Legislaţie

Orarul școlar

Orarul școlar

Orarul școlar este un document de planificare a procesului de învățare, care se aplică în cadrul fiecărei școli, având ca scop asigurarea unei succesiuni logice de proiectare și organizare a activităților educaționale la nivel zilnic, săptămânal și anual.

Elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), Regulamentului de ordine interioară din fiecare școală, pe baza programei școlare. Directorul este cel care coordonează comisia  de întocmire a  orarului școlar și îl propune spre aprobare consiliului de administrație.

Cum influențează orarul randamentul școlar?

Întocmirea cu grijă a orarului școlar este deosebit de importantă deoarece acesta poate influența semnificativ activitatea copilului în sala de clasa. Pentru a maximiza randamentul școlar, este important să se țină cont de anumite norme și recomandări. Există anumite perioade ale zilei în care capacitatea de muncă și concentrare a copilului este mai ridicată decât în altele. În general, elevii au cel mai bun randament dimineață, între orele 9 și 11, capacitatea lor de muncă scade după-amiază, mai ales între orele 13-15. Urmează apoi o creștere a randamentului școlar între orele 16-19 pentru elevii care învață după-amiază și o scădere drastică a acestuia după orele 19.

Citiți aici mai multe despre randamentul şcolar şi factorii care îl influenţează.

Pentru a ține cont de aceste particularități, este recomandat ca materiile mai dificile, cum ar fi matematica, fizica sau limba română, care necesită concentrare și atenție, să fie programate în orar între orele în care capacitatea de efort intelectual a copilului este maximă. În același timp, materiile mai ușoare, precum desenul, muzica sau educația fizică, pot fi intercalate între orele de curs mai dificile, ajutând copilul să se relaxeze. Astfel, poate fi prevenită oboseala, iar randamentul școlar poate fi maximizat.

Pentru a evita apariția oboselii în cursul activității școlare, trebuie să se ia în considerare faptul că durata în care elevul este atent pe deplin la ora de curs diferă în funcție de vârstă, astfel:

• 20 de minute pentru elevul de 6-7 ani

• 25 de minute pentru elevul de 7-10 ani

• 30 de minute pentru un școlar de 10-12 ani

• 35 de minute pentru școlarul de 12-15 ani

• 45 de minute pentru un elev de 15-18 ani

S-a dovedit că în ultimele ore ale orarului, randamentul elevilor este scăzut, iar procesul educațional poate fi dificil, deoarece copiii sunt obosiți și mai puțin atenți la ceea ce se întâmplă în clasă.

Orarul școlar pentru învățământul primar

Învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. Pentru unităţile de învăţământ care funcţionează în cel puţin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.

În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative.

În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ.

Orarul școlar pentru învățământul gimnazial si liceal

Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

Un orar școlar echilibrat înseamnă şi elevi echilibraţi

Este esențial să existe un echilibru între orele din orar, atât pe parcursul unei zile, cât și pe durata întregii săptămâni, deoarece copiii sunt capabili să se concentreze doar pentru câteva ore dimineața, după care randamentul lor scade. Orarul ar trebui să fie conceput în funcție de posibilitatea elevilor de a se concentra, și de disponibilitatea profesorilor de a preda.

Ar trebui să se îmbine două ore care cer o mai mare atenție, cum ar fi matematica și fizica, cu două ore mai ușoare, precum muzica sau desenul. Este important să nu se excludă orele de sport, deoarece lipsa activității fizice poate duce la apatie în rândul copiilor.

Orele de dirigenție nu ar trebui să fie doar o formalitate, deoarece elevii au nevoie să-și împărtășească problemele și să interacționeze cu ceilalți colegi.

De asemenea, nu trebuie neglijate nici orele de creație, cum ar fi cele de muzică sau de desen, unde elevii se pot relaxa și-și pot stimula imaginația.

Combinarea unor materii într-o singură zi forțează elevii și ar trebui evitată, iar elevii ar trebui să își poată menține concentrarea pe tot parcursul săptămânii, fără a fi obosiți.

Un orar echilibrat poate contribui la crearea unor elevi echilibrați și motivați.