Legislaţie

Orarul școlar

Orarul școlar

Orarul școlar reprezintă un document de planificare aplicabil în cadrul fiecărei școli în vederea asigurării unei succesiuni logice de proiectare și de organizare a activităților didactice, la nivel zilnic, săptămânal, semestrial, anual.

Orarul școlar influențează în mare măsură activitatea elevului, de aceea el trebuie întocmit cu grijă, ținând cont pe cât posibil de anumite norme.

Elaborarea schemei orare se realizează la nivelul conducerii unităților de învățământ prin procedură internă, în conformitate cu:

– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

– Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), cu modificările și completările ulterioare

– Regulamentului de ordine interioară din fiecare școală

–  pe baza programei școlare.

Potrivit prevederilor legale menționate, directorul coordonează comisia  de întocmire a  orarului  cursurilor  unității  de învățământ și îl propune spre aprobare consiliului de administrație.

Back to list