Legislaţie

Planul cadru pentru învățământul primar

Planul cadru primar

Planul cadru pentru învățământul primar este un document școlar elaborat la nivel de stat de Ministerul Educației si are un caracter unic si obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire si tip de scoală, cuprinzând obiectele de studiu din fiecare clasa, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile din tara, de același grad si profil, aceeași pregătire, oferind astfel tuturor elevilor șanse egale in promovarea școlara si profesionala si in ceea ce privește integrarea sociala.

Acest document are caracter oficial si stabileste numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare disciplină sau arie curriculară. Practic putem spune că reprezintă „orarul” unui elev.

Vezi mai jos planul cadru pentru învățământul primar, in conformitate cu ordinul de ministru nr. 3371/2013

Planul cadru primar
Back to list