important ca adultul să fie atent și să aștepte răspunsul acestuia.
 • *** Pe parcursul orei de studiu se vor face 2-3 pauze a câte 3 minute de relaxare fizică și intelectuală.

Volumul si greutatea manualelor, ale rechizitelor si ale altor materiale necesare în procesul de învatamânt, transportate zilnic de elevi la scoala si de la scoala, vor fi adaptate capacitatii de efort fizic corespunzatoare vârstei copiilor si tinerilor. Elevii din clasele I-IV vor folosi ghiozdane pentru prevenirea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Greutatea continutului ghiozdanului nu va depasi 2-2,5 kg.

Pentru formele de învatamânt primar, gimnazial, liceal, profesional, complementar, postliceal si universitar, în scopul prevenirii aparitiei manifestarilor de oboseala si surmenaj cronic, este necesar ca numarul zilnic de ore de activitate scolara, în orar, sa nu depaseasca urmatoarele limite:

 • a)pentru învatamântul primar:
  • clasa I = 3-4 ore pe zi
  • clasele a II-a-a IV-a = 4 ore pe zi;
 • b)pentru învatamântul gimnazial:
  • clasele a V-a-a VIII-a = 4-5 ore pe zi;
 • c)pentru învatamântul liceal, profesional si complementar:
  • clasele a IX-a-a XII-a = 5-6 ore pe zi;
 • d)pentru învatamântul postliceal si universitar:
  • 6 ore pe zi.

Alte reglementari:

 • Activitatea de scriere nu se va desfășura la clasele I-a II-a la prima ora, deoarece este o activitate obositoare.
 • Așezarea copiilor în bănci va tine seama de înălțime, tulburări vizuale, tulburări auditive s.a.
 • Situarea a doua ore consecutive ale aceluiași obiect de studiu va fi evitata.
 • Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) şi elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a au activitate educativă/cursuri numai dimineaţa..
 • Orele de educaţie fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază.
 • Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural.

Planificarea tezelor

Se va evita planificarea unui numar mai mare de doua teze pe saptamâna, iar pentru clasele la care sunt prevazute numai doua teze se va planifica o teza pe saptamâna.

Tezele si lucrarile de control planificate nu vor fi situate în prima si în ultima zi din saptamâna scolara si nici în doua zile scolare consecutive. 

Ordin MS nr. 1456/2020