Legislaţie

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale și se comunica numai elevului sau părintelui. Aceasta înseamnă că orice informație privind notele unui elev trebuie comunicată numai acestuia sau părintelui acestuia.

Potrivit ROFUIP și Statutului elevului, situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv. Acest lucru se aplică atât în cazul notelor, cât și în cazul comportamentului și performanțelor elevului. Profesorii și personalul școlar nu pot discuta situația unui elev cu alți părinți sau elevi.

Pentru a asigura o comunicare constantă cu părinții, profesorul diriginte stabilește, în acord cu părinții, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În cazul unor situații obiective, cum ar fi intemperiile, epidemiile sau pandemiile, aceste întâlniri se pot desfășura online. Întâlnirea cu părinții se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Legislația prevede că informațiile privind notele unui elev sunt confidențiale. Astfel, părinții elevilor au dreptul să fie informați periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil, dar numai în ceea ce privește informațiile care se referă la situația propriului copil. În ședința cu părinții se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev.

Citiți aici mai multe despre ședința cu părinții.

Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Astfel, trebuie să se acorde o atenție deosebită protejării informațiilor privind notele elevilor.

Respectarea regulii de confidențialitate referitoare la notele elevilor este esențială pentru protejarea datelor personale, iar aceasta ar trebui să fie respectată de toți cei implicați în procesul educațional.

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ROFUIP si Statultului Elevului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *