Legislaţie

Ședința cu părinții

Consiliul de administrație al școlii

Ședința cu părinții este o ocazie importantă pentru profesori să comunice cu părinții elevilor și să discute progresul și dezvoltarea copiilor lor. Ar trebui menținuta o atitudine pozitivă și deschisă în timpul ședinței cu părinții, indiferent de problema care trebuie discutată. Profesorii ar trebui să ofere feedback constructiv, în timp ce părinții ar trebui să fie dispuși să ia în considerare sugestiile.

Înainte de convocarea ședinței, învățătoarea sau dirigintele trebuie să informeze părinții cu privire la data, ora și locul acesteia, dar și să le transmită ordinea de zi și orice alte informații relevante. Părinții ar trebui să fie informați cu cel puțin o săptămână înainte de ședință, pentru a avea timp să se pregătească și să-și organizeze programul în consecință.

În cadrul ședinței, dirigintele sau profesorul prezintă raportul cu privire la evoluția generală a clasei și a elevilor, dar și despre activitățile desfășurate până în acel moment. De asemenea, sunt discutate și problemele specifice clasei. Părinții au, de asemenea, oportunitatea de a-și exprima opiniile, sau de a aduce în discuție problemele care îi preocupă.

Importanța ședinței cu părinții

Ședințele cu părinții sunt importante pentru a crea o relație bună între părinți și profesori, pentru a discuta problemele existente și a găsi soluții împreună. Acest lucru este important pentru a asigura un mediu educațional pozitiv și constructiv pentru copii.

Prin intermediul ședințelor cu părinții, profesorii pot comunica informații importante privind evoluția elevilor, pot identifica problemele sau nevoile acestora și pot găsi soluții împreună cu părinții. De asemenea, ședințele cu părinții sunt importante pentru a îmbunătăți colaborarea dintre profesori și părinți, astfel încât aceștia să poată lucra împreună pentru a sprijini dezvoltarea copiilor.

În cadrul ședinței cu părinții se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui copil se discută individual, numai în prezența părintelui copilului respectiv.

Cine poate convoca ședința cu părinții

Ședința cu părinții se poate convoca:

  • de către învățător / profesorul diriginte
  • de către președintele comitetului de părinți al clasei
  • de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

Ședința cu părintii se convoacă ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.

Procesul verbal pentru ședința cu părinții

Toate ședințele cu părinții se încheie cu semnarea unui proces verbal, între diriginte și părinți. Procesele verbale folosite sunt sub forma unui model cadru, deja stabilit de către Inspectoratele Școlare, avizate de către Ministerul Educației. Aceste procese verbale sunt o înregistrare oficială a acțiunilor întreprinse de diriginte împreună cu elevii, cu acordul comitetului de părinți.

ședința cu părinții

Conform Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar (ROFUIP)