Legislaţie

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale

Notele unui elev sunt confidențiale si se comunica numai elevului sau părintelui. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.  

Conform prevederilor din Rofuip

Art.67

Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții profesorul diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În situații obiective cum ar fi: intemperii, epidemii, pandemii, aceste întâlniri se pot desfășura online.

Întâlnirea cu părinții se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Art. 165

Părintele elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.

Părintele elevului are dreptul să dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil.  

Art. 176, (3)

În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui elevului respectiv.  

Art.107

Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

Conform prevederilor Statutului Elevilor

Art.6 (3) Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *