Legislaţie

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru primar

Planul cadru pentru învățământul primar este un document esențial care asigură standardizarea programelor de învățământ și promovează o educație de calitate la nivel național. Acesta a fost elaborat de Ministerul Educației și este obligatoriu pentru toate școlile din țară. În cadrul acestui plan, sunt incluse obiectele de studiu pentru fiecare clasă, numărul de ore aferente săptămânal pentru fiecare disciplină și numărul minim și maxim de ore pentru fiecare arie curriculară.

Practic, acest document reprezintă „orarul” unui elev, oferind o privire de ansamblu asupra disciplinelor și materiilor pe care le va studia și a numărului de ore alocat fiecăreia.

Vezi mai jos planul cadru pentru învățământul primar, in conformitate cu ordinul de ministru nr. 3371/2013

Planul cadru pentru învățământul primar