Legislaţie

Ora de religie – înscrierea și retragerea de la ora de religie

Ora de religie

Ora de religie este parte a trunchiului comun potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Înscrierea pentru ora de religie se face o singură dată în perioada în care elevul urmează cursurile învățământului preuniversitar. Astfel, părinții elevilor minori sau elevii majori nu mai sunt nevoiți să depună o cerere privind participarea la ora de religie până la sfârșitul lunii decembrie a fiecărui an, așa cum era necesar până acum.

Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.

Înscrierea la ora de religie

Parintii, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite dreptul de a participa la ora de religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat.

Cererile se depun la secretariatul unitatii de invatamant la care este inscris elevul si se inregistreaza in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR).

Cererea este valabila pe toata perioada de scolarizare in invatamantul preuniversitar sau pana la schimbarea optiunii.

Părinţii copiilor care urmează să îşi facă debutul şcolar în învăţământul primar şi care doresc participarea copilului la ora, bifează în cererea-tip de înscriere rubrica corespunzătoare, precizând cultul solicitat.

Cererile de frecventare a orei de religie, depuse ulterior, inclusiv după începerea cursurilor şcolare, sunt aprobate de consiliul de administraţie dacă la nivelul unităţii de învăţământ se organizează predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi incluşi în formaţiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul solicitat.

Retragerea de la ora de religie

Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

În situația în care părinții, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Aici găsiți un model de cerere de retragere de la ora de religie.

Organizarea activităţii elevilor care nu frecventează ora de religie

Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de religie sau cărora nu li s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unităţile de învăţământ stabilesc prin propriul regulament de organizare şi funcţionare activităţile pe care aceştia le pot desfăşura, spaţiile în care se desfăşoară activităţile, precum şi responsabilităţile privind asigurarea supravegherii şi siguranţei elevilor, în perioada în care ceilalţi elevi ai clasei participă la ora de Religie.

Elevii cărora nu li se pot asigura condiţiile pentru frecventarea orelor de religie, conform confesiunii proprii, pot solicita să participe, în calitate de audienţi, la orele de religie organizate de unitatea de învăţământ pentru elevii aparţinând altor culte. Participarea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ, la solicitarea scrisă a părinţilor, respectiv la solicitarea elevilor majori. Elevii care participă ca audienţi nu vor fi evaluaţi, iar situaţia şcolară a acestora se încheie fără disciplina Religie.

Elevilor care nu frecventeaza ora de religie li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.

ORDIN MECS nr. 5232/2015