Legislaţie

Planul cadru pentru gimnaziu

Planul cadru gimnaziu

Planul cadru pentru gimnaziu este un document elaborat la nivelul Ministerului Educației care are rolul de a oferi un cadru unitar de studiu pentru toate școlile din țară, indiferent de profilul și nivelul lor de pregătire. Planul cadru este obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire și tip de școală, iar acesta cuprinde obiectele de studiu din fiecare clasă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline și numărul minim și maxim de ore pentru fiecare arie curriculară.

Acest document oficial stabilește obiectele de studiu pentru fiecare clasă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline și numărul minim și maxim de ore pentru fiecare arie curriculară. Practic, putem spune că acesta reprezintă „orarul” unui elev.

Vezi mai jos planul cadru pentru gimnaziu, conform ordinului de ministru nr. 3590/2016

Planul cadru gimnaziu

Numărul de materii opționale a fost modificat la 0-4 prin ORDINUL nr. 4.828/2018