Acțiuni

Părinţii cer ministerului o poziţie oficiala in privinţa profesorului care a întreţinut relaţii sexuale cu o minora de 12 ani

memoriu Ministerul Educației Nationale

Părinţii cer ministerului o poziţie oficială în privinţa profesorului care a întreţinut relaţii sexuale cu o minoră de 12 ani. Va reamintim că un profesor de discipline socio-umane din judeţul Gorj a fost condamnat de Judecătoria Târgu Jiu la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă în vârstă de 12 ani. Totodată nu va mai avea dreptul să fie profesor doar timp de doi ani. (detalii aici).

Domnule Ministru,

Ca urmare a articolelor apărute în presă despre sentința primită de profesorul Cosmin Oproiu, care a întreținut relații sexuale cu o minoră de 12 ani, iar după doi ani este liber să sc întoarcă la catedră, ne adresăm dumneavoastră ca unui garant și apărător al dreptului la Educație al copilului, un drept ce se bazează pe niște principii bine definite de Legea Educației Naţiona1e 1/2011.

Astfel , constatam cu regret că anumite comportamente specifice de abuz emoțional, fizic și sexual asupra copiilor de către profesori sunt tratate superficial. Este important de aflat care este poziția oficială a instituției pe care o conduceți în calitate de ministru în privința acestor deraieri comportamentale. Nu departe cazul profesorului din Gorj (Cosmin Oproiu), care, in ciuda legii, după 2 (doi) ani de pedeapsă, va fi liber să se întoarcă la catedră, umbrind astfel calitățile morale, profesionale ale acestei bresle (a cadrelor didactice), lucru ce va avea ca și consecință, scăderea dramatică a încrederii în sistem.

Solicităm luarea de poziție fermă, pentru a începe un demers real, „in interesul superior al copilului” care sa-i ofere: „siguranța, respect și un mediu propice de dezvoltare siguranța și intelectuală armonioasă”.

In ajutorul celor afirmate aducem spre reamintire:

  • Art. 49 — Protecția copiilor și a tinerilor – (1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistenta in realizarea drepturilor lor.
  • Constituția României si Art. 16
    • Niciun copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale in viată sa privată, in familia sa, in domiciliul sau ori in corespondenta sa, precum si niciunui fel de atac ilegal la onoarea și reputația sa.
    • Copilul are dreptul la protecția garantată de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri
  • Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 1989, ratificata de România prin Legea nr. 18/1990.Conform prevederilor Convenției, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiții de dezvoltare, să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului. Astfel, fiecare copil are dreptul la viață, la educație și la o dezvoltare armonioasă.

O națiune se dezvoltă și progresează prin copii educați și sănătoși.

Abuzul este definit în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art.89, alin.1) și poate îmbracă diferite forme, fiind clasificat ca abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic (HG nr 49/2011. anexa 1, cap. 11.2.1. Definiții operaționale).

De asemenea,

în sensul legii penale, profesorii care predau in școlile de stat sunt considerați funcționari publici. Așa a stabilit, prin intermediul Deciziei nr. 8/2017, Completul ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Considerăm că, prin coroborarea legilor și actelor normative de mai sus, putem solicita ca din poziția dumneavoastră in calcul Codul etic al funcţionarilor publici, precum și măsurile de rigoare ce se pot imputa și cadrelor didactice ce refuză să răspundă și să aplice normele legice in vigoare.

Reiterăm următoarele: integritatea morală, cinstea și corectitudinea cadrelor didactice, sunt esențiale, ele având obligația să promoveze o imagine favorabilă tării și autorității sau instituției publice pe care o reprezintă.


Răspunsul ministerului

Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Ministerul Educației Naționale cu nr.10104/14.09.2017, prin care ne aduceți la cunoștința despre constatarea anumitor comportamente specifice de abuz emoțional, fizic și sexual asupra copiilor de către profesori, tratate superficial (ex: profesorul de la Gorj —Cosmin Oproiu, care după doi ani de pedeapsă, va fi liber să se întoarcă la catedra), solicitând să luăm o poziție fermă, pentru a începe un demers real, „in interesul superior al copilului” care ofere: siguranță, respect și un mediu propice de dezvoltare psiho-emoțională și intelectuală armonioasă”.

Vă învederăm următoarele:

in România învățământul constituie prioritate națională. Formarea prin educație a societății românești este garantată / îndeplinită prin personalul didactic responsabil cu instruirea și educația.

Legiuitorul primar a statuat, la alineatul (2) al articolului 233 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele: „Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, conduită morală conformă deontologiei profesionale și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției.”

Raportat la prevederile legale menționate mai sus, precum și faptul că personalul didactic formează elevii și este dator să apere și să promoveze interesele acestora, să demonstreze integritate, el este obligat să adopte o conduită morală conformă deontologiei profesionale în exercitarea profesiei.

In acest sens, atât legiuitorul cât și unitățile de învățământ asigură deplina siguranță, respect și un mediu propice de dezvoltare psiho-emoţională și intelectuală armonioasă a minorilor, luând măsurile de rigoare, atunci când acestea se impun.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *