ORAR

Orarul școlar

Elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu:

– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

– Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), cu modificările și completările ulterioare

– Regulamentului de ordine interioară din fiecare școală

– pe baza programei școlare.

Potrivit prevederilor legale menționate, directorul coordonează comisia  de întocmire a  orarului  cursurilor  unității  de învățământ și îl propune spre aprobare consiliului de administrație.

Like
Sharing is caring!